Alla lagar

Lag (2019:155) om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon

2019-03-22

Omfattning: ändr. 11, 21 §§
Förarbeten: Prop. 2018/19:32, Rskr. 2018/19:152, Bet. 2018/19:SkU9

Lag (2019:153) om ändring i lagen (1981:655) om vissa avgifter i allmän hamn

2019-03-21

Omfattning: ändr.; ny 2 §
Ikraftträder: 2019-03-24

Lag (2019:152) med kompletterande bestämmelser till EU:s hamntjänstförordning

2019-03-21

Ikraftträder: 2019-03-24
Förarbeten: Bet. 2018/19:TU8, Prop. 2018/19:39, Rskr. 2018/19:150

Lag (2019:132) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

2019-03-21

Omfattning: upph. 4 kap. 10 §
Ikraftträder: 2022-01-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:149, Bet. 2018/19:FiU35, Prop. 2018/19:44

Lag (2019:129) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

2019-03-20

Omfattning: upph. 22 kap. 27 §, 31 kap. 33 c §, rubr. närmast före 22 kap. 27 §; ändr. 22 kap. 1 §, 23 kap. 2 §, 31 kap. 1 §
Ikraftträder: 2019-04-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:153, Bet. 2018/19:SkU15, Prop. 2018/19:45

Lag (2019:128) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

2019-03-20

Omfattning: upph. 67 kap. 9 e, 9, f, 9 g, 9 h §§, rubr. närmast efter 67 kap. 9 d §, rubr. närmast före 67 kap. 9 e, 9 f, 9 g, 9 h §§; ändr. 1 kap. 11 §, 67 kap. 2 §
Ikraftträder: 2019-04-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:153, Bet. 2018/19:SkU15, Prop. 2018/19:45

Lag (2019:124) om ändring i lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter

2019-03-20

Omfattning: ändr. p 1 i ikrafttr.- och övergångsbest.; nya 11 kap. 19, 20 §§, rubr. 11 kap. 20 §
Ikraftträder: 2019-04-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:SoU17, Rskr. 2018/19:151, Prop. 2018/19:43

Lag (2019:109) om säkerhetsskydd i riksdagen och dess myndigheter

2019-03-13

Ikraftträder: 2019-04-01

Lag (2019:59) med kompletterande bestämmelser till EU:s geoblockeringsförordning

2019-02-28

Ikraftträder: 2019-04-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:26, Bet. 2018/19:NU6, Rskr. 2018/19:129

Lag (2019:55) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

2019-02-28

Omfattning: ändr. 23 c, 23 d, 23 f §§
Ikraftträder: 2019-03-15
Förarbeten: Rskr. 2018/19:125

Lag (2019:47) om ändring i lagen (2016:319) om skydd för geografisk information

2019-02-27

Omfattning: ändr. 14, 15 §§
Ikraftträder: 2019-04-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:FöU4, Rskr. 2018/19:130, Prop. 2018/19:16

Lag (2019:46) om ändring i lagen (2008:322) om Tullverkets och Kustbevakningens befogenheter att ingripa mot rattfylleribrott

2019-02-27

Omfattning: ändr. 13 §
Ikraftträder: 2019-04-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:130, Bet. 2018/19:FöU4, Prop. 2018/19:16

Lag (2019:45) om ändring i lagen (2006:263) om transport av farligt gods

2019-02-27

Omfattning: ändr. 15 §
Ikraftträder: 2019-04-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:130, Prop. 2018/19:16, Bet. 2018/19:FöU4

Lag (2019:44) om ändring i utlänningslagen (2005:716)

2019-02-27

Omfattning: ändr. 9 kap. 9 §
Ikraftträder: 2019-04-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:FöU4, Rskr. 2018/19:130, Prop. 2018/19:16

Lag (2019:43) om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)

2019-02-27

Omfattning: ändr. 5 kap. 1, 17, 19 §§
Ikraftträder: 2019-04-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:130, Prop. 2018/19:16, Bet. 2018/19:FöU4

Lag (2019:42) om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling

2019-02-27

Omfattning: ändr. 19 §
Ikraftträder: 2019-04-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:16, Rskr. 2018/19:130, Bet. 2018/19:FöU4

Lag (2019:41) om ändring i lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder

2019-02-27

Omfattning: ändr. 8 §
Ikraftträder: 2019-04-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:130, Bet. 2018/19:FöU4, Prop. 2018/19:16

Lag (2019:40) om ändring i körkortslagen (1998:488)

2019-02-27

Omfattning: ändr. 2 kap. 12 §
Ikraftträder: 2019-04-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:FöU4, Prop. 2018/19:16, Rskr. 2018/19:130

Lag (2019:39) om ändring i fiskelagen (1993:787)

2019-02-27

Omfattning: ändr. 47 §
Ikraftträder: 2019-04-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:130, Bet. 2018/19:FöU4, Prop. 2018/19:16

Lag (2019:38) om ändring i jaktlagen (1987:259)

2019-02-27

Omfattning: ändr. 47 §
Ikraftträder: 2019-04-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:FöU4, Prop. 2018/19:16, Rskr. 2018/19:130

Lag (2019:37) om ändring i polislagen (1984:387)

2019-02-27

Omfattning: ändr. 20 a, 29 §§
Ikraftträder: 2019-04-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:16, Bet. 2018/19:FöU4, Rskr. 2018/19:130

Lag (2019:36) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg

2019-02-27

Omfattning: upph. 11 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17 §§, rubr. närmast före 11 kap. 1, 4, 5, 6, 7, 17 §§; nuvarande 11 kap. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 §§ ska betecknas 11 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 §§; nya 11 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 §§, rubr. närmast före 11 kap. 9, 14, 15 §§ sätts närmast före 11 kap. 1, 6, 7 §§
Ikraftträder: 2019-04-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:130, Bet. 2018/19:FöU4, Prop. 2018/19:16

Lag (2019:35) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.

2019-02-27

Omfattning: ändr. 2 §
Ikraftträder: 2019-04-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:130, Prop. 2018/19:16, Bet. 2018/19:FöU4

Lag (2019:34) om ändring i brottsbalken

2019-02-27

Omfattning: ändr. 24 kap. 2, 5, 6 §§
Ikraftträder: 2019-04-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:16, Bet. 2018/19:FöU4, Rskr. 2018/19:130

Lag (2019:33) om ändring i rättegångsbalken

2019-02-27

Omfattning: ändr. 7 kap. 9 §
Ikraftträder: 2019-04-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:16, Bet. 2018/19:FöU4, Rskr. 2018/19:130

Kustbevakningslag (2019:32)

2019-02-27

Ikraftträder: 2019-04-01

Lag (2019:31) om ändring i lagen (2012:882) med instruktion för Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna

2019-02-27

Omfattning: ändr. 1 §
Ikraftträder: 2019-04-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:127, Bet. 2018/19:KU14

Lag (2019:30) om ändring i lagen (2002:1023) med instruktion för Riksrevisionen

2019-02-27

Omfattning: ändr. 2, 11, 12, 17, 19 §§, rubr. närmast före 11 §; ny 2 a §
Ikraftträder: 2019-04-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:127, Bet. 2018/19:KU14

Lag (2019:29) om ändring i lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.

2019-02-27

Omfattning: ändr. 4 §
Ikraftträder: 2019-04-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:KU14, Rskr. 2018/19:128

Lag (2019:28) om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning

2019-02-27

Omfattning: ändr.. 3 §
Ikraftträder: 2019-04-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:KU14, Rskr. 2018/19:128

Lag (2019:27) om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ

2019-02-27

Omfattning: ändr. 1, 3 §§
Ikraftträder: 2019-04-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:KU14, Rskr. 2018/19:127

Lag (2018:2346) om upphävande av lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen

2018-08-19

Omfattning: upph.
Förarbeten: Prop. 2017/18:206, Bet. 2017/18:KU46, Rskr. 2017/18:418

Lag (2018:2095) om ändring i lagen (2014:1470) om beskattning av viss privatinförsel av cigaretter

2019-01-09

Omfattning: ändr. 1 §
Ikraftträder: 2019-07-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:SoU3, Prop. 2017/18:156, Rskr. 2018/19:61

Lag (2018:2094) om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)

2019-01-09

Omfattning: ändr. 6 kap. 2 §, 7 kap. 2 §, 8 kap. 13 §, 15 kap. 5, 9 §§
Ikraftträder: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:156, Bet. 2018/19:SoU3, Rskr. 2018/19:61

Lag (2018:2093) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

2019-01-09

Omfattning: ändr. 30 kap. 20 §, rubr. närmast före 30 kap. 20 §
Ikraftträder: 2019-07-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:61, Bet. 2018/19:SoU3, Prop. 2017/18:156

Lag (2018:2092) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)

2019-01-09

Omfattning: ändr. 1, 29 §§
Ikraftträder: 2019-07-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:SoU3, Prop. 2017/18:156, Rskr. 2018/19:61

Lag (2018:2091) om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter

2019-01-09

Omfattning: ändr. 2 kap. 13 a, 16 a §§
Ikraftträder: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:156, Rskr. 2018/19:61, Bet. 2018/19:SoU3

Lag (2018:2090) om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen

2019-01-09

Omfattning: ändr. 3 §
Ikraftträder: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:156, Bet. 2018/2019:SoU3, Rskr. 2018/19:61

Lag (2018:2089) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.

2019-01-09

Omfattning: ändr. 3 kap. 4, 7 §§
Ikraftträder: 2019-07-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:SoU3, Rskr. 2018/19:61, Prop. 2017/18:156

Lag (2018:2085) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

2019-01-09

Omfattning: ändr. 2 kap. 26 §, 3 kap. 13 §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:FiU1, Prop. 2018/19:1, Rskr. 2018/19:62

Lag (2018:2084) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift

2019-01-09

Omfattning: ändr. 3 §
Ikraftträder: 2019-01-01

Lag (2018:2038) om ändring i lagen (2018:1139) om skatt på spel

2018-12-14

Omfattning: ändr. p 4 ikraft- och övergångsbest. till 2018:1139
Förarbeten: Bet. 2018/19:SkU5, Rskr. 2018/19:60, Prop. 2018/19:9

Lag (2018:2036) om ändring i lagen (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton

2018-12-14

Omfattning: ändr. kap. 1, 9, 15, 16, 18, 22 §§, 3 kap. 1, 2, 5, 11 §§, 4 kap. 9 §, 5 kap. 1 §, 6 kap. 2 §, 7 kap. 1, 2, 3, 4 §§, 8 kap. 3 §; ny 2 kap. 4 a §, rubr. närmast före 2 kap. 4 a §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:9, Bet. 2018/19:SkU5, Rskr. 2018/19:60

Lag (2018:2035) om ändring i lagen (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet

2018-12-14

Omfattning: ändr. 2 kap. 1, 9, 15, 16, 18, 21 §§, 3 kap. 3 §, 4 kap. 6 §, 5 kap. 1 §, 6 kap. 2 §, 7 kap. 1, 3, 4 §§; ny 2 kap. 4 a §, rubr. närmast före 2 kap. 4 a §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:SkU5, Prop. 2018/19:9, Rskr. 2018/19:60

Lag (2018:2030) om ändring i lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning

2018-12-14

Omfattning: ändr. 5 kap. 4, 5, 6, 7, 8, 18 §§
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:FiU18, Rskr. 2018/19:53, Prop. 2018/19:4

Lag (2018:2029) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

2018-12-14

Omfattning: ändr. 12 kap. 7 §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:FiU18, Rskr. 2018/19:53, Prop. 2018/19:4

Lag (2018:2028) om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)

2018-12-14

Omfattning: ändr. 2, 6 b, 8 §§
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:4, Bet. 2018/19:FiU18, Rskr. 2018/19:53

Lag (2018:2026) om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder

2018-12-14

Omfattning: ändr. 4 kap. 15 §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:53, Bet. 2018/19:FiU18, Prop. 2018/19:4

Lag (2018:2025) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

2018-12-14

Omfattning: ändr. 2 kap. 11 §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:FiU18, Prop. 2018/19:4, Rskr. 2018/19:53

Lag (2018:2024) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om referensvärden

2018-12-14

Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:53, Prop. 2018/19:4, Bet. 2018/19:FiU18

Lag (2018:2022) om ändring i lagen (2017:317) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om faktablad för Priip-produkter

2018-12-13

Omfattning: nuvarande 24 § betecknas 25 §, rubr. närmast före 24 § sätts närmast före 25 §; nya 4 a, 24 §§, rubr. närmast före 24 §
Ikraftträder: 2019-01-02
Förarbeten: Rskr. 2018/19:54, Bet. 2018/19:FiU29, Prop. 2018/19:3

Lag (2018:2021) om ändring i lagen (2015:1016) om resolution

2018-12-13

Omfattning: ändr. 2 kap. 1 §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:54, Bet. 2018/19:FiU29, Prop. 2018/19:3

Lag (2018:2019) om ändring i lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden

2018-12-13

Omfattning: nuvarande 17 § betecknas 19 §; ändr. 1, 2, 3, 11, 14, 15 §§, rubr. närmast före 14 §; nya a, 14 a, 17, 18 §§, rubr. närmast före 9 a, 18, 19 §§
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:3

Lag (2018:2013) om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder)

2018-12-13

Omfattning: ändr. 4 kap. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 15, 18 §§, 5 kap. 6 §, rubr. närmast före 4 kap. 5, 8 §§; nya 4 kap. 1 a, 1 b, 2 a, 5 a, 8 a §§, rubr. närmast före 4 kap. 2 a §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:271, Rskr. 2018/19:52, Bet. 2018/19:FiU14

Lag (2018:2002) om ändring i lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning

2018-12-12

Omfattning: ny 4 kap. 3 §, rubr. närmast före 4 kap. 3 §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:44, Prop. 2017/18:298, Bet. 2018/19:UbU5

Lag (2018:2001) om ändring i lagen (2013:794) om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa

2018-12-12

Omfattning: upph. 13, 16, 17 §§, rubr. närmast före 13, 16, 17 §§; ändr. 3, 12, 14 §§, rubr. närmast före 3 §; ny 3 a §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:298, Bet. 2018/19:UbU5, Rskr. 2018/19:44

Lag (2018:1999) om ändring i lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor

2018-12-12

Omfattning: upph. 12 §, rubr. närmast före 12 §; ändr. 2, 3 §§
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:298, Bet. 2018/19:UbU5, Rskr. 2018/19:44

Lag (2018:1998) om ändring i lagen (1999:353) om rättspsykiatriskt forskningsregister

2018-12-12

Omfattning: upph. 15, 16 §§, rubr. närmast före 15, 16 §§; ändr. 2, 12 §§, rubr. närmast före 2 §; ny 2 a §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:UbU5, Rskr. 2018/19:44, Prop. 2017/18:298

Lag (2018:1997) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)

2018-12-12

Omfattning: ändr. 10 kap. 5 §, rubr. närmast före 10 kap. 5 §
Ikraftträder: 2020-07-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:50, Bet. 2018/19:SoU5, Prop. 2017/18:274

Lag (2018:1996) om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)

2018-12-12

Omfattning: ändr. 4 kap. 1 §
Ikraftträder: 2020-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:274, Rskr. 2018/19:50, Bet. 2018/19:SoU5

Lag (2018:1989) om ändring i utsökningsbalken

2018-12-11

Omfattning: ändr. 3 kap. 1, 15 §§
Ikraftträder: 2019-03-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:257, Bet. 2018/19:JuU6, Rskr. 2018/19:41

Lag (2018:1982) om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)

2018-12-06

Omfattning: ändr. 5 kap. 9 §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:FiU28, Rskr. 2018/19:39, Prop. 2018/19:7

Lag (2018:1981) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om värdepapperisering

2018-12-06

Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:39, Prop. 2018/19:7, Bet. 2018/19:FiU28

Lag (2018:1980) om ändring i lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning

2018-12-06

Omfattning: ändr. 12 kap. 6 §
Förarbeten: Rskr. 2018/19:39, Prop. 2018/19:7, Bet. 2018/19:FiU28

Lag (2018:1976) om ändring i sametingslagen (1992:1433)

2018-12-06

Omfattning: nuvarande 2 kap. 3 a § betecknas 2 kap. 3 d §; ändr. 2 kap. 2, 4, 5, 6 a §§ och 3 kap. 2, 8, 10, 15, 19 §§; nya 2 kap. 3 a, 3 b, 3 c, 3 e , 4 a §§
Ikraftträder: 2019-07-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:KU9, Rskr. 2018/19:34, Prop. 2017/18:287

Lag (2018:1975) om ändring i lagen (1980:578) om ordningsvakter

2018-12-06

Omfattning: ändr. 2 b §
Ikraftträder: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:287, Rskr. 2018/19:34, Bet. 2018/19:KU9

Lag (2018:1974) om säkerhetskontroll vid Sametingets offentliga sammanträden

2018-12-06

Ikraftträder: 2019-07-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:34, Prop. 2017/18:287, Bet. 2018/19:KU9

Lag (2018:1973) om ändring i lagen (1904:26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap

2019-02-08

Omfattning: ändr. 1 kap. 8 a §
Ikraftträder: 2019-01-01

Lag (2018:1969) om ändring i vallagen (2005:837)

2018-12-06

Omfattning: ändr. 7 kap. 2 §, 8 kap. 2 §, 13 kap. 8 §; ny 14 kap. 2 a §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:35, Bet. 2018/19:KU12, Prop. 2017/18:286

Lag (2018:1964) om ändring i lagen (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas offentligt

2018-12-06

Omfattning: ändr. 13 §
Ikraftträder: 2019-03-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:279, Bet. 2018/19:JuU5, Rskr. 2018/19:40

Lag (2018:1962) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

2018-12-06

Omfattning: ändr. 8 kap. 26 §
Ikraftträder: 2019-03-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:40, Bet. 2018/19:JuU5, Prop. 2017/18:279

Lag (2018:1961) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)

2018-12-06

Omfattning: ändr. 22 kap. 4 §
Ikraftträder: 2019-03-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:279, Rskr. 2018/19:40, Bet. 2018/19:JuU5

Lag (2018:1960) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

2018-12-06

Omfattning: ändr. 7, 9, 47, 50, 52 §§
Ikraftträder: 2019-03-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:JuU5, Rskr. 2018/19:40, Prop. 2017/18:279

Lag (2018:1959) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

2018-12-06

Omfattning: nuvarande 17 a, 17 b §§ betecknas 17 b, 17 c §§; ändr. 12, 13 a, 17 §§, den nya 17 b §; ny 17 a §
Ikraftträder: 2019-03-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:40, Prop. 2017/18:279, Bet. 2018/19:JuU5

Lag (2018:1957) om ändring i lagen (2014:966) om kapitalbuffertar

2018-12-05

Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §
Ikraftträder: 2018-12-29
Förarbeten: Prop. 2017/18:292, Rskr. 2018/19:38, Bet. 2018/19:FiU16

Lag (2018:1956) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)

2018-12-05

Ikraftträder: 2018-12-29

Lag (2018:1954) om ändring i lagen (1999:116) om skiljeförfarande

2018-12-06

Omfattning: ändr. 2, 8, 14, 16, 22, 27, 31, 34, 36, 41, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 52, 54 §§, rubr. närmast före 43 §; nya 4 a, 23 a, 27 a, 45 a §§
Ikraftträder: 2019-03-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:JuU6, Rskr. 2018/19:41, Prop. 2017/18:257

Lag (2018:1953) om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584)

2018-12-05

Omfattning: ändr. 1 §
Ikraftträder: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:276, Bet. 2018/19:SfU11, Rskr. 2018/19:48

Lag (2018:1952) om ändring i socialförsäkringsbalken

2018-12-05

Omfattning: ändr. 11 kap. 4, 5 §§, 13 kap. 31 a §
Ikraftträder: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:276, Bet. 2018/19:SfU11, Rskr. 2018/19:48

Lag (2018:1924) om ändring i lagen (2015:602) om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring

2018-12-05

Omfattning: ändrr. 1, 20 §§
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:17, Bet. 2018/19:KU3, Prop. 2017/18:260

Lag (2018:1923) om ändring i lagen (2014:836) om näringsförbud

2018-12-05

Omfattning: ändr. 14 §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:260, Bet. 2018/19:KU3, Rskr. 2018/19:17

Lag (2018:1922) om ändring i lagen (2012:492) om pliktexemplar av elektroniskt material

2018-12-05

Omfattning: ändr. 3 §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:260, Rskr. 2018/19:17, Bet. 2018/19:KU3

Lag (2018:1920) om ändring i lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen

2018-12-05

Omfattning: ändr. 6 §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:KU3, Rskr. 2018/19:17, Prop. 2017/18:260

Lag (2018:1918) om ändring i lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

2018-12-05

Omfattning: ändr. 7 §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:KU3, Prop. 2017/18:260, Rskr. 2018/19:17

Lag (2018:1916) om ändring i lagen (1999:288) om överlämnande av allmänna handlingar till Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar för förvaring, m.m.

2018-12-05

Omfattning: ändr. 1, 6 §§
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:260, Rskr. 2018/19:17, Bet. 2018/19:KU3

Lag (2018:1915) om ändring i lagen (1996:242) om domstolsärenden

2018-12-05

Omfattning: ändr. 37 §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:KU3, Rskr. 2018/19:17, Prop. 2017/18:260

Lag (2018:1914) om ändring i lagen (1993:1392) om pliktexemplar av dokument

2018-12-05

Omfattning: ändr. 5, 6, 7, 19, 28 §§, rubr. närmast före 5 §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:KU3, Rskr. 2018/19:17, Prop. 2017/18:260

Lag (2018:1913) om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden

2018-12-06

Omfattning: ändr. 1 kap. 1 och 2 §§, 3 kap. 6, 11, 12, 13, 18, 19, 21, 23, 26, 27, 28, 30 §§, 4 kap. 2 §, 5 kap. 3, 4, 5, 6, 7 §§, 6 kap. 2 §, 7 kap. 1, 3, 4, 5, 8, 9 §§, 8 kap. 2 §, 9 kap. 2, 3, 4, 6 §§, 10 kap. 1 § ,11 kap. 1 §, rubr. till 3 kap., rubr. närmast före 3 kap. 11 §, 5 kap. 3 §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:17, Prop. 2017/18:260, Bet. 2018/19:KU3

Lag (2018:1912) om ändring i arkivlagen (1990:782)

2018-12-05

Omfattning: ändr. 3 §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:17, Bet. 2018/19:KU3, Prop. 2017/18:260

Lag (2018:1911) om ändring i konkurslagen (1987:672)

2018-12-05

Omfattning: ändr. 6 kap. 1 §
Ikraftträder: 2019-01-01

Lag (2018:1910) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

2018-12-05

Omfattning: ändr. 9, 11, 12 §§
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:KU3, Prop. 2017/18:260, Rskr. 2018/19:17

Lag (2018:1907) om ändring i studiestödsdatalagen (2009:287)

2018-12-04

Omfattning: ändr. 14 §
Ikraftträder: 2019-01-01

Lag (2018:1905) om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän

2018-12-04

Omfattning: ändr. 10, 18 §§
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:KU4, Rskr. 2018/19:18

Lag (2018:1894) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

2018-12-04

Omfattning: ändr. 4 kap. 3 §, 8 kap. 7 §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:261, Rskr. 2018/19:24, Bet. 2018/19:KrU2

Lag (2018:1891) om ändring i lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik

2018-12-04

Omfattning: ändr. 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16 §§; ny 10 a §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:294, Bet. 2018/19:SkU2, Rskr. 2018/19:26

Lag (2018:1889) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

2018-12-04

Omfattning: ändr. 2 kap. 12 §
Ikraftträder: 2019-01-01

Lag (2018:1887) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

2018-12-01

Omfattning: ändr. 1 kap. 2 a §, 4 kap. 4, 6, 8 §§, 11 kap. 2, 7, 20 §§; nya 1 kap. 17 a §, 11 kap. 13 §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:294, Rskr. 2018/19:26, Bet. 2018/19:SkU2

Lag (2018:1886) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

2018-12-01

Omfattning: ändr. 10, 12, 14 §§
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:26, Bet. 2018/19:SkU2, Prop. 2017/18:294

Lag (2018:1869) om ändring i lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster

2018-12-01

Omfattning: ändr. 4 a §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:295, Rskr. 2018/19:27, Bet. 2018/19:SkU3

Lag (2018:1868) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

2018-12-01

Omfattning: ändr. 3 kap. 32 §, 5 kap. 16 § och 11 kap. 12, 13 §§; nya 5 kap. 16 a, 16 b §§
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:SkU3, Prop. 2017/18:295, Rskr. 2018/19:27

Lag (2018:1862) om ändring i lagen (2013:325) om ändring i lagen (2010:968) om ändring i miljöbalken

2018-12-01

Omfattning: ändr. 10 kap. 19 § i 2013:325
Förarbeten: Rskr. 2018/19:32, Bet. 2018/19:CU3, Prop. 2017/18:268

Lag (2018:1859) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

2018-12-01

Omfattning: ändr. bil.
Förarbeten: Prop. 2017/18:268, Rskr. 2018/19:32, Bet. 2018/19:CU3

Lag (2018:1858) om ändring i lagen (1975:1083) om uppgiftsskyldighet rörande mottagande av olja

2018-12-01

Omfattning: ändr. 5 §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:268, Rskr. 2018/19:32, Bet. 2018/19:CU3

Lag (2018:1857) om ändring i lagen (2017:723) om ändring i sjölagen (1994:1009)

2019-01-30

Omfattning: ändr. 11 a kap. 5 § i 2017:723
Förarbeten: Prop. 2017/18:268, Rskr. 2018/19:32, Bet. 2018/19:CU3

Lag (2018:1802) om ändring i yttrandefrihetsgrundlagen

2019-01-23

Omfattning: upph. 1, 3, 7 kap. samt 4 kap. 4 §, 5 kap. 4, 5 §§, 6 kap. 2 §, 10 kap. 2 §; nuvarande 2 kap. 4 § betecknas 2 kap. 5 §, nuvarande 2 kap. 5 § betecknas 2 kap. 7 §, nuvarande 4 kap. 5, 6 §§ betecknas 4 kap. 6, 7 §§, nuvarande 5 kap. 2, 3 §§ betecknas 5 kap. 3, 4 §§, nuvarande 5 kap. 6 § betecknas 5 kap. 8 §, nuvarande 6 kap. 3, 4 §§ betecknas 6 kap. 8, 9 §§, nuvarande 8 kap. 1, 2 §§b etecknas 9 kap. 1, 2 §§, nuvarande 8 kap. 3, 4 §§ betecknas 9 kap. 4, 5 §§, nuvarande 9 kap. 1 § betecknas 10 kap. 1 §, nuvarande 10 kap. 1 § betecknas 11 kap. 2 § , nuvarande 11 kap. 1 § betecknas 12 kap. 1 §; ändr. 2 kap. 1, 2, 3 §§, 4 kap. 1, 2, 3 §§, 5 kap. 1 §, 6 kap. 1 §, de nya 2 kap. 5 §, 2 kap. 7 §, 4 kap. 6, 7 §§, 5 kap. 3, 4, 8 §§, 6 kap. 8, 9 §§, 9 kap. 1, 2, 4, 5 §§, 10 kap. 1 §, 11 kap. 2 §, 12 kap. 1 §, rubr. till. 2, 4, 5, 6 och 8, 9, 10, 11, 12 kap.; nya kap. 1, 3, 7; nya 2 kap. 4, 6 §§, 4 kap. 4, 5 §§, 5 kap. 2, 5, 6, 7 §§, 6 kap. 2, 3, 4, 5, 6, 7 §§, 8 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6 §§, 9 kap. 3, 6,7 §§, 11 kap. 1, 3, 4, 5, 6, 7 §§, 12 kap. 2, 3, 4 §§, rubr. närmast före 2 kap. 3, 5, 6, 7 §§, 4 kap. 1, 4, 6, 7 §§, 5 kap. 1, 4, 6, 7, 8 §§, 6 kap. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9 §§, 8 kap. 1, 2, 6 §§, 9 kap. 1, 2, 7 §§, 11 kap. 1, 2, 3 §§, 12 kap. 2, 3, 4 §§; omtryck
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:16, Bet. 2018/19:KU2, Prop. 2017/18:49, Rskr. 2017/18:336, Bet. 2017/18:KU16

Lag (2018:1801) om ändring i tryckfrihetsförordningen

2019-02-08

Omfattning: upph. 1, 5, 7, 10 kap., 8 kap. 2 §, 11 kap. 2 §, 12 kap. 1, 10 §§, 14 kap. 5 §, rubr. närmast före 8 kap. 1 §, 8 kap. 5 §; nuvarande nuvarande 2 kap. 4 § betecknas 2 kap. 8 §, nuvarande 2 kap. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 §§ betecknas 2 kap. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 §§, nuvarande 2 kap. 15, 16, 17 §§ betecknas 2 kap. 19, 20, 21 §§, nuvarande 2 kap. 18 § betecknas 2 kap. 23 §, nuvarande 3 kap. 4 § betecknas 3 kap. 5 §, nuvarande 3 kap. 5 § betecknas 3 kap. 7 §, nuvarande 3 kap. 6 § betecknas 3 kap. 8 §, nuvarande 6 kap. 3 § betecknas 6 kap. 5 §, nuvarande 8 kap. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 §§ betecknas 8 kap. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 §§, nuvarande 8 kap. 11, 12 §§ betecknas 8 kap. 13, 14 §§, nuvarande 9 kap. 3 § betecknas 9 kap. 5 §, nuvarande 9 kap. 4, 5 §§ betecknas 9 kap. 7, 8 §§, nuvarande 11 kap. 3, 4, 5 §§ betecknas 11 kap. 4, 5, 6 §§, nuvarande 12 kap. 2 § betecknas 12 kap. 3 §, nuvarande 12 kap. 3, 4 §§ betecknas 12 kap. 7, 8 §§, nuvarande 12 kap. 5, 6, 7, 8, 9 §§ betecknas 12 kap. 10, 11, 12, 13, 14 §§, nuvarande 12 kap. 11, 12, 13, 14 §§ betecknas 12 kap. 17, 18, 19, 20 §§, nuvarande 12 kap. 15, 16 §§ betecknas 12 kap. 22, 23 §§ nuvarande 13 kap. 4, 5, 6 §§ betecknas 13 kap. 5, 6, 7 §§; ändr. 2 kap. 1, 2, 3, 5 §§, 3 kap. 1, 2, 3 §§, 4 kap. 1, 2, 3, 4, 5 §§, 6 kap. 1, 2, 4 §§, 8 kap. 1 §, 9 kap. 1, 2 §§, 11 kap. 1 §, 13 kap. 1, 2, 3 §§, 14 kap. 1, 2, 3 §§, de nya 2 kap. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21 och 23 §§, 3 kap. 5, 7, 8 §§, 6 kap. 5 §, 8 kap. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 §§, 9 kap. 5, 7, 8 §§, 11 kap. 4, 5, 6 §§, 12 kap. 3, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 23 §§, 13 kap. 5, 6, 7 §§, rubr. till 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13 kap., rubr. närmast före 8 kap. 10 § sätts närmast efter 8 kap. 10 §; nya kap. 1, 5, 7, 10 kap; nya 2 kap. 4, 6, 7 §§, 18 och 22 §§, 3 kap. 4, 6 §§, 6 kap. 3, 6 §§, 8 kap. 2, 3 12 §§, 9 kap. 3, 4, 6, 9, 10 §§, 11 kap. 2 3 §§, 12 kap. 1, 2, 4, 5, 6, 9, 15, 16, 21 §§, 13 kap. 4, 8, 9, 10 §§, 14 kap. 4, 5, 6 §§, rubr. närmast före 2 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 21, 23 §§, 3 kap. 3, 5, 6, 7, 8 §§, 4 kap. 2, 4, 5 §§, 6 kap. 2, 4, 5 §§, 8 kap. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 §§, 9 kap. 1, 4, 5, 7, 8 §§, 11 kap. 1, 2, 6 §§, 12 kap. 1, 3, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 20, 22, 23 §§, 13 kap. 1, 5, 6, 7 §§, 14 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6 §§; omtryck
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:KU2, Rskr. 2017/18:336, Prop. 2017/18:49, Prop. 2017/18:59, Prop. 2016/17:222

Lag (2018:1800) om ändring i lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag

2018-11-29

Omfattning: ändr. 4 kap. 5 §, 6 kap. 11 §, 10 kap. 2 §
Ikraftträder: 2019-09-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:FiU15, Rskr. 2018/19:25, Prop. 2017/18:291

Lag (2018:1796) om ändring i lagen (2011:755) om elektroniska pengar

2018-11-29

Omfattning: ändr. 3 kap. 14 §, 5 kap. 27 §, rubr. närmast före 5 kap. 27 §, rubr. till 5 kap
Ikraftträder: 2019-09-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:FiU15, Prop. 2017/18:291, Rskr. 2018/19:25

Lag (2018:1794) om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster

2018-11-29

Omfattning: ändr. 3 kap. 14, 29 §§
Ikraftträder: 2019-09-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:FiU15, Prop. 2017/18:291, Rskr. 2018/19:25

Lag (2018:1792) om ändring i lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat

2018-11-29

Omfattning: ändr. 6 kap. 8 §, 9 kap. 1 §
Ikraftträder: 2019-09-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:FiU15, Prop. 2017/18:291, Rskr. 2018/19:25

Lag (2018:1791) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

2018-11-29

Omfattning: ändr. 1 kap. 11 §, 6 a kap. 3 §, 15 kap. 1 a, 10 §§, 16 kap. 1 §
Ikraftträder: 2019-09-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:FiU15, Rskr. 2018/19:25, Prop. 2017/18:291

Lag (2018:1789) om ändring i lagen (2002:598) om avgifter för vissa gränsöverskridande betalningar

2018-11-29

Omfattning: ändr.
Ikraftträder: 2019-01-01

Lag (2018:1753) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt

2018-11-29

Omfattning: ändr. 4 kap. 1 §
Ikraftträder: 2019-01-01

Lag (2018:1734) om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av järnväg

2018-11-27

Omfattning: ändr. 5 kap. 3 §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:31, Prop. 2017/18:266, Bet. 2018/19:CU2

Lag (2018:1733) om upphävande av lagen (1987:147) om regionplanering för kommunerna i Stockholms län

2018-11-27

Omfattning: upph.

Lag (2018:1732) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)

2018-11-27

Omfattning: upph. 7 kap. 11 kap. 13, 14 §§, rubr. närmast före 11 kap. 13 §; ändr. 1 kap. 3 §, 3 kap. 5, 8, 14, 22 §§, 5 kap. 29 §, 11 kap. 1 §, 13 kap. 1 §; nytt 7 kap.
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:266, Rskr. 2018/19:31, Bet. 2018/19:CU2

Lag (2018:1731) om ändring i väglagen (1971:948)

2018-11-24

Omfattning: ändr. 76 §
Ikraftträder: 2019-01-01

Lag (2018:1726) om ändring i alkohollagen (2010:1622)

2018-11-24

Omfattning: ändr. 8 kap. 1 b §
Ikraftträder: 2019-04-02
Förarbeten: Prop. 2017/18:273, Rskr. 2018/19:11, Bet. 2018/19:SoU4

Lag (2018:1725) om ändring i lagen (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner, landsting, kommunalförbund och samordningsförbund

2018-11-24

Omfattning: ändr. 4 §
Ikraftträder: 2019-04-02
Förarbeten: Rskr. 2018/19:11, Prop. 2017/18:273, Bet. 2018/19:SoU4

Lag (2018:1722) om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)

2018-11-24

Omfattning: ändr. 15 §
Ikraftträder: 2019-04-02
Förarbeten: Bet. 2018/19:SoU4, Prop. 2017/18:273, Rskr. 2018/19:11

Lag (2018:1719) om ändring i lagen (1970:943) om arbetstid m.m. i husligt arbete

2018-11-22

Omfattning: ändr. 24 §; nya 11 a, 11 b §§
Ikraftträder: 2019-03-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:AU3, Prop. 2017/18:272, Rskr. 2018/19:15

Lag (2018:1715) om ändring i säkerhetsskyddslagen (2018:585)

2018-11-22

Omfattning: ändr. 3 kap. 13, 14 §§; ny p 5 ikrafttr.- och övergångsbest.
Förarbeten: Rskr. 2018/19:10, Bet. 2018/19:JuU3, Prop. 2017/18:269

Lag (2018:1714) om ändring i lagen (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete

2018-11-22

Omfattning: ändr. 6 kap. 1 §, 7 kap. 1, 3, 4, 7 §§, 8 kap. 3 §, 9 kap. 4, 5 §§, 10 kap. 1, 2, 3 §§, rubr. närmast före 7 kap. 7 §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:10, Bet. 2018/19:JuU3, Prop. 2017/18:269

Lag (2018:1713) om ändring i tullagen (2016:253)

2018-11-22

Omfattning: ändr. 4 kap. 8 §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:JuU3, Rskr. 2018/19:10, Prop. 2017/18:269

Lag (2018:1712) om ändring i utlänningsdatalagen (2016:27)

2018-11-22

Omfattning: ändr. 15 §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:JuU3, Rskr. 2018/19:10, Prop. 2017/18:269

Lag (2018:1711) om ändring i domstolsdatalagen (2015:728)

2018-11-22

Omfattning: upph. p 3 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2018:250; ändr. 2, 16 §§
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:269, Rskr. 2018/19:10, Bet. 2018/19:JuU3

Lag (2018:1709) om ändring i lagen (2014:400) om Polismyndighetens elimineringsdatabas

2018-11-22

Omfattning: upph. 6, 7 §§, rubr. närmast före 7 §; ändr. 1, 2, 4, 11, 12 §§; rubr. närmast före 2, 11, 12 §§
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:10, Bet. 2018/19:JuU3, Prop. 2017/18:269

Lag (2018:1707) om ändring i lagen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet

2018-11-22

Omfattning: ändr. 1, 3, 4 §§
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:10, Prop. 2017/18:269, Bet. 2018/19:JuU3

Lag (2018:1706) om ändring i lagen (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang

2018-11-22

Omfattning: ändr. 8 a §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:269, Rskr. 2018/19:10, Bet. 2018/19:JuU3

(2018:1705) om ändring i lagen (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet

2018-11-22

Omfattning: ändr. 1 kap. 1, 5 §§
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:JuU3, Prop. 2017/18:269, Rskr. 2018/19:10

Lag (2018:1704) om ändring i lagen (2000:344) om Schengens informationssystem utfärdad den 15 november 2018

2018-11-22

Omfattning: ändr. 5 §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:JuU3, Prop. 2017/18:269, Rskr. 2018/19:10

(2018:1702) om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627)

2018-11-22

Omfattning: ändr. 12 §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:JuU3, Prop. 2017/18:269, Rskr. 2018/19:10

Lag (2018:1699) om kriminalvårdens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område

2018-11-22

Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:269, Bet. 2018/19:JuU3, Rskr. 2018/19:10

Lag (2018:1698) om domstolarnas behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område

2018-11-22

Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:JuU3, Rskr. 2018/19:10, Prop. 2017/18:269

Lag (2018:1697) om åklagarväsendets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område

2018-11-22

Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:JuU3, Prop. 2017/18:269, Rskr. 2018/19:10

Lag (2018:1696) om Skatteverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område

2018-11-22

Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:10, Bet. 2018/19:JuU3, Prop. 2017/18:269

Lag (2018:1695) om Kustbevakningens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område

2018-11-22

Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:269, Rskr. 2018/19:10, Bet. 2018/19:JuU3

Lag (2018:1694) om Tullverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område

2018-11-22

Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:10, Bet. 2018/19:JuU3, Prop. 2017/18:269

Lag (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område

2018-11-22

Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:JuU3, Rskr. 2018/19:10, Prop. 2017/18:269

Lag (2018:1692) om ändring i lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar

2018-11-22

Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §, 3 kap. 1 §, 8 kap. 33, 41 §§, 11 kap. 12 §, 16 kap. 6, 32, 38 §§, 20 kap. 1, 2, 3, 4 §§, 23 kap. 1, 2 §§, rubr. till 20 kap., rubr. närmast före 20 kap. 1, 2, 3 §§
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:14, Bet. 2018/19:NU5, Prop. 2017/18:267

Lag (2018:1691) om ändring i lagen (2016:188) om patent- och marknadsdomstolar

2018-11-22

Omfattning: ändr. 1 kap. 4 §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:267, Bet. 2018/19:NU5, Rskr. 2018/19:14

Lag (2018:1685) om ändring i lagen (2008:990) om företagshypotek

2018-11-22

Omfattning: ändr. 4 kap. 10 §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:267, Rskr. 2018/19:14, Bet. 2018/19:NU5

Lag (2018:1683) om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ

2018-11-22

Omfattning: ändr. 3, 40 §§, rubr. närmast före 3 §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:14, Prop. 2017/18:267, Bet. 2018/19:NU5

Lag (2018:1681) om ändring i lagen (2004:575) om europabolag

2018-11-22

Omfattning: ändr. 3, 32 §§
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:NU5, Prop. 2017/18:267, Rskr. 2018/19:14

Lag (2018:1679) om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt

2018-11-22

Omfattning: ändr. 2 kap. 25, 26, 28 §§, 6 kap. 2 §, rubr. närmast före 2 kap. 25 §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:14, Bet. 2018/19:NU5, Prop. 2017/18:267

Lag (2018:1676) om ändring i revisionslagen (1999:1079)

2018-11-22

Omfattning: ändr. 27 b, 33 §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:267, Rskr. 2018/19:14, Bet. 2018/19:NU5

Lag (2018:1675) om ändring i lagen (1998:1593) om trossamfund

2018-11-22

Omfattning: ändr. 7, 14 §§
Förarbeten: Prop. 2017/18:267, Rskr. 2018/19:14, Bet. 2018/19:NU5

Lag (2018:1673) om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige

2018-11-22

Omfattning: ändr, 6 kap. 3 §, 10 kap. 1 §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:267, Bet. 2018/19:NU5, Rskr. 2018/19:14

Lag (2018:1672) om ändring i växtförädlarrättslagen (1997:306)

2018-11-22

Omfattning: ändr. 4 kap. 1 §, 9 kap. 6 §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:NU5, Prop. 2017/18:267, Rskr. 2018/19:14

Lag (2018:1671) om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor

2018-11-22

Omfattning: ändr. 4, 5 §§
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:267, Rskr. 2018/19:14, Bet. 2018/19:NU5

Lag (2018:1670) om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker

2018-11-22

Omfattning: ändr. 1 a kap. 3 §, 2 kap. 4 §, 5 kap. 4 §, 7 a kap. 12 b §, 12 kap. 1, 2, 3, 4, 5 §§, 13 kap. 5, 6 §§, rubr. till 12 kap, rubr. närmast före 1 a kap. 3 §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:267, Bet. 2018/19:NU5, Rskr. 2018/19:14

Lag (2018:1669) om ändring i lagen (1994:1927) om europeiska ekonomiska intressegrupperingar

2018-11-22

Omfattning: ändr. 8, 9, 11, 16 §§, rubr. närmast före 8 §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:NU5, Prop. 2017/18:267, Rskr. 2018/19:14

Lag (2018:1668) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)

2018-11-22

Omfattning: ändr. 1 kap. 6 §, 8 kap. 1 kap. 6 §, 8 kap. 1, 2, 3, 4 §§, 10 kap. 2, 6, 10, 13 §§, 11 kap. 2, 4 §§, 1, 2, 3, 4 §§, 10 kap. 2, 6, 10, 13 §§, 11 kap. 2, 4 §§
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:267, Bet. 2018/19:NU5, Rskr. 2018/19:14

Lag (2018:1667) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

2018-11-22

Omfattning: ändr. 5, 5 a, 7, 27 §§, rubr. närmast före 5 §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:267, Bet. 2018/19:NU5, Rskr. 2018/19:14

Lag (2018:1666) om ändring i lagen (1991:615) om omregistrering av vissa bostadsföreningar till bostadsrättsföreningar

2018-11-22

Omfattning: ändr. 2 §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:NU5, Rskr. 2018/19:14, Prop. 2017/18:267

Lag (2018:1665) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)

2018-11-22

Omfattning: ändr. 9 kap. 5, 6, 31 §§, rubr. närmast före 9 kap. 6 §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:NU5, Prop. 2017/18:267, Rskr. 2018/19:14

Lag (2018:1664) om ändring i lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion

2018-11-22

Omfattning: ändr. 18 §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:267, Rskr. 2018/19:14, Bet. 2018/19:NU5

Lag (2018:1663) om ändring i sparbankslagen (1987:619)

2018-11-22

Omfattning: ändr. 2 kap. 5 §, 4 a kap. 12 b §, 10 kap. 1, 2, 3, 4, 5 §§, 11 kap. 5, 6 §§, rubr. till 10 kap.
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:267, Rskr. 2018/19:14, Bet. 2018/19:NU5

Lag (2018:1662) om ändring i lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag

2018-11-22

Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §, 3 kap. 9 §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:NU5, Prop. 2017/18:267, Rskr. 2018/19:14

Lag (2018:1661) om ändring i lagen (1976:997) om vattenförbund

2018-11-22

Omfattning: ändr. 30 §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:NU5, Rskr. 2018/19:14, Prop. 2017/18:267

Lag (2018:1660) om ändring i lagen (1975:417) om sambruksföreningar

2018-11-22

Omfattning: ändr. 4, 18, 19 §§, rubr. närmast före 18 §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:267, Bet. 2018/19:NU5, Rskr. 2018/19:14

Lag (2018:1659) om ändring i prokuralagen (1974:158)

2018-11-22

Omfattning: ändr. 4 §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:267, Rskr. 2018/19:14, Bet. 2018/19:NU5

Lag (2018:1658) om ändring i handelsregisterlagen (1974:157)

2018-11-22

Omfattning: ändr. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 15, 16, 21 §§
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:14, Bet. 2018/19:NU5, Prop. 2017/18:267

Lag (2018:1657) om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter

2018-11-22

Omfattning: ändr. 25, 28, 29, 67 §§
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:NU5, Prop. 2017/18:267, Rskr. 2018/19:14

Lag (2018:1656) om ändring i mönsterskyddslagen (1970:485)

2018-11-22

Omfattning: ändr. 4, 36 §§
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:14, Prop. 2017/18:267, Bet. 2018/19:NU5

Lag (2018:1655) om ändring i lagen (1966:742) om hotell- och pensionatrörelse

2019-02-08

Omfattning: ändr. 5 §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:267, Rskr. 2018/19:14, Bet. 2018/19:NU5

Lag (2018:1654) om skydd för beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel

2018-11-22

Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:267, Bet. 2018/19:NU5, Rskr. 2018/19:14

Lag (2018:1653) om företagsnamn

2018-11-22

Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:NU5, Prop. 2017/18:267, Rskr. 2018/19:14

Lag (2018:1652) om ändring i varumärkeslagen (2010:1877)

2018-11-24

Omfattning: ändr. upph. 10 kap.; nuvarande 1 kap. 16, 17 §§ betecknas 1 kap. 17, 18 §§, nuvarande 2 kap. 27, 28 §§ betecknas 2 kap. 28, 29 §§, nuvarande 2 kap. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 §§ betecknas 2 kap. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 §§, nuvarande 5 kap. 14, 15 §§ betecknas 5 kap. 15, 16 §§, nuvarande 5 kap. 16, 17, 18, 19, 20, 21 §§ betecknas 5 kap. 18, 19, 20, 21, 22, 23 §§; ändr. 1 kap. 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11 §§, de nya 1 kap. 17, 18 §§, 2 kap. 1, 4, 7, 8, 9, 10, 24 §§, de nya 2 kap. 29, 33, 34, 35 §§, 3 kap. 1, 3, 5 §§, 5 kap. 3, 11 §§, den nya 5 kap. 16 §, 6 kap. 1, 2, 3 §§, 8 kap. 1, 4 §§, rubr. närrmast före 1 kap. 1, 8 §§, 6 kap. 2, 3 §§, rubr. närmast före nuvarande 1 kap. 16, 17 §§ sätts närmast före de nya 1 kap. 17, 18 §, rubr. närmast före de nuvarande 2 kap. 27, 28 §§ sätts närmast före de nya 2 kap. 28, 29 §§, rubr. närmast före nuvarande 2 kap. 29, 30, 31, 32, 33 och 35 §§ sätts närmast före de nya 2 kap. 31, 32, 33, 34, 35, 37 §§, rubr. närmast före de nuvarande 5 kap. 16 18, 19, 20 §§ sätts närmast före de nya 5 kap. 18, 20, 21, 22 §§; nytt 10 kap., nya 1 kap. 16 §, 2 kap. 1 a, 27, 30 §§, 3 kap. 1 a, 23 §§, 5 kap. 14,17 §§, rubr. närmast före 1 kap. 16 §, 2 kap. 1 a, 27 §§, 3 kap. 23 §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:14, Bet. 2018/19:NU5, Prop. 2017/18:267

Lag (2018:1630) om upphävande av lagen (2003:1067) om särskild bestämmelse om bostadsbidrag

2018-11-08

Omfattning: upph.
Förarbeten: Rskr. 2018/19:5, Bet. 2018/19:SfU7, Prop. 2017/18:270

Lag (2018:1625) om skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument

2018-11-07

Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:1, Bet. 2018/19:FiU7, Prop. 2017/18:263

Lag (2018:1513) om ändring i drivmedelslagen (2011:319)

2018-08-19

Omfattning: ändr. 22 §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Rskr. 2017/18:440, Prop. 2017/18:229, Bet. 2017/18:MJU22

Lag (2018:1474) om ändring i lagen (2008:9) om arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner

2018-08-19

Omfattning: ändr. 4 §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Bet. 2017/18:AU14, Prop. 2017/18:214, Rskr. 2017/18:428

Lag (2018:1473) om ändring i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare

2018-08-19

Omfattning: ny 7 a §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Rskr. 2017/18:428, Bet. 2017/18:AU14, Prop. 2017/18:214

Lag (2018:1472) om entreprenörsansvar för lönefordringar

2018-08-19

Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Bet. 2017/18:AU14, Prop. 2017/18:214, Rskr. 2017/18:428

Lag (2018:1448) om ändring i ellagen (1997:857)

2018-08-19

Omfattning: upph. 5 kap., 11 kap. 6 §, 12 kap. 3 a §, 13 kap. 8 §; ändr. 1 kap. 4 a, 5 b §§, 2 kap. 10, 12, 16 §§, 3 kap. 1 a, 1 f, 1 g, 1 i, 1 j, 1 k §§, 4 kap. 1, 2, 8, 9, 11, 12 §§, 8 kap. 3 b §, 11 kap. 3, 4, 5 §§, 13 kap. 5, 6, 7 §§, rubr. närmast före 12 kap. 16 §; nytt 5 kap., nya 4 kap. 4 a, 4 b, 11 a, 11 b, 11 c §§, 12 kap. 16 §, rubr. närmast före 12 kap. 16 §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Rskr. 2017/18:412, Prop. 2017/18:237, Bet. 2017/18:NU23

Lag (2018:1443) om upphävande av Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2005:13) om energieffektivitetskrav för elektriska kylskåp och frysar för hushållsbruk

2018-08-19

Förarbeten: Bet. 2017/18:NU27, Rskr. 2017/18:413, Prop. 2017/18:251

Lag (2018:1442) om upphävande av Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2005:12) om information om energiförbrukning hos elektriska kylskåp och frysar för hushållsbruk

2018-08-19

Förarbeten: Bet. 2017/18:NU27, Prop. 2017/18:251, Rskr. 2017/18:413

Lag (2018:1441) om upphävande av Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2005:11) om information om energiförbrukning hos elektriska luftkonditioneringsapparater för hushållsbruk

2018-08-19

Förarbeten: Prop. 2017/18:251, Bet. 2017/18:NU27, Rskr. 2017/18:413

Lag (2018:1440) om upphävande av Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2005:10) om information om energiförbrukning hos elektriska hushållsugnar

2018-08-19

Förarbeten: Prop. 2017/18:251, Bet. 2017/18:NU27, Rskr. 2017/18:413

Lag (2018:1439) om upphävande av Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2005:9) om information om energiförbrukning av elektriska lampor för hushållsbruk

2018-08-19

Förarbeten: Rskr. 2017/18:413, Prop. 2017/18:251, Bet. 2017/18:NU27

Lag (2018:1438) om upphävande av Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2005:8) om information om energi- och annan resursförbrukning hos elektriska diskmaskiner för hushållsbruk

2018-08-19

Förarbeten: Bet. 2017/18:NU27, Prop. 2017/18:251, Rskr. 2017/18:413

Lag (2018:1437) om upphävande av Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2005:7) om information om energi- och annan resursförbrukning hos elektriska kombinerade tvättmaskiner-torktumlare för hushållsbruk

2018-08-19

Förarbeten: Rskr. 2017/18:413, Prop. 2017/18:251, Bet. 2017/18:NU27

Lag (2018:1436) om upphävande av Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2005:6) om information om energiförbrukning hos elektriska torktumlare för hushållsbruk

2018-08-19

Förarbeten: Prop. 2017/18:251, Bet. 2017/18:NU27, Rskr. 2017/18:413

Lag (2018:1435) om upphävande av Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2005:5) om information om energi- och annan resursförbrukning hos elektriska tvättmaskiner för hushållsbruk

2018-08-19

Förarbeten: Rskr. 2017/18:413, Prop. 2017/18:251, Bet. 2017/18:NU27

Lag (2018:1434) om upphävande av Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2005:4) om information om hushållsapparaters bullernivå

2018-08-19

Förarbeten: Rskr. 2017/18:413, Bet. 2017/18:NU27, Prop. 2017/18:251

Lag (2018:1433) om upphävande av Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd (NUTFS 2000:3) om mätning och rapportering av överförd naturgas

2018-08-19

Förarbeten: Rskr. 2017/18:413, Bet. 2017/18:NU27, Prop. 2017/18:251

Lag (2018:1432) om ändring i lagen (2012:273) om trygg naturgasförsörjning

2018-08-19

Omfattning: ändr. 1, 3, 5, 6, 8 §§; ny 4 a §, rubr. närmast före 4 a §
Ikraftträder: 2018-09-01
Förarbeten: Bet. 2017/18:NU27, Rskr. 2017/18:413, Prop. 2017/18:251

Lag (2018:1424) om ändring i strålskyddslagen (2018:396)

2018-08-19

Omfattning: ändr.6 kap. 10 §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:243, Bet. 2017/18:CU31, Rskr. 2017/18:383

Lag (2018:1423) om ändring i luftfartslagen (2010:500)

2018-08-19

Omfattning: ändr. 6 kap. 6 §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:243, Rskr. 2017/18:383, Bet. 2017/18:CU31

Lag (2018:1422) om ändring i naturgaslagen (2005:403)

2019-02-14

Omfattning: ändr, 2 kap. 7 §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Rskr. 2017/18:383, Prop. 2017/18:243, Bet. 2017/18:CU31

Lag (2018:1421) om ändring i lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet

2018-08-19

Omfattning: ändr. 7 kap. 7, 15, 17 §§
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:243, Rskr. 2017/18:383, Bet. 2017/18:CU31

Lag (2018:1420) om ändring i lagen (1998:811) om införande av miljöbalken

2018-08-19

Omfattning: ändr. 39, 41 §§
Förarbeten: Bet. 2017/18:CU31, Prop. 2017/18:243, Rskr. 2017/18:383