Alla lagar

Lag (2024:197) om ändring i lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter

2020-05-27

Omfattning: upph. p 2 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2022:1262; nuvarande 11 kap. 11, 12, 13, 14 §§ betecknas 11 kap. 10, 11,12,13 §§, nuvarande 7 kap. 19 g § betecknas 11 kap. 14 §; ändr. 1 kap. 2 §, 2 kap. 1 §, 7 kap. 3, 5 §§, 8 kap. 2 §, 11 kap. 1, 6, 17, 18 §§, rubr. närmast före 11 kap. 11, 12, 13, 14 §§ sätts närmast före 11 kap. 10, 11,12, 13 §§; ny rubr. närmast före 11 kap. 14 §
Ikraftträder: 2024-05-01
Förarbeten: Rskr. 2023/24:150, Prop. 2023/24:54, Bet. 2023/24:SoU9

Lag (2024:192) om ändring i lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation

2022-05-31

Omfattning: ändr. 11 kap. 13 §, 13 kap. 2 §, rubr. närmast före 1 kap. 11 §; nya 1 kap. 13, 14, 15 §§
Ikraftträder: 2024-05-01
Förarbeten: Prop. 2023/24:60, Bet. 2023/24:TU10, Rskr. 2023/24:147

Lag (2024:179) om ändring i kamerabevakningslagen (2018:1200)

2019-12-28

Omfattning: ändr. 9 §
Ikraftträder: 2024-05-01
Förarbeten: Rskr. 2023/24:148, Bet. 2023/24:TU11, Prop. 2023/24:64

Lag (2024:178) om ändring i lagen (2013:1164) om elektroniska vägtullssystem

2023-05-02

Omfattning: ändr. 1, 28 §§
Ikraftträder: 2024-05-01
Förarbeten: Prop. 2023/24:64, Rskr. 2023/24:148, Bet. 2023/24:TU11

Lag (2024:177) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

2019-12-28

Omfattning: ändr. 2 §
Ikraftträder: 2024-05-01
Förarbeten: Rskr. 2023/24:148, Bet. 2023/24:TU11, Prop. 2023/24:64

Lag (2024:176) om ändring i lagen (1990:313) om Europaråds- och OECD-konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden

2020-03-18

Omfattning: ändr. bil. 2
Förarbeten: Rskr. 2023/24:148, Prop. 2023/24:64, Bet. 2023/24:TU11

Lag (2024:175) om ändring i lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall

2019-06-19

Omfattning: ändr. 1 §
Ikraftträder: 2024-05-01
Förarbeten: Bet. 2023/24:TU11, Prop. 2023/24:64, Rskr. 2023/24:148

Lag (2024:174) om ändring i väglagen (1971:948)

2020-01-13

Omfattning: ändr. 29 §
Ikraftträder: 2024-05-01
Förarbeten: Bet. 2023/24:TU11, Rskr. 2023/24:148, Prop. 2023/24:64

Lag (2024:173) om indelning av tunga fordon i koldioxidutsläppsklasser

2024-03-29

Ikraftträder: 2024-05-01
Förarbeten: Bet. 2023/24:TU11, Rskr. 2023/24:148, Prop. 2023/24:64

Lag (2024:172) om infrastrukturavgifter på väg

2024-03-29

Ikraftträder: 2024-05-01
Förarbeten: Bet. 2023/24:TU11, Rskr. 2023/24:148, Prop. 2023/24:64

Lag (2024:149) om ändring i körkortslagen (1998:488)

2023-05-02

Omfattning: ändr. 3 kap. 4, 4 a, 4 b, 18 §§, 4 kap. 9 §
Ikraftträder: 2024-06-01
Förarbeten: Prop. 2023/24:43, Rskr. 2023/24:136

Lag (2024:145) om ändring i lagen (2022:126) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om en gemensam digital ingång

2023-05-02

Omfattning: ändr. 2 §
Ikraftträder: 2024-07-01
Förarbeten: Rskr. 2023/24:137, Bet. 2023/24:TU8, Prop. 2023/24:40

Förordning (2024:140) om ikraftträdande av lagen (2023:166) om ändring i lagen (2020:782) om operativt militärt stöd

2020-09-15

Omfattning: ikrafttr. av 2023:166

Lag (2024:126) om ändring i lagen (2022:964) om företagsrekonstruktion

2022-07-06

Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §
Ikraftträder: 2024-07-01
Förarbeten: Rskr. 2023/24:135, Bet. 2023/24:FiU15, Prop. 2023/24:8

Lag (2024:125) om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

2023-05-02

Omfattning: ändr. 4 kap. 6, 9 a §§, 5 kap. 12, 13 §§
Ikraftträder: 2024-07-01
Förarbeten: Rskr. 2023/24:135, Prop. 2023/24:8, Bet. 2023/24:FiU15

Lag (2024:124) om ändring i lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning

2023-05-02

Omfattning: ändr. 2 kap. 9 §
Ikraftträder: 2024-07-01
Förarbeten: Prop. 2023/24:8, Bet. 2023/24:FiU15, Rskr. 2023/24:135

Lag (2024:123) om ändring i lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna

2023-05-02

Omfattning: ändr. 3, 4 §§
Ikraftträder: 2024-07-01
Förarbeten: Bet. 2023/24:FiU15, Prop. 2023/24:8, Rskr. 2023/24:135

Lag (2024:121) om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål

2023-05-02

Omfattning: ändr. 5 kap. 10 §
Ikraftträder: 2024-07-01
Förarbeten: Bet. 2023/24:FiU15, Rskr. 2023/24:135, Prop. 2023/24:8

Lag (2024:120) om ändring i lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag

2020-01-04

Omfattning: ändr. 2 §
Ikraftträder: 2024-07-01
Förarbeten: Prop. 2023/24:8, Rskr. 2023/24:135, Bet. 2023/24:FiU15

Lag (2024:119) om ändring i lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden

2020-01-04

Omfattning: ändr. 2, 4, 6, 8, 13 a, 16 §§
Ikraftträder: 2024-07-01
Förarbeten: Rskr. 2023/24:135, Bet. 2023/24:FiU15, Prop. 2023/24:8

Lag (2024:118) om ändring i lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument

2019-12-31

Omfattning: ändr. 3 kap. 2 §
Ikraftträder: 2024-07-01
Förarbeten: Rskr. 2023/24:135, Prop. 2023/24:8, Bet. 2023/24:FiU15

Lag (2024:117) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

2020-04-27

Omfattning: ändr. 9 §
Ikraftträder: 2024-07-01
Förarbeten: Prop. 2023/24:8, Rskr. 2023/24:135, Bet. 2023/24:FiU15

Lag (2024:116) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

2020-06-03

Omfattning: ändr. 3, 12 §§
Ikraftträder: 2024-07-01
Förarbeten: Bet. 2023/24:FiU15, Prop. 2023/24:8, Rskr. 2023/24:135

Lag (2024:115) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

2020-01-10

Omfattning: upph. 19, 20, 21 kap., rubr. närmast efter 18 kap. 12 §; ändr. 1 kap. 1 a, 4 b, 4 c, 11, 12, 13 §§, 23 kap. 1, 2, 4, 7, 11, 12, 15 §§, 24 kap. 1, 3, 5, 6, 7, 8 a §§, 25 kap. 1, 4, 5, 8, 9, 11, 16 §§, rubr. närmast före 22 kap., 25 kap. 1, 16 §§
Ikraftträder: 2024-07-01
Förarbeten: Bet. 2023/24:FiU15, Rskr. 2023/24:135, Prop. 2023/24:8

Lag (2024:114) om clearing och avveckling av betalningar

2024-03-22

Ikraftträder: 2024-07-01
Förarbeten: Bet. 2023/24:FiU15, Prop. 2023/24:8, Rskr. 2023/24:135

Lag (2024:91) om ändring i lagen (2017:209) om hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet

2019-12-12

Omfattning: ändr. 1 §
Ikraftträder: 2024-04-01
Förarbeten: Prop. 2023/24:31, Bet. 2023/24:SoU6, Rskr. 2023/24:130

Lag (2024:90) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)

2023-05-02

Omfattning: ändr. 16 kap. 3 §
Ikraftträder: 2024-04-01
Förarbeten: Bet. 2023/24:SoU6, Prop. 2023/24:31, Rskr. 2023/24:130

Lag (2024:89) om ändring i skollagen (2010:800)

2023-05-01

Omfattning: ändr. 9 kap. 13, 15 c, 16 §§, 10 kap. 25, 33 §§, 11 kap. 25, 32 §§, 16 kap. 43, 49, 49 a §§, 17 kap. 1, 19, 21 a §§, 18 kap. 31 §, 19 kap. 1, 35, 40 a, 42, 42 a §§; ny 17 kap. 15 a §
Ikraftträder: 2024-04-01
Förarbeten: Rskr. 2023/24:130, Bet. 2023/24:SoU6, Prop. 2023/24:31

Lag (2024:87) om ändring i lagen (2007:171) om registerkontroll av personal vid vissa boenden som tar emot barn

2020-02-27

Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 4 §§
Ikraftträder: 2024-04-01
Förarbeten: Prop. 2023/24:31, Bet. 2023/24:SoU6, Rskr. 2023/24:130

Lag (2024:86) om ändring i lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten

2019-12-10

Omfattning: ändr. 2 §
Ikraftträder: 2024-04-01
Förarbeten: Prop. 2023/24:31, Rskr. 2023/24:130, Bet. 2023/24:SoU6

Lag (2024:86) om ändring i lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten

2020-05-30

Omfattning: ändr. 2 a kap. 4 §, 3 kap. 2 §, 5 kap. 1 d §, 6 kap. 2, 4, 7, 8 §§, 7 kap. 1, 3 a §§, 8 kap. 1 §, 10 kap. 4, 6 §§, 11 kap. 3, 3 a, 4 b §§, 12 ka. 2, 10 §§; nya 1 kap. 4 §, 6 kap. 1 a, 6 d §§
Ikraftträder: 2024-04-01
Förarbeten: Bet. 2023/24:SoU6, Prop. 2023/24:31, Rskr. 2023/24:130

Lag (2024:84) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

2020-06-08

Omfattning: ändr. 16 d §
Ikraftträder: 2024-04-01
Förarbeten: Rskr. 2023/24:130, Bet. 2023/24:SoU6, Prop. 2023/24:31

Lag (2024:83) om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)

2023-03-01

Omfattning: ändr. 9 §
Ikraftträder: 2024-04-01
Förarbeten: Rskr. 2023/24:130, Prop. 2023/24:31, Bet. 2023/24:SoU6

Lag (2024:82) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

2020-05-30

Omfattning: ändr. 18 §
Ikraftträder: 2024-04-01
Förarbeten: Bet. 2023/24:SoU6, Prop. 2023/24:31

Lag (2024:81) om ändring i föräldrabalken

2023-03-01

Omfattning: ändr. 6 kap. 13 a §
Ikraftträder: 2024-04-01
Förarbeten: Prop. 2023/24:31, Bet. 2023/24:SoU6, Rskr. 2023/24:130

Lag (2024:80) om ändring i rättegångsbalken

2020-05-26

Omfattning: ändr. 36 kap. 5 §
Ikraftträder: 2024-04-01
Förarbeten: Bet. 2023/24:SoU6, Rskr. 2023/24:130, Prop. 2023/24:31

Lag (2024:79) om placering av barn i skyddat boende

2024-03-22

Ikraftträder: 2024-04-01
Förarbeten: Rskr. 2023/24:130, Bet. 2023/24:SoU6, Prop. 2023/24:31

Lag (2024:70) om tillfälliga förbud att transportera personer utan giltiga identitetshandlingar till Sverige

2024-02-23

Ikraftträder: 2024-03-01
Förarbeten: Rskr. 2023/24:131, Bet. 2023/24:JuU11, Prop. 2023/24:62

Lag (2024:54) om ändring i lagen (2015:671) om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden

2018-08-19

Omfattning: ny 14 a §, rubr. närmast före 14 a §
Ikraftträder: 2024-07-01
Förarbeten: Prop. 2023/24:5, Rskr. 2023/24:125, Bet. 2023/24:CU7

Lag (2024:47) om ändring i lagen (2021:709) med kompletterande bestämmelser om straffrättsligt samarbete mellan Europeiska unionen och Förenade kungariket

2023-05-02

Omfattning: ändr. 3 kap. 5 §
Ikraftträder: 2024-03-01
Förarbeten: Bet. 2023/24:JuU5, Prop. 2023/24:37, Rskr. 2023/24:126

Lag (2024:46) om ändring i lagen (2015:96) om erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen

2020-06-03

Omfattning: ändr. 2 kap. 14 §
Ikraftträder: 2024-03-01
Förarbeten: Rskr. 2023/24:126, Bet. 2023/24:JuU5, Prop. 2023/24:37

Lag (2024:45) om ändring i lagen (1957:668) om utlämning för brott

2020-06-03

Omfattning: ändr. 20, 26 a §§
Ikraftträder: 2024-03-01
Förarbeten: Prop. 2023/24:37, Rskr. 2023/24:126, Bet. 2023/24:JuU5

Lag (2024:44) om ändring i lagen (2011:1165) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder

2019-12-24

Omfattning: ändr. 2 kap. 4, 5, 6 §§, 5 kap. 1, 4, 6, 7 §§, 6 kap. 1, 3 §§, 7 kap. 1 §; ny 2 kap. 5 a §
Ikraftträder: 2024-03-01
Förarbeten: Bet. 2023/24:JuU5, Prop. 2023/24:37, Rskr. 2023/24:126

Lag (2024:43) om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder

2020-01-04

Omfattning: upph. 3 kap.; ändr. 1 kap. 1 §, 2 kap. 2, 3, 4, 5, 6 §§, 5 kap. 6 §, 6 kap. 1, 5, 7 §§, 7 kap. 1 §, 8 kap. 1 §, bil.; nya 2 kap. 5 a, 7 §§, 6 kap. 1 a §, rubr. närmast före 2 kap. 6, 7 §§
Ikraftträder: 2024-03-01
Förarbeten: Rskr. 2023/24:126, Bet. 2023/24:JuU5, Prop. 2023/24:37

Förordning (2024:40) om ikraftträdande av lagen (2018:475) om ändring i lagen (2015:860) om internationella säkerhetsrätter i lösa saker

2018-08-19

Omfattning: ikrafttr. av 2018:475

Förordning (2024:39) om ikraftträdande av lagen (2018:474) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)

2023-05-02

Omfattning: ikrafttr. av 2018:474

Förordning (2024:38) om ikraftträdande av lagen (2018:473) om ändring i lagen (1845:50 s. 1) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva

2023-05-02

Omfattning: ikrafttr. av 2018:473

Lag (2024:31) om skyldighet att lämna uppgifter till Adoptionskommissionen

2024-02-22

Ikraftträder: 2024-03-01
Förarbeten: Prop. 2023/24:50, Rskr. 2023/24:124, Bet. 2023/24:SoU10

Lag (2024:28) om ändring i utlänningslagen (2005:716)

2023-02-16

Omfattning: nuvarande 12 kap. 14 a, 14 b §§ betecknas 12 kap. 14 b, 14 c §§; ändr. 1 kap. 7 §, 7 kap. 3 §, 8 kap. 25, 26 §§, 9 kap. 12 §, 12 kap. 14, 15 §§, 13 kap. 9 §, 14 kap. 6 a, 11 §§, rubr. närmast före nuvarande 12 kap. 14 a, 14 b §§ sätts närmast före nya 12 kap. 14 b, 14 c §§; nya 2 kap. 1 d §, 12 kap. 14 a §
Ikraftträder: 2024-03-01
Förarbeten: Prop. 2023/24:36, Bet. 2023/24:SfU8, Rskr. 2023/24:121

Lag (2024:24) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)

2020-04-27

Omfattning: ändr. 11 kap 26 a §, 16 kap. 6 §
Ikraftträder: 2024-03-01
Förarbeten: Prop. 2023/24:30, Rskr. 2023/24:122, Bet. 2023/24:MJU6

Lag (2024:23) om ändring i livsmedelslagen (2006:804)

2019-12-28

Omfattning: ändr. 3, 23 §§; nya 9 a, 22 a §§, rubr. närmast före 9 a §
Ikraftträder: 2024-03-01
Förarbeten: Prop. 2023/24:30, Rskr. 2023/24:122, Bet. 2023/24:MJU6

Lag (2024:22) om ändring i miljöbalken

2020-03-05

Omfattning: ändr. 5 kap. 7, 9 §§; nya 5 kap. 6 b, 6 c §§, 9 kap. 16, 17 §§, rubr. närmast före 5 kap. 6 b §
Ikraftträder: 2024-03-01
Förarbeten: Rskr. 2023/24:122, Bet. 2023/24:MJU6, Prop. 2023/24:30

Lag (2024:13) om ändring i socialförsäkringsbalken

2020-06-08

Omfattning: upph. 114 kap.; nytt 114 kap.
Ikraftträder: 2024-02-15
Förarbeten: Bet. 2023/24:SfU7, Rskr. 2023/24:119, Prop. 2023/24:29

Lag (2024:10) om ändring i lagen (2015:485) om erkännande och uppföljning av beslut om övervakningsåtgärder inom Europeiska unionen

2018-08-19

Omfattning: ändr. 3 kap. 12 §
Ikraftträder: 2024-02-01
Förarbeten: Bet. 2023/24:JuU12, Rskr. 2023/24:117, Prop. 2023/24:57

Lag (2024:8) om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister

2023-05-02

Omfattning: ändr. 3, 16, 17 §§
Ikraftträder: 2024-02-01
Förarbeten: Rskr. 2023/24:117, Prop. 2023/24:57, Bet. 2023/24:JuU12

Lag (2024:7) om preventiva vistelseförbud

2024-02-22

Ikraftträder: 2024-02-01
Förarbeten: Bet. 2023/24:JuU12, Rskr. 2023/24:117, Prop. 2023/24:57

Lag (2023:924) om ändring i lagen (2016:1109) om stöd till partigrupperna för riksdagsledamöternas arbete i riksdagen

2018-08-19

Omfattning: ändr. 2 kap. 1 §
Ikraftträder: 2024-01-01
Förarbeten: Rskr. 2023/24:67, Bet. 2023/24:KU1

Lag (2023:920) om ändring i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar

2023-05-02

Omfattning: ändr. 1, 2, 5, 10 §§, rubr. närmast före 5 §
Ikraftträder: 2024-01-01
Förarbeten: Bet. 2023/24:NU2, Rskr. 2023/24:97, Prop. 2023/24:1

Lag (2023:906) om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584)

2020-04-27

Omfattning: ändr. 3, 5, 6 §§
Ikraftträder: 2024-07-01
Förarbeten: Bet. 2023/24:SfU3, Rskr. 2023/24:90, Prop. 2023/24:1

Lag (2023:895) om ändring i lagen (2018:1893) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst

2023-05-02

Omfattning: ändr. 4 §
Ikraftträder: 2024-01-01
Förarbeten: Rskr. 2023/24:79, Bet. 2023/24:KrU1, Prop. 2023/24:1

Lag (2023:888) om ändring i lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Utbildningsdepartementets verksamhetsområde

2020-01-04

Omfattning: ändr. 7 b §
Ikraftträder: 2024-01-01
Förarbeten: Prop. 2023/24:1, Bet. 2023/24:KrU1, Rskr. 2023/24:78

Lag (2023:882) om ändring i lagen (2023:678) om ändring i brottsbalken

2020-06-02

Omfattning: ändr. 2 kap. 5 § i 2023:678
Förarbeten: Rskr. 2023/24:81

Lag (2023:881) om ändring i lagen (2023:638) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

2020-06-06

Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §, 3 kap. 1 § i 2023:638
Förarbeten: Bet. 2023/24:SkU6, Rskr. 2023/24:89, Prop. 2023/24:32

Lag (2023:879) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

2020-06-08

Omfattning: ändr. 2 kap. 5 §
Ikraftträder: 2024-01-01
Förarbeten: Prop. 2023/24:32, Rskr. 2023/24:89, Bet. 2023/24:SkU6

Lag (2023:878) om ändring i lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor

2018-08-19

Omfattning: ändr. 1, 9, 17 §§
Ikraftträder: 2024-01-01
Förarbeten: Bet. 2023/24:SkU6, Prop. 2023/24:32, Rskr. 2023/24:89

Lag (2023:877) om ändring i lagen (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m.

2019-06-26

Omfattning: ändr. 3, 5, 6, 7 §§
Ikraftträder: 2024-01-01
Förarbeten: Prop. 2023/24:32, Bet. 2023/24:SkU6, Rskr. 2023/24:89

Lag (2023:876) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)

2019-12-22

Omfattning: ändr. 13 b §
Ikraftträder: 2024-01-01
Förarbeten: Prop. 2023/24:32, Bet. 2023/24:SkU6, Rskr. 2023/24:89

Lag (2023:875) om tilläggsskatt

2024-01-22

Ikraftträder: 2024-01-01
Förarbeten: Prop. 2023/24:32, Bet. 2023/24:SkU6, Rskr. 2023/24:89

Lag (2023:874) om ändring i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor

2023-05-02

Omfattning: ändr. 29, 29 a §§
Ikraftträder: 2024-01-01
Förarbeten: Bet. 2023/24:JuU4, Prop. 2023/24:33, Rskr. 2023/24:84

Lag (2023:873) om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling

2023-05-02

Omfattning: ändr. 6 a, 6 b §§
Ikraftträder: 2024-01-01
Förarbeten: Bet. 2023/24:JuU4, Rskr. 2023/24:84, Prop. 2023/24:33

Lag (2023:872) om ändring i vapenlagen (1996:67)

2020-03-07

Omfattning: ändr. 9 kap. 1, 1 a §§
Ikraftträder: 2024-01-01
Förarbeten: Rskr. 2023/24:84, Bet. 2023/24:JuU4, Prop. 2023/24:33

Lag (2023:867) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet

2020-01-04

Omfattning: ändr. 5 b §
Ikraftträder: 2024-01-01
Förarbeten: Prop. 2023/24:19, Rskr. 2023/24:45, Bet. 2023/24:NU5

Förordning (2023:862) om ikraftträdande av lagen (2023:645) om ändring i lagen (1992:1193) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Tyskland

2018-08-19

Omfattning: ikrafttr. av 2023:645

Lag (2023:843) om ändring i tullagen (2016:253)

2020-02-07

Omfattning: ändr. 1 kap. 4 §
Ikraftträder: 2024-01-01
Förarbeten: Prop. 2023/24:1, Rskr. 2023/24:69, Bet. 2023/24:KU1

Lag (2023:842) om ändring i lagen (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas offentligt

2019-12-11

Omfattning: ändr. 3, 5, 8, 12 §§
Ikraftträder: 2024-01-01
Förarbeten: Bet. 2023/24:KU1, Prop. 2023/24:1, Rskr. 2023/24:69

Lag (2023:841) om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)

2023-05-02

Omfattning: ändr. 2 kap. 2, 3, 4 §§, 4 kap. 3, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17 §§, 5 kap. 8, 11, 12 §§, 8 kap. 5 §, 9 kap. 5, 6, 7 §§, 11 kap. 1, 5 §§, 12 kap. 1, 3, 7, 8 §§, 13 kap. 1, 2, 6, 9, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 §§, 14 kap. 7 §, 16 kap. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 9 a, 10, 11, 12, 13 §§, 17 kap. 3 a, 7, 8, 11, 11 a, 12 §§, 18 kap. 5 §, 19 kap. 1, 2, 4 a §§, 20 kap. 1, 2, 3, 4, 6 §§, rubr. närmast före 16 kap. 3 §
Ikraftträder: 2024-01-01
Förarbeten: Bet. 2023/24:KU1, Prop. 2023/24:1, Rskr. 2023/24:69

Lag (2023:840) om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden

2023-05-02

Omfattning: ändr. 3 kap. 3, 4, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27 §§, rubr. närmast före 3 kap. 1, 3 §§
Ikraftträder: 2024-01-01
Förarbeten: Bet. 2023/24:KU1, Rskr. 2023/24:69, Prop. 2023/24:1

Lag (2023:836) om ändring i lagen (2022:1746) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om en paneuropeisk privat pensionsprodukt (PEPP-produkt)

2023-05-02

Omfattning: ändr. 9 kap. 11 §
Ikraftträder: 2024-01-01
Förarbeten: Bet. 2023/24:FiU7, Rskr. 2023/24:60, Prop. 2022/23:124

Lag (2023:835) om ändring i lagen (2021:899) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gräsrotsfinansiering

2021-11-17

Omfattning: ändr. 3 kap. 9 §
Ikraftträder: 2024-01-01
Förarbeten: Rskr. 2023/24:60, Prop. 2022/23:124, Bet. 2023/24:FiU7

Lag (2023:834) om ändring i lagen (2019:1215) om kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om värdepapperisering

2019-12-14

Omfattning: ändr. 3 kap. 11 §
Ikraftträder: 2024-01-01
Förarbeten: Rskr. 2023/24:60, Prop. 2022/23:124, Bet. 2023/24:FiU7

Lag (2023:833) om ändring i lagen (2019:277) om kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning

2019-06-18

Omfattning: ändr. 3 kap. 9 §
Ikraftträder: 2024-01-01
Förarbeten: Prop. 2022/23:124, Rskr. 2023/24:60, Bet. 2023/24:FiU7

Lag (2023:832) om ändring i lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution

2023-05-02

Omfattning: ändr. 9 kap. 20 §
Ikraftträder: 2024-01-01
Förarbeten: Rskr. 2023/24:60, Prop. 2022/23:124, Bet. 2023/24:FiU7

Lag (2023:827) om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder

2023-05-02

Omfattning: ändr. 12 kap. 9 d §
Ikraftträder: 2024-01-01
Förarbeten: Prop. 2022/23:124, Rskr. 2023/24:60, Bet. 2023/24:FiU7

Lag (2023:825) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

2019-12-31

Omfattning: ändr. 6 kap. 3 k §
Ikraftträder: 2024-01-01
Förarbeten: Prop. 2022/23:124, Rskr. 2023/24:60, Bet. 2023/24:FiU7

Lag (2023:824) om ändring i lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet

2019-12-31

Omfattning: upph. 3 a, 4, 7, 7 a, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 §§, rubr. närmast före 3 a, 4, 7, 8, 19, 20 §§; nuvarande 7 b, 14 §§ betecknas 7, 17 §§; ändr. 1, 2, 3, 5, 6 §§; rubr. närmast före 7 b § sätts närmast före 7 §; nya 1 a, 2 a, 2 b, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 §§, rubr. närmast före 1 a, 4, 8, 24, 25, 26 §§
Ikraftträder: 2024-01-01
Förarbeten: Bet. 2023/24:FiU7, Prop. 2022/23:124, Rskr. 2023/24:60

Lag (2023:823) om ändring i lagen (2017:1201) om reduktion av växthusgasutsläpp från vissa fossila drivmedel

2023-05-02

Omfattning: ändr. 5 §
Ikraftträder: 2024-01-01
Förarbeten: Rskr. 2023/24:62, Prop. 2023/24:28, Bet. 2023/24:MJU5

Lag (2023:822) om ändring i lagen (2022:913) om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation

2023-05-02

Omfattning: ändr. 4 kap. 3 §
Ikraftträder: 2024-01-01
Förarbeten: Prop. 2022/23:131, Rskr. 2023/24:46, Bet. 2023/24:SoU3

Lag (2023:818) om ändring i lagen (2010:1065) om kollektivtrafik

2023-05-02

Omfattning: ändr. 4 a kap. 6, 10, 11 §§, 5 kap. 4 §
Ikraftträder: 2024-01-01
Förarbeten: Rskr. 2023/24:61, Bet. 2023/24:FiU12, Prop. 2023/24:3

Lag (2023:817) om ändring i lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner

2019-12-12

Omfattning: upph. 17, 18 kap., 1 kap. 1 §, 10 kap. 14 §, 15 kap. 9, 11 §§; ny 17 kap.
Ikraftträder: 2024-01-01
Förarbeten: Prop. 2023/24:3, Bet. 2023/24:FiU12, Rskr. 2023/24:61

Lag (2023:816) om ändring i lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna

2023-05-02

Omfattning: upph. 21, 22 kap., ändr. 1 kap. 1 §, 12 kap. 14, 15 §§, 19 kap. 1, 22 §§, 19 a kap. 1, 10 §§; ny 21 kap.
Ikraftträder: 2024-01-01
Förarbeten: Bet. 2023/24:FiU12, Rskr. 2023/24:61, Prop. 2023/24:3

Lag (2023:815) om ändring i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling

2019-12-24

Omfattning: upph. 21, 22 kap., ändr. 1 kap. 1 §, 12 kap. 14, 16 §§, 19 kap. 1, 22 §§, 19 a kap. 1, 11 §§; ny 21 kap., direktiv 2014/24/EU
Ikraftträder: 2024-01-01
Förarbeten: Bet. 2023/24:FiU12, Rskr. 2023/24:61, Prop. 2023/24:3

Lag (2023:812) om ändring i lagen (2023:362) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

2023-05-02

Omfattning: ändr. p1 ikrafttr.- och övergångsbest. SFS 2023:362
Ikraftträder: 2025-01-01
Förarbeten: Rskr. 2023/24:59, Bet. 2023/24:SkU7, Prop. 2023/24:24

Lag (2023:809) om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder)

2023-05-02

Omfattning: ändr. 5 kap. 5 a §, rubr. närmast före 5 kap. 5 a §
Ikraftträder: 2024-01-01
Förarbeten: Bet. 2023/24:FiU8, Rskr. 2023/24:32, Prop. 2023/24:9

Lag (2023:803) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

2023-05-02

Omfattning: ändr. 2 kap. 12 §
Ikraftträder: 2024-11-01
Förarbeten: Bet. 2023/24:FiU1, Prop. 2023/24:1, Rskr. 2023/24:47

Lag (2023:802) om upphävande av lagen (2020:32) om skatt på plastbärkassar

2020-02-07

Omfattning: upph.
Ikraftträder: 2024-11-01
Förarbeten: Prop. 2023/24:1, Bet. 2023/24:FiU1, Rskr. 2023/24:47

Lag (2023:791) om ändring i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980)

2019-12-10

Omfattning: ändr. 2 §
Ikraftträder: 2024-01-01
Förarbeten: Prop. 2023/24:1, Rskr. 2023/24:47, Bet. 2023/24:FiU1

Lag (2023:790) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

2020-03-18

Omfattning: upph. 2 kap. 28 §, rubr. närmast före 2 kap. 28 §
Ikraftträder: 2024-01-01
Förarbeten: Rskr. 2023/24:47, Bet. 2023/24:FiU1, Prop. 2023/24:1

Lag (2023:787) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift

2020-03-18

Omfattning: ändr. 1 §
Ikraftträder: 2024-01-01
Förarbeten: Rskr. 2023/24:47, Prop. 2023/24:1, Bet. 2023/24:FiU1

Lag (2023:786) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

2023-04-01

Omfattning: ändr. 2, 27 §§
Ikraftträder: 2025-01-01
Förarbeten: Bet. 2023/24:FiU1, Prop. 2023/24:1, Rskr. 2023/24:47

Lag (2023:777) om ändring i sparbankslagen (1987:619)

2019-12-24

Omfattning: ändr. 4 kap. 5 §
Ikraftträder: 2024-01-01
Förarbeten: Prop. 2022/23:139, Rskr. 2023/24:36, Bet. 2023/24:CU5

Lag (2023:776) om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter

2020-06-02

Omfattning: ändr. 47 §
Ikraftträder: 2024-01-01
Förarbeten: Bet. 2023/24:CU5, Rskr. 2023/24:36, Prop. 2022/23:139

Lag (2023:761) om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel

2023-04-01

Omfattning: ändr. 9 §
Ikraftträder: 2024-01-01
Förarbeten: Bet. 2023/24:SkU5, Prop. 2023/24:15, Rskr. 2023/24:34

Lag (2023:756) om ändring i lagen (1999:673) om skatt på avfall

2020-01-04

Omfattning: ändr. 4 §
Ikraftträder: 2024-01-01
Förarbeten: Prop. 2023/24:1, Rskr. 2023/24:47, Bet. 2023/24:FiU1

Lag (2023:755) om ändring i lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus

2020-01-04

Omfattning: ändr. 3 §
Ikraftträder: 2024-01-01
Förarbeten: Bet. 2023/24:FiU1, Prop. 2023/24:1, Rskr. 2023/24:47

Lag (2023:754) om ändring i lagen (2023:748) om särskilt avdrag vid beräkning av egenavgifter och allmän löneavgift i vissa fall

2024-01-22

Omfattning: ändr. 3 §
Ikraftträder: 2026-01-01
Förarbeten: Bet. 2023/24:FiU1, Prop. 2023/24:14, Rskr. 2023/24:47

Lag (2023:751) om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter

2023-05-02

Omfattning: ändr. 11, 13 §§
Ikraftträder: 2024-01-01
Förarbeten: Rskr. 2023/24:47, Prop. 2023/24:14, Bet. 2023/24:FiU1

Lag (2023:747) om särskilt avdrag vid beräkning av arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift för personer som arbetar med forskning eller utveckling

2024-01-22

Ikraftträder: 2024-01-01
Förarbeten: Rskr. 2023/24:47, Bet. 2023/24:FiU1, Prop. 2023/24:14

Lag (2023:737) om ändring i lagen (2014:836) om näringsförbud

2020-06-03

Omfattning: ändr. 8 §
Ikraftträder: 2024-01-01
Förarbeten: Bet. 2023/24:CU8, Prop. 2022/23:143

Lag (2023:736) om ändring i lagen (2023:474) om polisiära befogenheter i gränsnära områden

2023-07-26

Omfattning: upph. 6 §; ändr. 4, 9 §§
Ikraftträder: 2024-01-01
Förarbeten: Rskr. 2023/24:43, Bet. 2023/24:SfU6, Prop. 2023/24:12

Lag (2023:732) om ändring i konsumentköplagen (2022:260)

2023-05-02

Omfattning: ändr. 9 kap. 1 §
Ikraftträder: 2024-01-01
Förarbeten: Bet. 2023/24:CU4, Prop. 2022/23:136, Rskr. 2023/24:35

Lag (2023:731) om ändring i lagen (2016:188) om patent- och marknadsdomstolar

2019-11-27

Omfattning: ändr. 1 kap. 4 §
Ikraftträder: 2024-01-01
Förarbeten: Rskr. 2023/24:35, Bet. 2023/24:CU4, Prop. 2022/23:136

Lag (2023:730) om grupptalan till skydd för konsumenters kollektiva intressen

2024-01-22

Ikraftträder: 2024-01-01
Förarbeten: Bet. 2023/24:CU4, Prop. 2022/23:136, Rskr. 2023/24:35

Lag (2023:719) om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)

2023-05-02

Omfattning: nya 16 a, 20 d §§, rubr. närmast före 16 a, 20 d §§
Ikraftträder: 2024-01-01
Förarbeten: Bet. 2023/24:FiU18, Prop. 2023/24:23

Lag (2023:716) om ändring i inkassolagen (1974:182)

2020-01-04

Omfattning: ändr. 2, 3, 4, 10 a, 13, 14, 15, 19 §§; ny 16 §
Ikraftträder: 2024-01-01
Förarbeten: Prop. 2023/24:23, Bet. 2023/24:FiU18, Rskr. 2023/24:33

Lag (2023:715) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

2019-12-24

Omfattning: ändr. 6 §
Ikraftträder: 2024-01-01
Förarbeten: Prop. 2023/24:23, Bet. 2023/24:FiU18, Rskr. 2023/24:33

Lag (2023:714) om förvärv och förvaltning av nödlidande kreditavtal

2024-01-22

Ikraftträder: 2024-01-01
Förarbeten: Prop. 2023/24:23, Bet. 2023/24:FiU18

Lag (2023:708) om ändring i kommunallagen (2017:725)

2019-12-28

Omfattning: ändr. 6 kap. 38 §
Ikraftträder: 2024-01-01
Förarbeten: Rskr. 2023/24:39, Prop. 2023/24:6, Bet. 2023/24:TU3

Lag (2023:706) om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter

2019-11-01

Omfattning: upph. 6 kap. 4 a §; ändr. 6 kap. 5, 6, 7 §§
Ikraftträder: 2024-01-01
Förarbeten: Prop. 2023/24:6, Rskr. 2023/24:39, Bet. 2023/24:TU3

Lag (2023:704) om auktorisationssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering och för digital post

2024-01-22

Ikraftträder: 2024-01-01
Förarbeten: Bet. 2023/24:TU3, Rskr. 2023/24:39, Prop. 2023/24:6

Lag (2023:698) om ändring i lagen (1991:673) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Frankrike

2018-08-19

Omfattning: ändr. 1 §, bil.
Förarbeten: Bet. 2023/24:SkU4, Rskr. 2023/24:25, Prop. 2023/24:11

Lag (2023:695) om ändring i lagen (2020:1173) om vissa utsläpp av växthusgaser

2023-05-02

Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 16, 25, 26, 27, 31, 33, 35, 41, 44 §§; nya 4 a, 11 a, 11 b, 11 c, 42 a §§, rubr. närmast före 11 b, 42 a §§
Ikraftträder: 2024-01-01
Förarbeten: Bet. 2023/24:MJU4, Rskr. 2023/24:27, Prop. 2022/23:144

Lag (2023:692) om dispositionsrätt till ledarhund

2024-01-22

Ikraftträder: 2024-04-01
Förarbeten: Rskr. 2023/24:22, Prop. 2022/23:122, Bet. 2023/24:SoU2

Lag (2023:691) om fortsatt giltighet av lagen (2013:794) om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa

2023-05-14

Omfattning: forts. giltighet
Förarbeten: Prop. 2022/23:145, Bet. 2023/24:UbU4

Lag (2023:688) om ändring i lagen (2006:1209) om hamnskydd

2023-05-02

Omfattning: ändr. 6 kap. 1 §
Ikraftträder: 2023-12-25
Förarbeten: Bet. 2023/24:TU4, Rskr. 2023/24:40, Prop. 2023/24:17

Lag (2023:679) om ändring i lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner

2019-12-12

Omfattning: ändr. 7, 8 §§; nya 5 a, 5 b §§, rubr. närmast före 5 a §
Ikraftträder: 2024-01-01
Förarbeten: Rskr. 2023/24:20, Prop. 2022/23:137, Bet. 2023/24:JuU2

Lag (2023:677) om frysning av tillgångar

2024-01-22

Ikraftträder: 2024-01-01
Förarbeten: Bet. 2023/24:JuU2, Rskr. 2023/24:20, Prop. 2022/23:137

Lag (2023:670) om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige

2023-05-02

Omfattning: ändr. 1 kap. 7 §
Ikraftträder: 2023-12-23
Förarbeten: Bet. 2023/24:CU6, Rskr. 2023/24:23, Prop. 2022/23:142

Lag (2023:669) om ändring i lagen (1993:645) om tillämplig lag för vissa försäkringsavtal

2020-01-04

Omfattning: ändr. 2, 3 §§
Ikraftträder: 2023-12-23
Förarbeten: Rskr. 2023/24:23, Prop. 2022/23:142, Bet. 2023/24:CU6

Lag (2023:668) om ändring i konkurslagen (1987:672)

2023-05-02

Omfattning: ändr. 7 kap. 13 §, 9 kap. 5 §
Förarbeten: Bet. 2023/24:CU6, Prop. 2022/23:142, Rskr. 2023/24:23