Alla lagar

Lag (2019:464) om ändring i brottsbalken

2019-06-19

Omfattning: upph. 26 kap. 24 §; nuvarande 28 kap. 6 a, 6 b §§ betecknas 28 kap. 6 b, 6 c §§; ändr. 26 kap. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 §§, 28 kap. 6, 7 §§, 34 kap. 4, 5 §§, 37 kap. 7, 11 §§, 38 kap. 10, 12 §§, de nya 28 kap. 6 b, 6 c §§; nya 26 kap. 14 a §, 28 kap. 6 a §
Ikraftträder: 2020-07-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:77, Rskr. 2018/19:228, Bet. 2018/19:JuU25

Lag (2019:463) om ändring i fängelselagen (2010:610)

2019-06-19

Omfattning: ändr. 11 kap. 6 §
Ikraftträder: 2020-07-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:77, Rskr. 2018/19:228, Bet. 2018/19:JuU25

Lag (2019:462) om ändring i utlänningslagen (2005:716)

2019-06-19

Omfattning: nuvarande 6 kap. 8 § betecknas 6 kap. 9 §; ändr. 5 kap. 23 §, 5 a kap. 1 §; ny 6 kap. 8 §
Ikraftträder: 2019-07-15
Förarbeten: Prop. 2018/19:119, Bet. 2018/19:SfU25, Rskr. 2018/19:260

Lag (2019:460) om ändring i lagen (2000:46) om omräkningsförfarande vid beskattningen för företag som har sin redovisning i euro, m.m.

2019-06-15

Omfattning: upph. 12 §, rubr. närmast före 12 §
Ikraftträder: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:88, Rskr. 2018/19:246, Bet. 2018/19:SkU19

Lag (2019:459) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

2019-06-18

Omfattning: ändr. bil. 24.1, 24.2, p 2, 7 ikrafttr- och övergångsbest.
Ikraftträder: 2019-07-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:246, Bet. 2018/19:SkU19, Prop. 2018/19:88

Lag (2019:455) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

2019-06-18

Omfattning: ändr. 22 kap. 1 §, 26 kap. 35 §, 31 kap. 33 §, 38 kap. 1 §; nya 22 kap. 22 §, 23 kap. 7 §, rubr. närmast före 22 kap. 22 §
Ikraftträder: 2019-07-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:248, Prop. 2018/19:92, Bet. 2018/19:SkU21

Lag (2019:453) om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva

2019-06-14

Ikraftträder: 2019-07-01

Lag (2019:451) om ändring i lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete

2019-06-14

Omfattning: ändr. 7, 17, 19 §§
Ikraftträder: 2019-07-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:SkU20, Prop. 2018/19:89, Rskr. 2018/19:247

Lag (2019:449) om ändring i lagen (2000:150) om marktjänster på flygplatser

2019-06-19

Omfattning: nuvarande 24 § betecknas 28 §; ändr. 1, 7, 15, 17, 20, 28 §§, rubr. närmast före 1, 7, 17 §§, rubr. närmast före den tidigare 24 § sätts närmast före den nya 28 §; nya 24, 25, 26, 27 §§, rubr. närmast före 24, 26 §
Ikraftträder: 2019-08-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:TU15, Rskr. 2018/19:242, Prop. 2018/19:111

Lag (2019:447) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

2019-06-13

Omfattning: ändr. 2 kap. 1, 1 b §§, 6 a kap. 2 a §
Ikraftträder: 2019-07-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:SkU22, Prop. 2018/19:94, Rskr. 2018/19:249

Lag (2019:437) om ändring i lagen (2018:1695) om Kustbevakningens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område

2019-06-13

Omfattning: upph. p 4 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraftträder: 2019-06-30
Förarbeten: Prop. 2018/19:65, Rskr. 2018/19:238, Bet. 2018/19:JuU26

Lag (2019:436) om ändring i lagen (2018:1694) om Tullverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område

2019-06-13

Omfattning: ändr. 1 kap. 1, 4 §§, 2 kap. 1 §, 3 kap. 2 §, 4 kap. 7, 10, 11 §§, 5 kap. 1 §, rubr. närmast före 4 kap. 4 §, p 2 ikrafttr.- och övergångsbest.; ny 4 kap. 6 a §
Ikraftträder: 2019-06-30
Förarbeten: Prop. 2018/19:65, Bet. 2018/19:JuU26, Rskr. 2018/19:238

Lag (2019:435) om ändring i lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område

2019-06-13

Omfattning: ändr. 1 kap. 1, 6 §§, 2 kap. 1 §, 3 kap. 2, 3 §§, 4 kap. 6, 9, 10, 11 §§, 7 kap. 1 § , rubr. närmast före 4 kap. 3 §; ny 4 kap. 5 a §
Ikraftträder: 2019-06-30
Förarbeten: Rskr. 2018/19:238, Bet. 2018/19:JuU26, Prop. 2018/19:65

Lag (2019:434) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

2019-06-13

Omfattning: ändr. 35 kap. 1, 4 §§
Ikraftträder: 2019-06-30
Förarbeten: Bet. 2018/19:JuU26, Prop. 2018/19:65, Rskr. 2018/19:23

Lag (2019:433) om ändring i lagen (2000:344) om Schengens informationssystem

2019-06-13

Omfattning: upph. 15 §, rubr. närmast före 15 §; ändr. 16, 17 §§ , rubr. närmast före 7, 16, 17 §§; nya 1 a, 1 b §§, rubr. närmast före 1 a §
Ikraftträder: 2019-06-30
Förarbeten: Rskr. 2018/19:238, Bet. 2018/19:JuU26, Prop. 2018/19:65

Lag (2019:432) om ändring i lagen (1998:621) om misstankeregister

2019-06-13

Omfattning: ändr. 1 a, 2, 8 a, 15 §§, rubr. närmast före 15 §; nya 1 b, 4 a, 16 §§, rubr. närmast före 4 a , 16 §§
Ikraftträder: 2019-06-30
Förarbeten: Prop. 2018/19:65, Rskr. 2018/19:238, Bet. 2018/19:JuU26

Lag (2019:431) om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister

2019-06-13

Omfattning: ändr. 1 a, 2, 9, 20 §§, rubr. närmast före 20 §; nya 1 b, 5 a, 22 §§, rubr. närmast före 5 a, 22 §§
Ikraftträder: 2019-06-30
Förarbeten: Rskr. 2018/19:238, Bet. 2018/19:JuU26, Prop. 2018/19:65

Lag (2019:430) om ändring i vapenlagen (1996:67)

2019-06-13

Omfattning: upph. 1 a kap. 2, 9 §§; nuvarande 1 a kap. 1 § betecknas 1 a kap. 2 §; ändr. 1 a kap. 3, 4, 6, 10 §§, rubr. närmast före 1 a kap. 6 §, rubr. närmast före 1 a kap. 1 § sätts närmast före 1 a kap. 2 §; nya 1 a kap. 1, 1 a §§, rubr. närmast före 1 a kap. 1 §
Ikraftträder: 2019-06-30
Förarbeten: Prop. 2018/19:65, Bet. 2018/19:JuU26, Rskr. 2018/19:238

Kustbevakningsdatalag (2019:429)

2019-06-13

Ikraftträder: 2019-06-30
Förarbeten: Rskr. 2018/19:238, Bet. 2018/19:JuU26, Prop. 2018/19:65

Lag (2019:423) om ändring i lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning

2019-06-12

Omfattning: ändr. rubr. närmast före 2 kap. 2 §; ny 2 kap. 2 a §
Ikraftträder: 2019-07-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:237, Bet. 2018/19:FiU40, Prop. 2018/19:83

Lag (2019:422) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

2019-06-12

Omfattning: ny 16 kap. 3 §
Ikraftträder: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:83, Rskr. 2018/19:237, Bet. 2018/19:FiU40

Lag (2019:420) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)

2019-06-12

Omfattning: ändr. 1 §
Ikraftträder: 2019-07-21
Förarbeten: Prop. 2018/19:83, Bet. 2018/19:FiU40, Rskr. 2018/19:237

Lag (2019:419) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

2019-06-12

Omfattning: ändr. 1 kap. 4 a §, 11 kap. 13 §, 13 kap. 3 §, 16 kap. 5 §, 22 kap. 1 §
Ikraftträder: 2019-07-21
Förarbeten: Bet. 2018/19:FiU40, Rskr. 2018/19:237, Prop. 2018/19:83

Lag (2019:418) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)

2019-06-12

Omfattning: ändr. 19 kap. 35 §, 29 kap. 1 §
Ikraftträder: 2019-07-21
Förarbeten: Prop. 2018/19:83, Rskr. 2018/19:237, Bet. 2018/19:FiU40

Lag (2019:417) om ändring i lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet

2019-06-12

Omfattning: ändr. 1 §
Ikraftträder: 2019-07-21
Förarbeten: Prop. 2018/19:83, Bet. 2018/19:FiU40, Rskr. 2018/19:237

Lag (2019:416) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

2019-06-12

Omfattning: ändr. 1 kap. 7 §
Ikraftträder: 2019-07-21
Förarbeten: Prop. 2018/19:83, Bet. 2018/19:FiU40, Rskr. 2018/19:237

Lag (2019:414) med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning

2019-06-12

Ikraftträder: 2019-07-21
Förarbeten: Rskr. 2018/19:237, Prop. 2018/19:83, Bet. 2018/19:FiU40

Lag (2019:412) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)

2019-06-12

Omfattning: ändr. 9 kap. 46 §, 10 kap. 2 §; ny 9 kap. 4 f §
Ikraftträder: 2019-07-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:250, Bet. 2018/19:CU19, Prop. 2018/19:112

Lag (2019:410) om ändring i skollagen (2010:800)

2019-06-12

Omfattning: ändr. 27 kap. 2 §
Ikraftträder: 2019-07-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:UbU20, Rskr. 2018/19:245, Prop. 2018/19:74

Lag (2019:407) om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster

2019-06-12

Omfattning: upph. rubr. närmast före 4 a kap. 5 §; ändr. 4 a kap. 1, 2, 5, 6, 7 §§; nya 4 a kap. 4 a, 4 b, 5 a, 5 b §§, rubr. närmast före 4 a kap. 4 a, 4 b, 5 b §§
Ikraftträder: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:72, Bet. 2018/19:FiU38, Rskr. 2018/19:236

Lag (2019:381) om ändring i lagen (2018:1125) om ändring i taxitrafiklagen (2012:211)

2019-06-19

Omfattning: ändr. 5 kap. 8 § i 2018:1125
Förarbeten: Rskr. 2018/19:241, Bet. 2018/19:TU12, Prop. 2018/19:33

Lag (2019:380) om ändring i lagen (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete

2019-06-18

Omfattning: ändr. 7 kap. 5 §, 8 kap. 1 §
Ikraftträder: 2019-07-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:241, Prop. 2018/19:33, Bet. 2018/19:TU12

Lag (2019:379) om ändring i lagen (2014:447) om rätt att ta fordon i anspråk för fordringar på vissa skatter och avgifter

2019-06-19

Omfattning: ändr. 3 §
Ikraftträder: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:33, Rskr. 2018/19:241, Bet. 2018/19:TU12

Lag (2019:378) om ändring i lagen (2014:52) om infrastrukturavgifter på väg

2019-06-19

Omfattning: ändr. 18 §
Ikraftträder: 2019-07-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:TU12, Prop. 2018/19:33, Rskr. 2018/19:241

Lag (2019:377) om ändring i lagen (2013:315) om intelligenta transportsystem vid vägtransporter

2019-06-19

Omfattning: ändr. 8 §
Ikraftträder: 2019-07-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:241, Bet. 2018/19:TU12, Prop. 2018/19:33

Lag (2019:375) om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227)

2019-06-08

Omfattning: ändr. 3 kap. 1 §, 8 kap. 2 §
Ikraftträder: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:33, Bet. 2018/19:TU12, Rskr. 2018/19:241

Lag (2019:374) om ändring i fordonslagen (2002:574)

2019-06-19

Omfattning: ändr. 3 kap. 5 §
Ikraftträder: 2019-07-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:TU12, Prop. 2018/19:33, Rskr. 2018/19:241

Lag (2019:373) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

2019-06-18

Omfattning: ändr. 1 kap. 3 b §, 5 kap. 3 a §
Ikraftträder: 2019-07-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:TU12, Prop. 2018/19:33, Rskr. 2018/19:241

Lag (2019:372) om ändring i lagen (1971:965) om straff för trafikbrott som begåtts utomlands

2019-06-08

Omfattning: ändr. 2 §
Ikraftträder: 2019-07-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:241, Prop. 2018/19:33, Bet. 2018/19:TU12

Lag (2019:371) om upphävande av lagen (2001:558) om vägtrafikregister

2019-06-19

Omfattning: upph.
Ikraftträder: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:33, Bet. 2018/19:TU12, Rskr. 2018/19:241

Lag (2019:370) om fordons registrering och användning

2019-06-19

Ikraftträder: 2019-07-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:TU12, Prop. 2018/19:33, Rskr. 2018/19:241

Vägtrafikdatalag (2019:369)

2019-06-19

Ikraftträder: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:33, Rskr. 2018/19:241, Bet. 2018/19:TU12

Lag (2019:362) om ändring i smittskyddslagen (2004:168)

2019-06-06

Omfattning: ändr. 5 kap. 16 §
Ikraftträder: 2019-07-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:239, Prop. 2018/19:59, Bet. 2018/19:SoU18

Lag (2019:361) om ändring i lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

2019-06-06

Omfattning: ändr. 5 §
Ikraftträder: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:59, Rskr. 2018/19:239, Bet. 2018/19:SoU18

Lag (2019:360) om ändring i lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel

2019-06-06

Omfattning: ändr. 6 §
Ikraftträder: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:59, Bet. 2018/19:SoU18, Rskr. 2018/19:239

Lag (2019:359) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

2019-06-06

Omfattning: ändr. 24 §
Ikraftträder: 2019-07-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:239, Bet. 2018/19:SoU18, Prop. 2018/19:59

Lag (2019:358) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

2019-06-06

Omfattning: ändr. 20 §
Ikraftträder: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:59, Rskr. 2018/19:239, Bet. 2018/19:SoU18

Lag (2019:357) om ändring i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall

2019-06-06

Omfattning: ändr. 36 §
Ikraftträder: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:59, Rskr. 2018/19:239, Bet. 2018/19:SoU18

Lag (2019:356) om ändring i lagen (1985:12) om kontroll av berusningsmedel på sjukhus

2019-06-06

Omfattning: ändr. 4 §
Ikraftträder: 2019-07-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:239, Prop. 2018/19:59, Bet. 2018/19:SoU18

Lag (2019:355) om ändring i narkotikastrafflagen (1968:64)

2019-06-06

Omfattning: ändr. 7 §
Ikraftträder: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:59, Bet. 2018/19:SoU18, Rskr. 2018/19:239

Lag (2019:354) om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)

2019-06-06

Omfattning: ändr. 7 kap. 2 §, 8 kap. 13 §, 15 kap. 5, 9 §§, 16 kap. 15 §
Ikraftträder: 2019-07-02
Förarbeten: Bet. 2018/19:SoU18, Rskr. 2018/19:239, Prop. 2018/19:59

Lag (2019:353) om ändring i luftfartslagen (2010:500)

2019-06-19

Omfattning: ändr. 5 kap. 9 §, 13 kap. 2 §
Ikraftträder: 2019-07-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:SoU18, Rskr. 2018/19:239, Prop. 2018/19:59

Lag (2019:352) om ändring i järnvägslagen (2004:519)

2019-06-19

Omfattning: ändr. 9 kap. 2 §, 10 kap. 2, 6 §§
Ikraftträder: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:59, Bet. 2018/19:SoU18, Rskr. 2018/19:239

Lag (2019:351) om ändring i sjölagen (1994:1009)

2019-06-06

Omfattning: ändr. 20 kap. 4 §
Ikraftträder: 2019-07-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:239, Prop. 2018/19:59, Bet. 2018/19:SoU18

Lag (2019:350) om ändring i ordningslagen (1993:1617)

2019-06-06

Omfattning: ändr. 2 kap. 18, 29, 32 §§, 3 kap. 25 §, 4 kap. 4, 11 §§
Ikraftträder: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:59, Rskr. 2018/19:239, Bet. 2018/19:SoU18

Lag (2019:349) om ändring i lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg

2019-06-19

Omfattning: ändr. 30 §
Ikraftträder: 2019-07-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:239, Bet. 2018/19:SoU18, Prop. 2018/19:59

Lag (2019:348) om ändring i lagen (1980:578) om ordningsvakter

2019-06-06

Omfattning: ändr. 2 §
Ikraftträder: 2019-07-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:SoU18, Rskr. 2018/19:239, Prop. 2018/19:59

Lag (2019:346) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott

2019-06-06

Omfattning: ändr. 4 §
Ikraftträder: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:59, Rskr. 2018/19:239, Bet. 2018/19:SoU18

Lag (2019:345) om ändring i alkohollagen (2010:1622)

2019-06-19

Omfattning: ändr. 1 kap. 1, 2, 10, 11 §§, 3 kap. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 §§, 4 kap. 1, 3, 4 §§, 5 kap. 1, 2, 3, 4 §§, 6 kap. 8, 9, 10 §§, 7 kap. 1, 2, 3, 5, 7 §§, 8 kap. 1, 2, 5, 6, 7, 13, 18, 19, 20, 21, 23, 24 §§, 9 kap. 2, 20 §§, 11 kap. 3, 6, 7, 9 och 11 §§, 12 kap. 1, 5 §§, rubr. till 7 kap., 8 kap.; ny 10 a §
Ikraftträder: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:59, Rskr. 2018/19:239, Bet. 2018/19:SoU18

Lag (2019:341) om ändring i lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.

2019-06-05

Omfattning: ändr. 3 kap. 1 §
Ikraftträder: 2019-07-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:240, Bet. 2018/19:SoU19, Prop. 2018/19:85

Lag (2019:340) om ändring i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.

2019-06-05

Omfattning: ändr. 5 kap. 1, 2, 4, 6 och 7 §§, rubr. till 5 kap.; nya 5 kap. 8 §, rubr. närmast före 5 kap. 8 §
Ikraftträder: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:85, Rskr. 2018/19:240, Bet. 2018/19:SoU19

Lag (2019:329) om ändring i lagen (2018:677) med instruktion för Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares övergångsrestriktioner

2019-06-01

Omfattning: ändr. 11 §
Ikraftträder: 2019-08-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:217

Förordning (2019:327) om ikraftträdande av lagen (2019:175) om ändring i lagen (1993:1301) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Ryssland

2019-06-04

Omfattning: ikrafttr. av 2019:175

Lag (2019:326) om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster

2019-06-01

Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder: 2019-07-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:230, Prop. 2018/19:82, Bet. 2018/19:SkU18

Lag (2019:324) om ändring i lagen (2018:1272) om ändring i läkemedelslagen (2015:315)

2019-06-18

Omfattning: ändr. 11 kap. 2 §, 14 kap. 1 § i 2018:1272
Förarbeten: Bet. 2018/19:SoU22, Prop. 2018/19:106, Rskr. 2018/19:23

Lag (2019:323) om ändring i lagen (2018:1215) om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel

2019-05-30

Omfattning: ändr. 2 kap. 6 § i 2018:1215
Förarbeten: Prop. 2018/19:106, Rskr. 2018/19:235, Bet. 2018/19:SoU22

Lag (2019:321) om ändring i lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel

2019-05-30

Omfattning: ändr. 16, 17, 19, 20, 21 §§; ny 3 a §
Förarbeten: Bet. 2018/19:SoU22, Prop. 2018/19:106, Rskr. 2018/19:235

Lag (2019:317) om ändring i lagen (1997:1024) om Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet

2019-05-30

Omfattning: ändr. 1 §
Ikraftträder: 2019-07-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:207, Bet. 2018/19:SkU16, Prop. 2018/19:12

Lag (2019:316) om ändring i lagen (2010:2044) om införande av försäkringsrörelselagen (2010:2043)

2019-05-30

Omfattning: ändr. 7 §
Ikraftträder: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:67, Bet. 2018/19:FiU39, Rskr. 2018/19:232

Lag (2019:312) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

2019-05-29

Omfattning: ändr. ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraftträder: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:68, Bet. 2018/19:SoU21, Rskr. 2018/19:234

Lag (2019:304) om ändring i lagen (1996:242) om domstolsärenden

2019-05-29

Omfattning: ändr. 21, 43 §§
Ikraftträder: 2019-07-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:JuU23, Prop. 2018/19:81, Rskr. 2018/19:227

Lag (2019:303) om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård

2019-05-29

Omfattning: ändr. 21 b §
Ikraftträder: 2019-07-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:JuU23, Prop. 2018/19:81, Rskr. 2018/19:227

Lag (2019:301) om ändring i lagen (1981:1064) om säkerhetskontroll i domstol

2019-05-29

Omfattning: ändr. 2, 3 §§
Ikraftträder: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:81, Rskr. 2018/19:227, Bet. 2018/19:JuU23

Lag (2019:300) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

2019-05-29

Omfattning: ändr. 16, 38 §, ny 38 a §
Ikraftträder: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:81, Rskr. 2018/19:227, Bet. 2018/19:JuU23

Lag (2019:299) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

2019-05-29

Omfattning: ändr. 27 §
Ikraftträder: 2019-07-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:JuU23, Prop. 2018/19:81, Rskr. 2018/19:227

Lag (2019:298) om ändring i rättegångsbalken

2019-05-29

Omfattning: ändr. 5 kap. 3, 9, 10, 12 §§, 9 kap. 5 §, 36 kap. 18 §; nya 5 kap. 9 a, 9 b, 9 c, 9 d §§, 13, 14, 15 §§, 9 kap. 5 a §
Ikraftträder: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:81, Rskr. 2018/19:227, Bet. 2018/19:JuU23

Lag (2019:295) om ändring i miljöbalken

2019-05-25

Omfattning: ändr. 15 kap. 37 §, 24 kap. 5 §; ny 15 kap. 37 a §
Ikraftträder: 2019-08-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:MJU14, Rskr. 2018/19:212, Prop. 2018/19:64

Lag (2019:290) om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)

2019-05-25

Omfattning: nya 6 kap. 13 a, 13 b, 13 c,13 d §§, 16 kap. 8 a, 8 b, 8 c §§, rubr. närmast före 6 kap. 13 a §, 16 kap. 8 a §
Ikraftträder: 2019-06-10
Förarbeten: Bet. 2018/19:CU16, Prop. 2018/19:56, Rskr. 2018/19:213

Lag (2019:287) om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder

2019-06-18

Omfattning: ändr. 7 kap. 3 §; nya 2 kap. 17 h, 17 i, 17 j, 17 k §§, rubr. närmast före 2 kap. 17 h §
Ikraftträder: 2019-06-10
Förarbeten: Bet. 2018/19:CU16, Prop. 2018/19:56, Rskr. 2018/19:213

Lag (2019:286) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

2019-05-25

Omfattning: ändr. 6 kap. 1 a §
Ikraftträder: 2019-06-10
Förarbeten: Rskr. 2018/19:213, Bet. 2018/19:CU16, Prop. 2018/19:56

Lag (2019:285) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

2019-05-25

Omfattning: ändr. 9 a, 34 §§; nya 10 e, 10 f, 10 g, 10 h, 10 i, 10 j, 10 k §§
Ikraftträder: 2019-06-10
Förarbeten: Bet. 2018/19:CU16, Rskr. 2018/19:213, Prop. 2018/19:56

Lag (2019:284) om röstningsrådgivare

2019-05-25

Ikraftträder: 2019-06-10
Förarbeten: Bet. 2018/19:CU16, Prop. 2018/19:56, Rskr. 2018/19:213

Förordning (2019:282) om ikraftträdande av lagen (2019:155) om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon

2019-06-18

Omfattning: ikrafttr. av 2019:155

Lag (2019:277) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning

2019-06-18

Ikraftträder: 2019-06-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:FiU37, Prop. 2018/19:38, Rskr. 2018/19:200

Lag (2019:265) om ändring i häkteslagen (2010:611)

2019-05-23

Omfattning: ändr. 2 kap. 3 §
Ikraftträder: 2019-06-11
Förarbeten: Bet. 2018/19:JuU21, Rskr. 2018/19:206, Prop. 2018/19:71

Lag (2019:264) om ändring i lagen (1981:1310) om offentliga funktionärers rätt till gottgörelse för rättegångskostnad i vissa mål m.m.

2019-05-23

Omfattning: ändr. 5 §
Ikraftträder: 2019-06-11
Förarbeten: Bet. 2018/19:JuU21, Rskr. 2018/19:206, Prop. 2018/19:71

Lag (2019:255) om ändring i lagen (2017:473) med kompletterande bestämmelser till 2015 års insolvensförordning

2019-06-18

Omfattning: nya 13, 14, 15, 16, 17, 18 §§, rubr. närmast före 13 §
Ikraftträder: 2019-06-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:48, Bet. 2018/19:CU15, Rskr. 2018/19:205

Lag (2019:254) om ändring i lagen (2016:676) om skuldsanering för företagare

2019-06-18

Omfattning: ny 62 §
Ikraftträder: 2019-06-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:205, Bet. 2018/19:CU15, Prop. 2018/19:48

Lag (2019:253) om ändring i skuldsaneringslagen (2016:675)

2019-06-18

Omfattning: ny 60 §
Ikraftträder: 2019-06-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:48, Rskr. 2018/19:205, Bet. 2018/19:CU15

Lag (2019:252) om ändring i lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet

2019-06-18

Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §, 2 kap. 14 §
Ikraftträder: 2019-06-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:CU15, Rskr. 2018/19:205, Prop. 2018/19:48

Lag (2019:251) om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion

2019-06-18

Omfattning: nya 4 kap. 15 §, rubr. närmast före 4 kap. 15 §
Ikraftträder: 2019-06-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:CU15, Prop. 2018/19:48, Rskr. 2018/19:205

Lag (2019:250) om ändring i konkurslagen (1987:672)

2019-06-18

Omfattning: upph. 15 kap. 6, 7, 8 §§; ändr. 15 kap. 5 §, rubr. närmast före 15 kap. 5 §
Ikraftträder: 2019-06-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:48, Bet. 2018/19:CU15, Rskr. 2018/19:205

Lag (2019:248) om ändring i lagen (1994:831) om rättegången i vissa hyresmål i Svea hovrätt

2019-05-15

Omfattning: ändr. 6, 7 §§; nya 6 a, 6 b §§
Ikraftträder: 2019-07-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:195, Bet. 2018/19:JuU22, Prop. 2018/19:66

Lag (2019:247) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)

2019-05-15

Omfattning: ändr. 11 kap. 3 §
Ikraftträder: 2019-07-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:JuU22, Rskr. 2018/19:195, Prop. 2018/19:66

Lag (2019:246) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

2019-05-15

Omfattning: ändr. 2, 5, 19 §§; nya 19 b, 19 c, 29 a §§, rubr. närmast före 19 c §
Ikraftträder: 2019-07-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:195, Bet. 2018/19:JuU22, Prop. 2018/19:66

Lag (2019:245) om ändring i lagen (1957:390) om fiskearrenden

2019-05-15

Omfattning: ändr. 16 §
Ikraftträder: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:66, Rskr. 2018/19:195, Bet. 2018/19:JuU22

Lag (2019:244) om ändring i jordabalken

2019-05-15

Omfattning: ändr. 8 kap. 31 §, 12 kap. 52, 70 §§
Ikraftträder: 2019-07-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:JuU22, Rskr. 2018/19:195, Prop. 2018/19:66

Lag (2019:239) om ändring i lagen (2015:417) om arv i internationella situationer

2019-06-18

Omfattning: upph. 3 kap. 8, 9, 10 §§, rubr. närmast före 3 kap. 8 §; nuvarande 3 kap. 11 § ska betecknas 3 kap. 8 §; ändr. 1 kap. 2 §, den nya 3 kap. 8 §; rubr. närmast före 3 kap. 11 § sätts närmast före 3 kap. 8 §
Ikraftträder: 2019-06-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:50, Bet. 2018/19:CU14, Rskr. 2018/19:184

Lag (2019:238) om ändring i lagen (1987:788) om införande av äktenskapsbalken

2019-06-18

Omfattning: ändr. 19 §
Ikraftträder: 2019-06-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:CU14, Prop. 2018/19:50, Rskr. 2018/19:184

Lag (2019:237) om ändring i lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område

2019-06-18

Omfattning: ändr. 7 §
Ikraftträder: 2019-06-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:50, Bet. 2018/19:CU14, Rskr. 2018/19:184

Lag (2019:235) om ändring i äktenskapsbalken

2019-06-18

Omfattning: ändr. 7 kap. 3 §
Ikraftträder: 2019-06-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:CU14, Rskr. 2018/19:184, Prop. 2018/19:50

Lag (2019:234) om makars och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer

2019-06-18

Ikraftträder: 2019-06-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:184, Prop. 2018/19:50, Bet. 2018/19:CU14

Lag (2019:212) om viss gemensam offentlig service

2019-06-18

Ikraftträder: 2019-06-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:47, Rskr. 2018/19:185, Bet. 2018/19:KU35

Lag (2019:205) om avtal om social trygghet mellan Sverige och Filippinerna

2019-04-26

Ikraftträder: den dag re
Förarbeten: Rskr. 2018/19:178, Prop. 2018/19:55, Bet. 2018/19:SfU23

Lag (2019:186) om upphävande av Post- och telestyrelsens föreskrifter (PTSFS 2006:2) om förval och prefixval

2019-06-19

Förarbeten: Prop. 2018/19:41, Rskr. 2018/19:167, Bet. 2018/19:TU10

Lag (2019:185) om ändring i radioutrustningslagen (2016:392)

2019-06-19

Omfattning: ändr. 2 §; nya 2 a, 2 b §§
Ikraftträder: 2019-05-15
Förarbeten: Rskr. 2018/19:167, Bet. 2018/19:TU10, Prop. 2018/19:41

Lag (2019:183) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

2019-06-19

Omfattning: ändr. 7 kap. 3 a §
Ikraftträder: 2019-05-15
Förarbeten: Rskr. 2018/19:167, Prop. 2018/19:41, Bet. 2018/19:TU10

Lag (2019:181) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gränsöverskridande paketleveranstjänster

2019-06-19

Ikraftträder: 2019-05-15
Förarbeten: Bet. 2018/19:TU9, Prop. 2018/19:36, Rskr. 2018/19:157

Lag (2019:179) om ändring i lagen (2006:444) om passagerarregister

2019-04-10

Omfattning: upph. rubr. närmast före 8 §; nuvarande 7, 8 §§ betecknas 8, 7 §§; ändr. 2, 3, 6, den nya 7, den nya 8, 9, 10 §§, rubr. närmast före 2, 6, 10 §§; nya 2 a, 2 b, 11 §§, rubr. närmast före 11 §
Ikraftträder: 2019-05-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:37, Bet. 2018/19:JuU18

Lag (2019:178) om ändring i lagen (2011:1165) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder

2019-06-18

Omfattning: ändr. 3 kap. 4 §
Ikraftträder: 2019-05-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:JuU20, Prop. 2018/19:42, Rskr. 2018/19:160

Lag (2019:177) om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder

2019-06-18

Omfattning: ändr. 4 kap. 8 §
Ikraftträder: 2019-05-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:JuU20, Rskr. 2018/19:160, Prop. 2018/19:42

Lag (2019:169) om ändring i lagen (2019:168) om sociala trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket har lämnat Europeiska unionen

2019-06-18

Omfattning: upph. 4, 5, 6 §§
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:16, Bet. 2018/19:SfU24, Prop. 2018/19:53

Lag (2019:153) om ändring i lagen (1981:655) om vissa avgifter i allmän hamn

2019-06-19

Omfattning: ändr.; ny 2 §
Ikraftträder: 2019-03-24

Lag (2019:152) med kompletterande bestämmelser till EU:s hamntjänstförordning

2019-06-19

Ikraftträder: 2019-03-24
Förarbeten: Rskr. 2018/19:150, Prop. 2018/19:39, Bet. 2018/19:TU8

Lag (2019:124) om ändring i lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter

2019-04-05

Omfattning: ändr. p 1 i ikrafttr.- och övergångsbest.; nya 11 kap. 19, 20 §§, rubr. 11 kap. 20 §
Ikraftträder: 2019-04-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:151, Prop. 2018/19:43, Bet. 2018/19:SoU17

Lag (2019:110) om ändring i säkerhetsskyddslagen (2018:585)

2019-06-18

Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §
Förarbeten: Rskr. 2018/19:133, Bet. 2018/19:KU16

Lag (2019:109) om säkerhetsskydd i riksdagen och dess myndigheter

2019-06-18

Ikraftträder: 2019-04-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:133, Bet. 2018/19:KU16

Lag (2019:59) med kompletterande bestämmelser till EU:s geoblockeringsförordning

2019-06-18

Ikraftträder: 2019-04-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:NU6, Rskr. 2018/19:129, Prop. 2018/19:26

Lag (2019:55) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

2019-06-18

Omfattning: ändr. 23 c, 23 d, 23 f §§
Ikraftträder: 2019-03-15
Förarbeten: Rskr. 2018/19:125

Lag (2019:47) om ändring i lagen (2016:319) om skydd för geografisk information

2019-06-18

Omfattning: ändr. 14, 15 §§
Ikraftträder: 2019-04-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:FöU4, Prop. 2018/19:16, Rskr. 2018/19:130

Lag (2019:46) om ändring i lagen (2008:322) om Tullverkets och Kustbevakningens befogenheter att ingripa mot rattfylleribrott

2019-06-18

Omfattning: ändr. 13 §
Ikraftträder: 2019-04-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:16, Bet. 2018/19:FöU4, Rskr. 2018/19:130

Lag (2019:45) om ändring i lagen (2006:263) om transport av farligt gods

2019-06-18

Omfattning: ändr. 15 §
Ikraftträder: 2019-04-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:FöU4, Rskr. 2018/19:130, Prop. 2018/19:16

Lag (2019:43) om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)

2019-06-19

Omfattning: ändr. 5 kap. 1, 17, 19 §§
Ikraftträder: 2019-04-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:130, Prop. 2018/19:16, Bet. 2018/19:FöU4

Lag (2019:42) om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling

2019-06-18

Omfattning: ändr. 19 §
Ikraftträder: 2019-04-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:130, Bet. 2018/19:FöU4, Prop. 2018/19:16

Lag (2019:41) om ändring i lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder

2019-06-18

Omfattning: ändr. 8 §
Ikraftträder: 2019-04-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:FöU4, Rskr. 2018/19:130, Prop. 2018/19:16

Lag (2019:40) om ändring i körkortslagen (1998:488)

2019-06-19

Omfattning: ändr. 2 kap. 12 §
Ikraftträder: 2019-04-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:FöU4, Prop. 2018/19:16, Rskr. 2018/19:130

Lag (2019:39) om ändring i fiskelagen (1993:787)

2019-06-18

Omfattning: ändr. 47 §
Ikraftträder: 2019-04-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:130, Prop. 2018/19:16, Bet. 2018/19:FöU4

Lag (2019:38) om ändring i jaktlagen (1987:259)

2019-06-18

Omfattning: ändr. 47 §
Ikraftträder: 2019-04-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:16, Rskr. 2018/19:130, Bet. 2018/19:FöU4

Lag (2019:37) om ändring i polislagen (1984:387)

2019-06-18

Omfattning: ändr. 20 a, 29 §§
Ikraftträder: 2019-04-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:FöU4, Prop. 2018/19:16, Rskr. 2018/19:130

Lag (2019:36) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg

2019-06-19

Omfattning: upph. 11 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17 §§, rubr. närmast före 11 kap. 1, 4, 5, 6, 7, 17 §§; nuvarande 11 kap. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 §§ betecknas 11 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 §§; nya 11 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 §§, rubr. närmast före 11 kap. 9, 14, 15 §§ sätts närmast före 11 kap. 1, 6, 7 §§
Ikraftträder: 2019-04-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:16, Bet. 2018/19:FöU4, Rskr. 2018/19:130

Kustbevakningslag (2019:32)

2019-06-18

Ikraftträder: 2019-04-01

Lag (2019:31) om ändring i lagen (2012:882) med instruktion för Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna

2019-06-18

Omfattning: ändr. 1 §
Ikraftträder: 2019-04-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:127, Bet. 2018/19:KU14

Lag (2019:30) om ändring i lagen (2002:1023) med instruktion för Riksrevisionen

2019-06-18

Omfattning: ändr. 2, 11, 12, 17, 19 §§, rubr. närmast före 11 §; ny 2 a §
Ikraftträder: 2019-04-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:127, Bet. 2018/19:KU14

Lag (2019:29) om ändring i lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.

2019-06-18

Omfattning: ändr. 4 §
Ikraftträder: 2019-04-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:128, Bet. 2018/19:KU14

Lag (2019:28) om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning

2019-06-18

Omfattning: ändr. 3 §
Ikraftträder: 2019-04-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:KU14, Rskr. 2018/19:128

Lag (2019:27) om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ

2019-06-18

Omfattning: ändr. 1, 3 §§
Ikraftträder: 2019-04-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:KU14, Rskr. 2018/19:127

Lag (2018:2095) om ändring i lagen (2014:1470) om beskattning av viss privatinförsel av cigaretter

2019-01-09

Omfattning: ändr. 1 §
Ikraftträder: 2019-07-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:61, Bet. 2018/19:SoU3, Prop. 2017/18:156

Lag (2018:2091) om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter

2019-04-05

Omfattning: ändr. 2 kap. 13 a, 16 a §§
Ikraftträder: 2019-07-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:SoU3, Rskr. 2018/19:61, Prop. 2017/18:156

Lag (2018:2090) om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen

2019-04-05

Omfattning: ändr. 3 §
Ikraftträder: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:156, Bet. 2018/2019:SoU3, Rskr. 2018/19:61

Lag (2018:2089) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.

2019-01-09

Omfattning: ändr. 3 kap. 4, 7 §§
Ikraftträder: 2019-07-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:61, Prop. 2017/18:156, Bet. 2018/19:SoU3

Ändring (2018:2088) None

2019-04-05

Omfattning: upph.

Ändring (2018:2088) None

2019-04-05

Omfattning: upph.

Lag (2018:2085) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

2019-01-09

Omfattning: ändr. 2 kap. 26 §, 3 kap. 13 §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:1, Rskr. 2018/19:62, Bet. 2018/19:FiU1

Lag (2018:2084) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift

2019-01-09

Omfattning: ändr. 3 §
Ikraftträder: 2019-01-01

Lag (2018:2038) om ändring i lagen (2018:1139) om skatt på spel

2019-04-05

Omfattning: ändr. p 4 ikraft- och övergångsbest. till 2018:1139
Förarbeten: Bet. 2018/19:SkU5, Rskr. 2018/19:60, Prop. 2018/19:9

Lag (2018:2036) om ändring i lagen (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton

2019-04-05

Omfattning: ändr. kap. 1, 9, 15, 16, 18, 22 §§, 3 kap. 1, 2, 5, 11 §§, 4 kap. 9 §, 5 kap. 1 §, 6 kap. 2 §, 7 kap. 1, 2, 3, 4 §§, 8 kap. 3 §; ny 2 kap. 4 a §, rubr. närmast före 2 kap. 4 a §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:SkU5, Rskr. 2018/19:60, Prop. 2018/19:9

Lag (2018:2035) om ändring i lagen (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet

2019-04-05

Omfattning: ändr. 2 kap. 1, 9, 15, 16, 18, 21 §§, 3 kap. 3 §, 4 kap. 6 §, 5 kap. 1 §, 6 kap. 2 §, 7 kap. 1, 3, 4 §§; ny 2 kap. 4 a §, rubr. närmast före 2 kap. 4 a §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:9, Rskr. 2018/19:60, Bet. 2018/19:SkU5

Lag (2018:2028) om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)

2019-04-05

Omfattning: ändr. 2, 6 b, 8 §§
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:FiU18, Prop. 2018/19:4, Rskr. 2018/19:53

Lag (2018:2024) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om referensvärden

2019-04-05

Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:53, Bet. 2018/19:FiU18, Prop. 2018/19:4

Lag (2018:2022) om ändring i lagen (2017:317) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om faktablad för Priip-produkter

2019-04-05

Omfattning: nuvarande 24 § betecknas 25 §, rubr. närmast före 24 § sätts närmast före 25 §; nya 4 a, 24 §§, rubr. närmast före 24 §
Ikraftträder: 2019-01-02
Förarbeten: Rskr. 2018/19:54, Bet. 2018/19:FiU29, Prop. 2018/19:3

Lag (2018:2021) om ändring i lagen (2015:1016) om resolution

2019-04-05

Omfattning: ändr. 2 kap. 1 §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:54, Prop. 2018/19:3, Bet. 2018/19:FiU29

Lag (2018:2019) om ändring i lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden

2019-04-05

Omfattning: nuvarande 17 § betecknas 19 §; ändr. 1, 2, 3, 11, 14, 15 §§, rubr. närmast före 14 §; nya a, 14 a, 17, 18 §§, rubr. närmast före 9 a, 18, 19 §§
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:3

Lag (2018:2013) om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder)

2019-04-05

Omfattning: ändr. 4 kap. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 15, 18 §§, 5 kap. 6 §, rubr. närmast före 4 kap. 5, 8 §§; nya 4 kap. 1 a, 1 b, 2 a, 5 a, 8 a §§, rubr. närmast före 4 kap. 2 a §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:271, Bet. 2018/19:FiU14, Rskr. 2018/19:52

Lag (2018:2002) om ändring i lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning

2019-06-18

Omfattning: ny 4 kap. 3 §, rubr. närmast före 4 kap. 3 §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:44, Bet. 2018/19:UbU5, Prop. 2017/18:298

Lag (2018:2001) om ändring i lagen (2013:794) om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa

2019-04-05

Omfattning: upph. 13, 16, 17 §§, rubr. närmast före 13, 16, 17 §§; ändr. 3, 12, 14 §§, rubr. närmast före 3 §; ny 3 a §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:298, Bet. 2018/19:UbU5, Rskr. 2018/19:44

Lag (2018:1999) om ändring i lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor

2019-04-05

Omfattning: upph. 12 §, rubr. närmast före 12 §; ändr. 2, 3 §§
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:44, Prop. 2017/18:298, Bet. 2018/19:UbU5

Lag (2018:1998) om ändring i lagen (1999:353) om rättspsykiatriskt forskningsregister

2019-04-05

Omfattning: upph. 15, 16 §§, rubr. närmast före 15, 16 §§; ändr. 2, 12 §§, rubr. närmast före 2 §; ny 2 a §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:298, Rskr. 2018/19:44, Bet. 2018/19:UbU5

Lag (2018:1997) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)

2019-06-18

Omfattning: ändr. 10 kap. 5 §, rubr. närmast före 10 kap. 5 §
Ikraftträder: 2020-07-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:50, Prop. 2017/18:274, Bet. 2018/19:SoU5

Lag (2018:1996) om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)

2019-04-05

Omfattning: ändr. 4 kap. 1 §
Ikraftträder: 2020-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:274, Rskr. 2018/19:50, Bet. 2018/19:SoU5

Lag (2018:1989) om ändring i utsökningsbalken

2019-04-05

Omfattning: ändr. 3 kap. 1, 15 §§
Ikraftträder: 2019-03-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:41, Bet. 2018/19:JuU6, Prop. 2017/18:257

Lag (2018:1981) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om värdepapperisering

2019-04-05

Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:7, Rskr. 2018/19:39, Bet. 2018/19:FiU28

Lag (2018:1980) om ändring i lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning

2019-04-05

Omfattning: ändr. 12 kap. 6 §
Förarbeten: Prop. 2018/19:7, Bet. 2018/19:FiU28, Rskr. 2018/19:39

Lag (2018:1976) om ändring i sametingslagen (1992:1433)

2018-12-06

Omfattning: nuvarande 2 kap. 3 a § betecknas 2 kap. 3 d §; ändr. 2 kap. 2, 4, 5, 6 a §§ och 3 kap. 2, 8, 10, 15, 19 §§; nya 2 kap. 3 a, 3 b, 3 c, 3 e , 4 a §§
Ikraftträder: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:287, Bet. 2018/19:KU9, Rskr. 2018/19:34

Lag (2018:1974) om säkerhetskontroll vid Sametingets offentliga sammanträden

2018-12-06

Ikraftträder: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:287, Bet. 2018/19:KU9, Rskr. 2018/19:34

Lag (2018:1973) om ändring i lagen (1904:26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap

2019-02-08

Omfattning: ändr. 1 kap. 8 a §
Ikraftträder: 2019-01-01

Lag (2018:1969) om ändring i vallagen (2005:837)

2019-04-05

Omfattning: ändr. 7 kap. 2 §, 8 kap. 2 §, 13 kap. 8 §; ny 14 kap. 2 a §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:35, Prop. 2017/18:286, Bet. 2018/19:KU12

Lag (2018:1964) om ändring i lagen (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas offentligt

2019-04-05

Omfattning: ändr. 13 §
Ikraftträder: 2019-03-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:279, Rskr. 2018/19:40, Bet. 2018/19:JuU5

Lag (2018:1961) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)

2019-04-05

Omfattning: ändr. 22 kap. 4 §
Ikraftträder: 2019-03-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:279, Rskr. 2018/19:40, Bet. 2018/19:JuU5

Lag (2018:1959) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

2019-06-18

Omfattning: nuvarande 17 a, 17 b §§ betecknas 17 b, 17 c §§; ändr. 12, 13 a, 17 §§, den nya 17 b §; ny 17 a §
Ikraftträder: 2019-03-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:40, Prop. 2017/18:279, Bet. 2018/19:JuU5

Lag (2018:1957) om ändring i lagen (2014:966) om kapitalbuffertar

2019-04-05

Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §
Ikraftträder: 2018-12-29
Förarbeten: Bet. 2018/19:FiU16, Rskr. 2018/19:38, Prop. 2017/18:292

Lag (2018:1956) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)

2019-04-05

Omfattning: ändr. 18 §
Ikraftträder: 2018-12-29

Lag (2018:1954) om ändring i lagen (1999:116) om skiljeförfarande

2019-04-05

Omfattning: ändr. 2, 8, 14, 16, 22, 27, 31, 34, 36, 41, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 52, 54 §§, rubr. närmast före 43 §; nya 4 a, 23 a, 27 a, 45 a §§
Ikraftträder: 2019-03-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:257, Rskr. 2018/19:41, Bet. 2018/19:JuU6

Lag (2018:1953) om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584)

2019-04-05

Omfattning: ändr. 1 §
Ikraftträder: 2019-07-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:SfU11, Prop. 2017/18:276, Rskr. 2018/19:48

Lag (2018:1952) om ändring i socialförsäkringsbalken

2019-04-05

Omfattning: ändr. 11 kap. 4, 5 §§, 13 kap. 31 a §
Ikraftträder: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:276, Bet. 2018/19:SfU11, Rskr. 2018/19:48

Lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service

2019-06-19

Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:299, Rskr. 2018/19:30, Bet. 2018/19:TU2

Lag (2018:1924) om ändring i lagen (2015:602) om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring

2019-04-05

Omfattning: ändrr. 1, 20 §§
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:260, Rskr. 2018/19:17, Bet. 2018/19:KU3

Lag (2018:1923) om ändring i lagen (2014:836) om näringsförbud

2019-04-05

Omfattning: ändr. 14 §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:KU3, Prop. 2017/18:260, Rskr. 2018/19:17

Lag (2018:1922) om ändring i lagen (2012:492) om pliktexemplar av elektroniskt material

2019-04-05

Omfattning: ändr. 3 §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:KU3, Rskr. 2018/19:17, Prop. 2017/18:260

Lag (2018:1920) om ändring i lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen

2019-06-19

Omfattning: ändr. 6 §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:17, Bet. 2018/19:KU3, Prop. 2017/18:260

Lag (2018:1918) om ändring i lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

2019-04-05

Omfattning: ändr. 7 §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:KU3, Rskr. 2018/19:17, Prop. 2017/18:260

Lag (2018:1916) om ändring i lagen (1999:288) om överlämnande av allmänna handlingar till Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar för förvaring, m.m.

2019-04-05

Omfattning: ändr. 1, 6 §§
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:KU3, Rskr. 2018/19:17, Prop. 2017/18:260

Lag (2018:1914) om ändring i lagen (1993:1392) om pliktexemplar av dokument

2019-04-05

Omfattning: ändr. 5, 6, 7, 19, 28 §§, rubr. närmast före 5 §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:17, Bet. 2018/19:KU3, Prop. 2017/18:260

Lag (2018:1913) om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden

2019-04-05

Omfattning: ändr. 1 kap. 1 och 2 §§, 3 kap. 6, 11, 12, 13, 18, 19, 21, 23, 26, 27, 28, 30 §§, 4 kap. 2 §, 5 kap. 3, 4, 5, 6, 7 §§, 6 kap. 2 §, 7 kap. 1, 3, 4, 5, 8, 9 §§, 8 kap. 2 §, 9 kap. 2, 3, 4, 6 §§, 10 kap. 1 § ,11 kap. 1 §, rubr. till 3 kap., rubr. närmast före 3 kap. 11 §, 5 kap. 3 §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:17, Bet. 2018/19:KU3, Prop. 2017/18:260

Lag (2018:1912) om ändring i arkivlagen (1990:782)

2019-04-05

Omfattning: ändr. 3 §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:17, Bet. 2018/19:KU3, Prop. 2017/18:260

Lag (2018:1910) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

2019-04-05

Omfattning: ändr. 9, 11, 12 §§
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:17, Bet. 2018/19:KU3, Prop. 2017/18:260

Lag (2018:1907) om ändring i studiestödsdatalagen (2009:287)

2019-04-05

Omfattning: ändr. 14 §
Ikraftträder: 2019-01-01

Lag (2018:1905) om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän

2019-04-05

Omfattning: ändr. 10, 18 §§
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:18, Bet. 2018/19:KU4

Lag (2018:1893) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst

2019-04-05

Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:261, Rskr. 2018/19:24, Bet. 2018/19:KrU2

Lag (2018:1891) om ändring i lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik

2019-04-05

Omfattning: ändr. 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16 §§; ny 10 a §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:SkU2, Prop. 2017/18:294, Rskr. 2018/19:26

Lag (2018:1889) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

2019-04-05

Omfattning: ändr. 2 kap. 12 §
Ikraftträder: 2019-01-01

Lag (2018:1886) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

2019-04-05

Omfattning: ändr. 10, 12, 14 §§
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:294, Bet. 2018/19:SkU2, Rskr. 2018/19:26

Lag (2018:1885) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt

2019-04-05

Omfattning: ändr. 11, 13, 15 §§
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:26, Prop. 2017/18:294, Bet. 2018/19:SkU2

Lag (2018:1869) om ändring i lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster

2019-04-05

Omfattning: ändr. 4 a §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:SkU3, Prop. 2017/18:295, Rskr. 2018/19:27

Lag (2018:1859) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

2018-12-01

Omfattning: ändr. bil.
Förarbeten: Prop. 2017/18:268, Bet. 2018/19:CU3, Rskr. 2018/19:32

Lag (2018:1858) om ändring i lagen (1975:1083) om uppgiftsskyldighet rörande mottagande av olja

2019-04-05

Omfattning: ändr. 5 §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:268, Rskr. 2018/19:32, Bet. 2018/19:CU3

Lag (2018:1854) om den internationella fonden för farliga och skadliga ämnen

2019-04-05

Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:32, Prop. 2017/18:268, Bet. 2018/19:CU3

Lag (2018:1802) om ändring i yttrandefrihetsgrundlagen

2019-01-23

Omfattning: upph. 1, 3, 7 kap. samt 4 kap. 4 §, 5 kap. 4, 5 §§, 6 kap. 2 §, 10 kap. 2 §; nuvarande 2 kap. 4 § betecknas 2 kap. 5 §, nuvarande 2 kap. 5 § betecknas 2 kap. 7 §, nuvarande 4 kap. 5, 6 §§ betecknas 4 kap. 6, 7 §§, nuvarande 5 kap. 2, 3 §§ betecknas 5 kap. 3, 4 §§, nuvarande 5 kap. 6 § betecknas 5 kap. 8 §, nuvarande 6 kap. 3, 4 §§ betecknas 6 kap. 8, 9 §§, nuvarande 8 kap. 1, 2 §§b etecknas 9 kap. 1, 2 §§, nuvarande 8 kap. 3, 4 §§ betecknas 9 kap. 4, 5 §§, nuvarande 9 kap. 1 § betecknas 10 kap. 1 §, nuvarande 10 kap. 1 § betecknas 11 kap. 2 § , nuvarande 11 kap. 1 § betecknas 12 kap. 1 §; ändr. 2 kap. 1, 2, 3 §§, 4 kap. 1, 2, 3 §§, 5 kap. 1 §, 6 kap. 1 §, de nya 2 kap. 5 §, 2 kap. 7 §, 4 kap. 6, 7 §§, 5 kap. 3, 4, 8 §§, 6 kap. 8, 9 §§, 9 kap. 1, 2, 4, 5 §§, 10 kap. 1 §, 11 kap. 2 §, 12 kap. 1 §, rubr. till. 2, 4, 5, 6 och 8, 9, 10, 11, 12 kap.; nya kap. 1, 3, 7; nya 2 kap. 4, 6 §§, 4 kap. 4, 5 §§, 5 kap. 2, 5, 6, 7 §§, 6 kap. 2, 3, 4, 5, 6, 7 §§, 8 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6 §§, 9 kap. 3, 6,7 §§, 11 kap. 1, 3, 4, 5, 6, 7 §§, 12 kap. 2, 3, 4 §§, rubr. närmast före 2 kap. 3, 5, 6, 7 §§, 4 kap. 1, 4, 6, 7 §§, 5 kap. 1, 4, 6, 7, 8 §§, 6 kap. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9 §§, 8 kap. 1, 2, 6 §§, 9 kap. 1, 2, 7 §§, 11 kap. 1, 2, 3 §§, 12 kap. 2, 3, 4 §§; omtryck
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:16, Prop. 2017/18:49, Bet. 2018/19:KU2, Bet. 2017/18:KU16, Rskr. 2017/18:336