Alla lagar

Lag (2023:347) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

2020-03-18

Omfattning: ändr. 2 kap. 31 §
Ikraftträder: 2023-07-01
Förarbeten: Prop. 2022/23:79, Rskr. 2022/23:205, Bet. 2022/23:SfU19

Lag (2023:346) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

2020-06-08

Omfattning: upph. 11 kap. 12 b §, rubr. närmast före 11 kap. 12 b §
Ikraftträder: 2026-07-01
Förarbeten: Bet. 2022/23:SkU18, Rskr. 2022/23:201, Prop. 2022/23:84

Lag (2023:342) om ändring i revisionslagen (1999:1079)

2019-12-28

Omfattning: ändr. 31 §; ny 30 a §
Ikraftträder: 2023-06-22
Förarbeten: Prop. 2022/23:88, Rskr. 2022/23:196, Bet. 2022/23:CU19

Lag (2023:341) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

2020-06-03

Omfattning: ändr. 14 §
Ikraftträder: 2023-06-22
Förarbeten: Bet. 2022/23:CU19, Rskr. 2022/23:196, Prop. 2022/23:88

Lag (2023:339) om ändring i lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område

2019-12-28

Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §
Förarbeten: Prop. 2022/23:66, Rskr. 2022/23:198, Bet. 2022/23:SfU18

Lag (2023:338) om ändring i utlänningsdatalagen (2016:27)

2019-09-11

Omfattning: ny 7 §
Förarbeten: Prop. 2022/23:66, Rskr. 2022/23:198, Bet. 2022/23:SfU18

Lag (2023:337) om ändring i utlänningslagen (2005:716)

2023-02-16

Omfattning: ändr. 7 kap. 1 §, 8 kap. 8 §, 12 kap. 23 §, 14 kap. 2 §, rubr. närmast före 8 kap. 8 §; nya 1 kap. 4 f §, 2 kap. 11 §, 14 kap. 5 d §, rubr. närmast före 1 kap. 4 f §, 2 kap. 11 §, 14 kap. 5 d §
Förarbeten: Rskr. 2022/23:198, Bet. 2022/23:SfU18, Prop. 2022/23:66

Lag (2023:322) om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)

2023-05-02

Omfattning: ny 9 a kap. 14 §
Ikraftträder: 2023-07-01
Förarbeten: Rskr. 2022/23:195, Prop. 2022/23:71, Bet. 2022/23:JuU24

Lag (2023:320) om ändring i lagen (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor

2019-04-05

Omfattning: ändr. 2 §
Ikraftträder: 2023-07-01
Förarbeten: Prop. 2022/23:71, Rskr. 2022/23:195, Bet. 2022/23:JuU24

Lag (2023:313) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

2020-05-30

Omfattning: ändr. 12 kap. 8 §
Ikraftträder: 2023-07-01
Förarbeten: Bet. 2022/23:JuU21, Prop. 2022/23:78, Rskr. 2022/23:193

Lag (2023:312) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

2020-01-13

Omfattning: ändr. 7, 11, 31, 32, 34, 36 b, 36 e, 38 §§; nya 32 b, 38 a, 38 b, 38 c, 38 d §§
Ikraftträder: 2023-07-01
Förarbeten: Rskr. 2022/23:193, Bet. 2022/23:JuU21, Prop. 2022/23:78

Lag (2023:311) om ändring i rättegångsbalken

2020-05-26

Omfattning: ändr. 48 kap. 2, 4, 10 §§
Ikraftträder: 2023-07-01
Förarbeten: Bet. 2022/23:JuU21, Rskr. 2022/23:193, Prop. 2022/23:78

Lag (2023:309) om ändring i spellagen (2018:1138)

2023-05-01

Omfattning: upph. 18 kap. 26, 27 §§, rubr. närmast före 18 kap. 26 §; nuvarande 17 kap. 6, 7 §§ betecknas 17 kap. 9, 10 §§; ändr. 17 kap. 5 §, den nya 17 kap. 9 §, 19 kap. 11 §, 21 kap. 13, 15, 17 §§, rubr. närmast före 17 kap. 6, 7 §§ sätts närmast före 17 kap. 9, 10 §; nya 14 kap. 17 §, 17 kap. 6, 7, 8 §§, 18 kap. 9 a §, 21 kap. 1 a §, rubr. närmast före 14 kap. 17 §, 17 kap. 8 §, 18 kap. 9 a §
Ikraftträder: 2023-07-01
Förarbeten: Bet. 2022/23:KrU7, Rskr. 2022/23:189, Prop. 2022/23:33

Lag (2023:308) om ändring i ordningslagen (1993:1617)

2023-05-02

Omfattning: ändr. 2 kap. 4 §
Ikraftträder: 2023-07-01
Förarbeten: Bet. 2022/23:JuU22, Prop. 2022/23:67, Rskr. 2022/23:194

Lag (2023:285) om ändring i biobankslagen (2023:38)

2023-05-02

Omfattning: ny 1 kap. 5 a §
Förarbeten: Rskr. 2022/23:188, Prop. 2022/23:82, Bet. 2022/23:JuU19

Lag (2023:283) om ändring i lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.

2019-12-20

Omfattning: ändr. 8 §; ny 7 a §
Ikraftträder: 2023-07-01
Förarbeten: Prop. 2022/23:82, Rskr. 2022/23:188, Bet. 2022/23:JuU19

Lag (2023:282) om ändring i lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning

2019-12-07

Omfattning: nuvarande 14 a § betecknas 14 b §; ändr. 12, 14 §§; nya 5 b, 14 a §§
Ikraftträder: 2023-07-01
Förarbeten: Prop. 2022/23:82, Bet. 2022/23:JuU19, Rskr. 2022/23:188

Lag (2023:281) om Rättsmedicinalverkets hantering av humanbiologiskt material

2023-05-26

Ikraftträder: 2023-07-01
Förarbeten: Rskr. 2022/23:188, Prop. 2022/23:82, Bet. 2022/23:JuU19

Lag (2023:266) om ändring i paketreselagen (2018:1217)

2019-04-05

Omfattning: ändr. 4 kap. 10 §
Ikraftträder: 2023-06-07
Förarbeten: Prop. 2022/23:72, Bet. 2022/23:CU18

Lag (2023:265) om ändring i järnvägstrafiklagen (2018:181)

2019-04-05

Omfattning: ändr. 3, 4, 5, 9 §§; ny 3 a §
Ikraftträder: 2023-06-07
Förarbeten: Rskr. 2022/23:180, Prop. 2022/23:72, Bet. 2022/23:CU18

Lag (2023:264) om ändring i lagen (2015:953) om kollektivtrafikresenärers rättigheter

2019-11-26

Omfattning: ändr. 2, 4 §§; ny 15 a §
Ikraftträder: 2023-06-07
Förarbeten: Prop. 2022/23:72, Rskr. 2022/23:180, Bet. 2022/23:CU18

Lag (2023:263) om ändring i lagen (2014:1344) med kompletterande bestämmelser till EU:s tåg-, fartygs- och busspassagerarförordningar

2018-08-19

Omfattning: ändr. 1, 1 a, 4, 5, 7 §§
Ikraftträder: 2023-06-07
Förarbeten: Bet. 2022/23:CU18, Prop. 2022/23:72, Rskr. 2022/23:180

Lag (2023:262) om ändring i terroristbrottslagen (2022:666)

2022-07-06

Omfattning: ändr. 2 §
Ikraftträder: 2023-07-01
Förarbeten: Prop. 2022/23:53, Rskr. 2022/23:179, Bet. 2022/23:JuU8

Lag (2023:261) om ändring i lagen (2008:322) om Tullverkets och Kustbevakningens befogenheter att ingripa mot rattfylleribrott

2019-06-18

Omfattning: ändr. 3 a §
Ikraftträder: 2023-07-01
Förarbeten: Bet. 2022/23:JuU8, Rskr. 2022/23:179, Prop. 2022/23:53

Lag (2023:260) om ändring i lagen (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott

2023-05-02

Omfattning: ändr. 1 §
Ikraftträder: 2023-07-01
Förarbeten: Bet. 2022/23:JuU8, Rskr. 2022/23:179, Prop. 2022/23:53

Lag (2023:259) om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling

2023-05-02

Omfattning: ändr. 35 §
Ikraftträder: 2023-07-01
Förarbeten: Rskr. 2022/23:179, Prop. 2022/23:53, Bet. 2022/23:JuU8

Lag (2023:258) om ändring i narkotikastrafflagen (1968:64)

2020-01-13

Omfattning: ändr. 1, 3, 3 a, 3 b, 4, 5 §§
Ikraftträder: 2023-07-01
Förarbeten: Rskr. 2022/23:179, Prop. 2022/23:53, Bet. 2022/23:JuU8

Lag (2023:257) om ändring i brottsbalken

2020-06-02

Omfattning: ändr. 4 kap. 4, 5 §§, 8 kap. 5 §, 9 kap. 4 §, 13 kap. 3, 12 §§, 26 kap. 1 §, 29 kap. 2 §; nya 16 kap. 5 a §, 26 kap. 3 a §, 29 kap. 2 a §
Ikraftträder: 2023-07-01
Förarbeten: Bet. 2022/23:JuU8, Rskr. 2022/23:179, Prop. 2022/23:53

Lag (2023:254) om vissa produkters och tjänsters tillgänglighet

2023-05-26

Ikraftträder: 2025-06-28
Förarbeten: Rskr. 2022/23:181, Bet. 2022/23:SoU10, Prop. 2022/23:42

Lag (2023:253) om ändring i lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet

2019-12-24

Omfattning: ändr. 1 kap. 9 §, 7 kap. 1, 17 §§
Ikraftträder: 2023-06-01
Förarbeten: Prop. 2022/23:93, Bet. 2022/23:FiU39, Rskr. 2022/23:177

Lag (2023:240) om ändring i lagen (2018:551) med kompletterande bestämmelser till EU:s däckmärkningsförordning

2023-05-02

Omfattning: ändr. 1 §
Ikraftträder: 2023-06-01
Förarbeten: Bet. 2022/23:NU9, Rskr. 2022/23:170, Prop. 2022/23:59

Lag (2023:239) om ändring i lagen (2003:436) om effektreserv

2019-12-07

Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder: 2023-06-01
Förarbeten: Prop. 2022/23:59, Bet. 2022/23:NU9, Rskr. 2022/23:170

Lag (2023:238) om ändring i ellagen (1997:857)

2023-05-02

Omfattning: upph. 8, 11 kap., 4 kap. 40, 41, 42, 43, 44 §§, rubr. närmast före 4 kap. 40, 43 §§; ändr. 1 kap. 2, 4 §§, 3 kap. 6, 7, 11, 41, 42 §§, 6 kap. 3 §, 12 kap. 1, 3 §§, 13 kap. 1, 7 §§; nya 8, 9, 11 kap., 4 kap. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 §§, rubr. närmast före 4 kap. 40, 41, 43, 46 §§
Ikraftträder: 2023-06-01
Förarbeten: Prop. 2022/23:59, Rskr. 2022/23:170, Bet. 2022/23:NU9

Lag (2023:235) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

2023-05-01

Omfattning: ny 15 kap. 3 §
Ikraftträder: 2023-07-01
Förarbeten: Bet. 2022/23:FiU37, Rskr. 2022/23:174, Prop. 2022/23:65

Lag (2023:234) om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder

2023-05-02

Omfattning: ändr. 4 kap. 8, 10 §§, 12 kap. 1 a, 10 §§, 13 kap. 1 §; ny 4 kap. 10 b §
Ikraftträder: 2023-07-01
Förarbeten: Rskr. 2022/23:174, Prop. 2022/23:65, Bet. 2022/23:FiU37

Lag (2023:231) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

2023-05-02

Omfattning: ändr. 1 kap. 1, 4 §§, 2 kap. 3 §
Ikraftträder: 2023-05-08
Förarbeten: Prop. 2022/23:107, Bet. 2022/23:SkU16, Rskr. 2022/23:176

Lag (2023:230) om förfarande för elstöd till företag

2023-05-15

Ikraftträder: 2023-05-08
Förarbeten: Rskr. 2022/23:176, Bet. 2022/23:SkU16, Prop. 2022/23:107

Förordning (2023:216) om ikraftträdande av lagen (2016:726) om ändring i patentlagen (1967:837)

2020-01-04

Omfattning: ikrafttr. av 2016:726

Lag (2023:214) om ändring i lagen (2022:1568) om Sveriges riksbank

2023-05-02

Omfattning: ändr. 8 kap. 16 §
Ikraftträder: 2023-07-01
Förarbeten: Prop. 2022/23:46, Rskr. 2022/23:167, Bet. 2022/23:SkU10

Lag (2023:213) om ändring i lagen (2022:155) om tobaksskatt

2023-03-01

Omfattning: ändr. 11 kap. 4 §
Ikraftträder: 2023-07-01
Förarbeten: Prop. 2022/23:46, Rskr. 2022/23:167, Bet. 2022/23:SkU10

Lag (2023:212) om ändring i lagen (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling

2019-06-19

Omfattning: ändr. 1 §
Ikraftträder: 2023-07-01
Förarbeten: Rskr. 2022/23:167, Bet. 2022/23:SkU10, Prop. 2022/23:46

Lag (2023:211) om ändring i lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter

2023-05-02

Omfattning: ändr. 12 §
Ikraftträder: 2023-07-01
Förarbeten: Rskr. 2022/23:167, Prop. 2022/23:46, Bet. 2022/23:SkU10

Lag (2023:210) om ändring i lagen (2016:1091) om budget och ekonomiadministration för riksdagens myndigheter

2023-05-02

Omfattning: ändr. 8 kap. 1 §
Ikraftträder: 2023-07-01
Förarbeten: Prop. 2022/23:46, Bet. 2022/23:SkU10, Rskr. 2022/23:167

Lag (2023:209) om ändring i tullagen (2016:253)

2020-02-07

Omfattning: ändr. 2 kap. 1, 2, 10, 19 §§, 5 kap. 7 §, 6 kap. 3, 7 §§
Ikraftträder: 2023-07-01
Förarbeten: Rskr. 2022/23:167, Bet. 2022/23:SkU10, Prop. 2022/23:46

Lag (2023:208) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

2020-06-06

Omfattning: ändr. 2 kap. 1, 4 §§, 3 kap. 4, 12 §§, 5 kap. 3 §, 6 kap. 1, 2, 3, 5 §§, 7 kap. 1, 2 §§, 26 kap. 2, 5, 7, 21, 24, 33 a, 33 b, 33 e §§, 35 kap. 2, 4 §§, 38 kap. 3 §, 39 kap. 1, 2, 14, 14 a §§, 41 kap. 2, 3 §§, 50 kap. 7 §, 53 kap. 1 §, 64 kap. 6 §, rubr. närmast före 39 kap. 14 §, 50 kap. 7 §
Ikraftträder: 2023-07-01
Förarbeten: Bet. 2022/23:SkU10, Rskr. 2022/23:167, Prop. 2022/23:46

Lag (2023:207) om ändring i lagen (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner, regioner, kommunalförbund och samordningsförbund

2020-01-04

Omfattning: ändr. 1, 1 a, 2, 2 a, 3, 4, 6 b, 6 c, 12 a §§
Ikraftträder: 2023-07-01
Förarbeten: Prop. 2022/23:46, Rskr. 2022/23:167, Bet. 2022/23:SkU10

Lag (2023:205) om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg

2019-04-05

Omfattning: ändr. 3 §
Ikraftträder: 2023-07-01
Förarbeten: Prop. 2022/23:46, Bet. 2022/23:SkU10, Rskr. 2022/23:167

Lag (2023:204) om ändring i lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor

2018-08-19

Omfattning: ändr. 1 §
Ikraftträder: 2023-07-01
Förarbeten: Bet. 2022/23:SkU10, Rskr. 2022/23:167, Prop. 2022/23:46

Lag (2023:203) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

2023-05-02

Omfattning: ändr. 7 kap. 2 §
Ikraftträder: 2023-07-01
Förarbeten: Bet. 2022/23:SkU10, Rskr. 2022/23:167, Prop. 2022/23:46

Lag (2023:202) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.

2019-12-07

Omfattning: upph. 2 kap. 3 a, 3 b, 4 §§; ändr. 1 kap. 4 §, 2 kap. 5, 8, 10 §§
Ikraftträder: 2023-07-01
Förarbeten: Bet. 2022/23:SkU10, Rskr. 2022/23:167, Prop. 2022/23:46

Lag (2023:201) om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter

2020-01-04

Omfattning: ändr. 1 §
Ikraftträder: 2023-07-01
Förarbeten: Prop. 2022/23:46, Bet. 2022/23:SkU10, Rskr. 2022/23:167

Mervärdesskattelag (2023:200)

2023-05-15

Ikraftträder: 2023-07-01
Förarbeten: Rskr. 2022/23:167, Bet. 2022/23:SkU10, Prop. 2022/23:46

Ändring (2023:200) None

2019-04-05

Omfattning: upph.
Förarbeten: Rskr. 2022/23:167, Bet. 2022/23:SkU10, Prop. 2022/23:46

Ändring (2023:200) None

2020-06-08

Omfattning: upph.
Förarbeten: Rskr. 2022/23:167, Bet. 2022/23:SkU10, Prop. 2022/23:46

Lag (2023:196) om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete

2023-05-02

Ikraftträder: 2023-07-01
Förarbeten: Bet. 2022/23:JuU9, Prop. 2022/23:43, Rskr. 2022/23:161

Lag (2023:191) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)

2023-05-02

Omfattning: ändr. 5 kap. 2 §; ny 2 kap. 8 §
Ikraftträder: 2023-07-01
Förarbeten: Rskr. 2022/23:164, Prop. 2022/23:45, Bet. 2022/23:SoU11

Lag (2023:190) om ändring i läkemedelslagen (2015:315)

2020-05-27

Omfattning: ändr. 3 kap. 4, 5 §§, 17 kap. 2 §; nya 14 kap. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 §§, rubr. närmast före 14 kap. 4 §
Ikraftträder: 2023-07-01
Förarbeten: Prop. 2022/23:45, Bet. 2022/23:SoU11, Rskr. 2022/23:164

Lag (2023:188) om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel

2020-05-19

Omfattning: ändr. 2 kap. 3 a §, 3 kap. 3 §; ny 1 kap. 6 §, rubr. närmast före 1 kap. 6 §
Ikraftträder: 2023-07-01
Förarbeten: Bet. 2022/23:SoU11, Prop. 2022/23:45, Rskr. 2022/23:164

Lag (2023:173) om ändring i lagen (2017:267) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)

2020-04-27

Omfattning: ändr. p 1, 2 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2017:267
Förarbeten: Prop. 2022/23:56, Bet. 2022/23:CU16, Rskr. 2022/23:153

Lag (2023:172) om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)

2019-12-28

Omfattning: ändr. 5 kap. 4 a §, 8 kap. 2 §
Ikraftträder: 2023-05-01
Förarbeten: Prop. 2022/23:62, Bet. 2022/23:TU8, Rskr. 2022/23:155

Lag (2023:171) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg

2020-01-04

Omfattning: upph. 3 kap. 5, 10, 11 §§; ändr. 1 kap. 2 §, 3 kap. 4, 7, 8, 9 §§, 6 kap. 4, 5, 5 a, 8 §§, 7 kap. 6 a, 6 b, 7 §§, 9 kap. 2, 6 §§, 10 kap. 3, 4, 5, 6 §§; nya 6 kap. 5 b, 11 a, 11 b, 11 c, 11 d, 11 e, 11 f, 11 g, 11 h §§, rubr. närmast före 6 kap. 4, 5 b, 11 a §§
Ikraftträder: 2023-05-01
Förarbeten: Rskr. 2022/23:155, Bet. 2022/23:TU8, Prop. 2022/23:62

Lag (2023:167) om ändring i patientdatalagen (2008:355)

2020-05-19

Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §, 2 kap. 4 §, 7 kap. 5 §; ny 5 kap. 7 §, rubr. närmast före 5 kap. 7 §
Ikraftträder: 2023-05-01
Förarbeten: Rskr. 2022/23:152, Bet. 2022/23:SoU23, Prop. 2022/23:31

Lag (2023:166) om ändring i lagen (2020:782) om operativt militärt stöd

2020-09-15

Omfattning: ändr. 2, 3 §§
Förarbeten: Bet. 2022/23:UU16, Rskr. 2022/23:148, Prop. 2022/23:74

Lag (2023:165) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

2020-05-07

Omfattning: ändr. bil.
Förarbeten: Prop. 2022/23:74, Bet. 2022/23:UU16, Rskr. 2022/23:148

Lag (2023:164) om ändring i lagen (2022:1700) om ändring i lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet

2023-05-02

Omfattning: ändr. 1 kap. 1 § i 2022:1700
Förarbeten: Bet. 2022/23:SkU8, Prop. 2022/23:41, Rskr. 2022/23:156

Lag (2023:163) om ändring i lagen (2021:1256) om riskskatt för kreditinstitut

2021-12-25

Omfattning: ändr. 5 §
Ikraftträder: 2023-05-01
Förarbeten: Rskr. 2022/23:156, Prop. 2022/23:41, Bet. 2022/23:SkU8

Lag (2023:160) om ändring i ärvdabalken

2020-01-08

Omfattning: ändr. 20 kap. 3, 3 a, 8 a §§
Ikraftträder: 2023-09-01
Förarbeten: Prop. 2022/23:41, Bet. 2022/23:SkU8, Rskr. 2022/23:156

Lag (2023:152) om ändring i lagen (2018:1212) om nationell läkemedelslista

2020-05-19

Omfattning: ändr. p 1 ikrafttr.- och övergångsbest.
Förarbeten: Bet. 2022/23:SoU27, Prop. 2022/23:57, Rskr. 2022/23:154

Lag (2023:142) om ändring i jordförvärvslagen (1979:230)

2019-04-05

Omfattning: ändr. 1, 3 §§
Ikraftträder: 2023-04-15
Förarbeten: Prop. 2022/23:32, Rskr. 2022/23:141, Bet. 2022/23:CU15

Lag (2023:122) om ändring i fordonslagen (2002:574)

2020-01-04

Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §, 5 kap. 8 §
Ikraftträder: 2023-05-01
Förarbeten: Prop. 2022/23:28, Bet. 2022/23:MJU8, Rskr. 2022/23:144

Lag (2023:115) om ändring i lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.

2019-12-28

Omfattning: ändr. 14 §
Ikraftträder: 2023-12-31
Förarbeten: Bet. 2022/23:KU14, Rskr. 2022/23:128

Lag (2023:111) om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)

2023-03-17

Omfattning: ändr. 1 kap. 19, 19 a, 19 b, 19 f §§, 2 kap. 4 §, 19 kap. 67 §
Ikraftträder: 2023-04-01
Förarbeten: Prop. 2022/23:47, Rskr. 2022/23:138, Bet. 2022/23:FiU19

Lag (2023:110) om ändring i lagen (1999:890) om försäkringsverksamhet under krig eller krigsfara m.m.

2019-11-28

Omfattning: ändr. 2 kap. 2 §
Ikraftträder: 2023-04-01
Förarbeten: Bet. 2022/23:FiU19, Rskr. 2022/23:138, Prop. 2022/23:47

Lag (2023:94) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

2020-01-10

Omfattning: ändr. 1 kap. 4, 5 §§, 23 kap. 12 §
Ikraftträder: 2023-03-23
Förarbeten: Rskr. 2022/23:126, Prop. 2022/23:39, Bet. 2022/23:FiU36

Lag (2023:93) om ändring i lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument

2019-12-31

Omfattning: ändr. 9 kap. 27 §
Ikraftträder: 2023-03-23
Förarbeten: Prop. 2022/23:39, Rskr. 2022/23:126, Bet. 2022/23:FiU36

Lag (2023:90) om ändring i lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård

2020-01-04

Omfattning: ändr. 2 kap. 4, 5 §§, 3 kap. 10 §; ny 2 kap. 4 a §, rubr. närmast före 2 kap. 4 a §
Ikraftträder: 2023-04-01
Förarbeten: Rskr. 2022/23:135, Prop. 2022/23:13, Bet. 2022/23:MJU5

Lag (2023:89) om ändring i lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m.

2023-05-02

Omfattning: ändr. 1 §; ny 6 a §, rubr. närmast före 6 a §
Ikraftträder: 2023-04-01
Förarbeten: Rskr. 2022/23:135, Bet. 2022/23:MJU5, Prop. 2022/23:13

Lag (2023:75) om skatt på överintäkter från el

2023-05-02

Ikraftträder: 2023-03-01
Förarbeten: Prop. 2022/23:58, Bet. 2022/23:FiU33, Rskr. 2022/23:125

Förordning (2023:52) om ikraftträdande av lagen (2021:1187) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordningar om Schengens informationssystem

2023-05-02

Omfattning: ikrafttr.

Lag (2023:47) om ändring i lagen (2009:99) om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall

2020-06-02

Omfattning: ändr. 1 §
Ikraftträder: 2023-02-13
Förarbeten: Prop. 2022/23:52, Bet. 2022/23:FiU31, Rskr. 2022/23:1187717

Lag (2023:42) om ändring i patientlagen (2014:821)

2023-05-02

Omfattning: ny 3 kap. 2 c
Ikraftträder: 2023-07-01
Förarbeten: Bet. 2022/23:SoU4, Prop. 2021/22:257, Rskr. 2022/23:115

Lag (2023:40) om ändring i lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.

2020-01-04

Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §, 3 kap. 1 §
Ikraftträder: 2023-07-01
Förarbeten: Rskr. 2022/23:115, Prop. 2021/22:257, Bet. 2022/23:SoU4

Lag (2023:39) om ändring i lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor

2019-12-24

Omfattning: ändr. 24, 31 §§
Ikraftträder: 2023-07-01
Förarbeten: Bet. 2022/23:SoU4, Prop. 2021/22:257, Rskr. 2022/23:115

Ändring (2023:38) None

2019-12-24

Omfattning: upph.

Lag (2023:36) om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)

2020-05-19

Omfattning: upph. 10 kap. 1 §; ändr. 10 kap. 13 §; ny 7 kap. 28 a §
Ikraftträder: 2023-07-01
Förarbeten: Rskr. 2022/23:116, Prop. 2021/22:260, Bet. 2022/23:SoU5

Lag (2022:1869) om ändring i lagen (2008:581) om gruppundantag för vertikala konkurrensbegränsande avtal

2023-05-02

Omfattning: ändr. 3 §
Ikraftträder: 2023-02-01
Förarbeten: Rskr. 2022/23:93, Prop. 2022/23:21, Bet. 2022/23:NU7

Lag (2022:1868) om ändring i lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll

2019-12-28

Omfattning: ändr. 5 §
Ikraftträder: 2023-02-01
Förarbeten: Prop. 2022/23:1, Rskr. 2022/23:85, Bet. 2022/23:JuU1

Lag (2022:1867) om ändring i lagen (1994:419) om brottsofferfond

2023-05-02

Omfattning: ändr. 1 §
Ikraftträder: 2023-02-01
Förarbeten: Prop. 2022/23:1, Bet. 2022/23:JuU1, Rskr. 2022/23:85

Lag (2022:1857) om ändring i lagen (2022:1042) om ändring i socialförsäkringsbalken

2020-06-08

Omfattning: ändr. p 1 i krafttr.- och övergångsbest. till 2022:1042
Förarbeten: Bet. 2022/23:SfU3, Prop. 2022/23:1, Rskr. 2022/23:84

Lag (2022:1852) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt

2023-04-01

Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §
Ikraftträder: 2023-01-31
Förarbeten: Prop. 2022/23:11, Rskr. 2022/23:106, Bet. 2022/23:SkU6

Lag (2022:1851) om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter

2020-01-04

Omfattning: ändr. 4 §
Ikraftträder: 2023-01-31
Förarbeten: Prop. 2022/23:11, Bet. 2022/23:SkU6, Rskr. 2022/23:106

Lag (2022:1850) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

2023-04-01

Omfattning: ändr. 2 §
Ikraftträder: 2023-01-31
Förarbeten: Rskr. 2022/23:106, Prop. 2022/23:11, Bet. 2022/23:SkU6

Lag (2022:1843) om en tillfällig skatt på extraordinära vinster för vissa företag under 2023

2023-05-02

Ikraftträder: 2023-01-01
Förarbeten: Bet. 2022/23:SkU9, Prop. 2022/23:20, Rskr. 2022/23:107

Lag (2022:1835) om ändring i lagen (2021:1287) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

2023-03-01

Omfattning: ändr. p 1 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2021:1287
Förarbeten: Rskr. 2022/23:90, Bet. 2022/23:AU2, Prop. 2022/23:1

Lag (2022:1828) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)

2023-05-01

Omfattning: ändr. p 5 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2021:475
Ikraftträder: 2023-01-01
Förarbeten: Bet. 2022/23:UbU2, Rskr. 2022/23:101, Prop. 2022/23:1

Lag (2022:1820) om ändring i lagen (2018:1893) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst

2023-05-02

Omfattning: ändr. 4 §
Ikraftträder: 2023-01-01
Förarbeten: Prop. 2022/23:1, Bet. 2022/23:KrU1, Rskr. 2022/23:73

Lag (2022:1799) om ändring i miljöbalken

2020-03-05

Omfattning: ändr. 17 kap. 3 §, 29 kap. 9, 12, 13 §§; ny 29 kap. 4 b §
Ikraftträder: 2023-03-01
Förarbeten: Rskr. 2022/23:49, Prop. 2022/23:4, Bet. 2022/23:MJU3

Lag (2022:1797) om ändring i lagen (2020:1066) om förfarandet vid skattereduktion för installation av grön teknik

2023-05-01

Omfattning: ändr. 7 §
Ikraftträder: 2023-01-01
Förarbeten: Prop. 2022/23:15, Rskr. 2022/23:51, Bet. 2022/23:FiU1

Lag (2022:1793) om ändring i lagen (2022:156) om alkoholskatt

2023-03-01

Omfattning: ändr. 2 kap. 2, 3, 4, 5, 6 §§
Ikraftträder: 2024-01-01
Förarbeten: Bet. 2022/23:FiU1, Rskr. 2022/23:51, Prop. 2021/22:245

Lag (2022:1788) om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter

2023-05-02

Omfattning: ändr. 3 kap. 5 a §
Ikraftträder: 2024-01-01
Förarbeten: Rskr. 2022/23:51, Prop. 2021/22:245, Bet. 2022/23:FiU1

Lag (2022:1786) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

2023-05-02

Omfattning: ändr. 2, 3, 4, 5, 6 §§
Ikraftträder: 2023-01-01
Förarbeten: Bet. 2022/23:FiU1, Rskr. 2022/23:51, Prop. 2021/22:245

Lag (2022:1785) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt

2023-05-02

Omfattning: ändr. 2, 8, 35, 35 a, 42 §§
Ikraftträder: 2023-01-01
Förarbeten: Bet. 2022/23:FiU1, Prop. 2021/22:245, Rskr. 2022/23:51