Författningar utgivna av Försvarsmakten

FFS 2024:1: Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2019:3) om grundläggande officersutbildning och tjänstegrader

2024-02-28

FFS 2023:15: Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2021:2) om militär trafik

2023-12-23

FFS 2023:14: Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2014:2) S-cisterner i mark och motjutna cisterner i berg eller mark för brandfarliga vätskor

2023-12-23

FFS 2023:13: Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2014:2) om brandfarliga varor

2023-12-23

FFS 2023:11: Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2010:2) om hemvärnet

2023-06-15

FFS 2023:10: Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2021:1) om signalskyddstjänsten

2023-06-15

FFS 2023:9: Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (2022:3) om skyddsobjekt och skyddsvakter

2023-02-11

FFS 2023:8: Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2020:1) om medinflytande för totalförsvarspliktiga

2023-02-11

FFS 2023:7: Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2019:3) om

2023-02-11

FFS 2023:6: (Titel saknas)

2023-02-11

FFS 2023:5: Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2018:3) med

2023-02-11

FFS 2023:4: Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (2007:1) om han- tering, förvaring och transport av skjutvapen och ammunition

2023-02-11

FFS 2023:3: Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2002:7) om

2023-02-11

FFS 2023:2: Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2000:4) om

2023-02-11

FFS 2023:1: Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 1995:19) om arvoden för auditörer inom Försvarsmakten

2023-02-11

FFS 2022:5: Föreskrifter om ändring av Försvarsmaktens föreskrifter (2019:3) om grundläggande officersutbildning och tjänstegrader

2022-07-02

FFS 2022:4: Föreskrifter om ändring av Försvarsmaktens föreskrifter (2019:6) om personaltjänst

2022-07-02

FFS 2022:3: Försvarsmaktens föreskrifter om skyddsobjekt och skyddsvakter

2022-06-24

FFS 2022:2: Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 1996:16) om förmåner till frivilliga och hemvärnsmän

2022-06-24

FFS 2022:1: Försvarsmaktens föreskrifter om förmåner till instruktörer vid frivillig försvarsutbildning inom Försvarsmakten

2022-03-26

FFS 2021:2: Försvarsmaktens föreskrifter om militär trafik

2021-03-21

FFS 2021:1: Försvarsmaktens föreskrifter om signalskyddstjänsten

2021-02-02

FFS 2020:4: Försvarsmaktens föreskrifter om trafikregler för militär luftfart

2020-12-22

FFS 2020:3: Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2019:2) om säkerhetsskydd

2020-10-23

FFS 2020:2: Försvarsmaktens föreskrifter om anteckning av vissa fordon som utryckningsfordon

2020-07-22

FFS 2020:1: Försvarsmaktens föreskrifter om medinflytande för totalförsvarspliktiga

2020-07-22

FFS 2019:10: Försvarsmaktens föreskrifter om militär luftfart

2020-01-08

FFS 2019:9: Försvarsmaktens föreskrifter om signalskyddstjänsten

2020-01-08

FFS 2019:8: Föreskrifter om ändring av Försvarsmaktens föreskrifter (2019:3) om grundläggande officersutbildning och tjänstegrader

2020-01-08

FFS 2019:7: Försvarsmaktens föreskrifter om befordran och konstituering

2020-01-08

FFS 2019:6: Försvarsmaktens föreskrifter om personaltjänst

2020-01-08

FFS 2019:5: Försvarsmaktens föreskrifter om ändring av Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2017:9) om ändring av Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 1997:12) om fortsatt giltighet av vissa författningar inom försvarsmaktens verksamhetsområde

2019-08-04

FFS 2019:4: Försvarsmaktens föreskrifter om folkrätt

2019-08-04

FFS 2019:3: Försvarsmaktens föreskrifter om grundläggande officersutbildning och tjänstegrader

2019-05-09

FFS 2019:2: Försvarsmaktens föreskrifter om säkerhetsskydd

2019-03-06

FFS 2019:1: Försvarsmaktens föreskrifter om utnyttjande av Kustbevakningen inom Försvarsmakten

2019-04-10

FFS 2018:8: Försvarsinspektören för hälsa och miljös föreskrifter om avsteg från tilllämpningen av vissa föreskrifter i 15 kap. miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (2011:927) i fråga om hantering av hushållsavfall och farligt avfall

2018-12-22

FFS 2018:7: Försvarsmaktens föreskrifter om befordran och konstituering

2018-12-04

FFS 2018:6: Försvarsmaktens föreskrifter om ändring av Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2018:3) med instruktion för överkommendanten och kommendanten i Stockholm

2018-11-24

FFS 2018:5: Försvarsmaktens föreskrifter om upphävande av Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2016:2) med arbetsordning för Försvarsmakten

2018-08-18

FFS 2018:4: Försvarsmaktens föreskrifter om ledighet och fritid för totalförsvarspliktiga

2018-08-18

FFS 2018:3: Försvarsmaktens föreskrifter med instruktion för överkommendanten och kommendanten i Stockholm

2018-08-18

FFS 2018:2: Försvarsmaktens föreskrifter om S-cisterner i mark och motgjutna cisterner i berg eller mark för brandfarliga vätskor

2018-08-18

FFS 2018:1: Försvarsmaktens föreskrifter om ändring av Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2016:2) med arbetsordning för Försvarsmakten (FM ArbO)

2018-08-18

FFS 2017:11: Försvarsmaktens föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens skyddsföreskrifter (FFS 2010:5)

2018-08-18

FFS 2017:10: Försvarsmaktens föreskrifter om upphävande av Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2009:6) om drogtestning av totalförsvarspliktiga

2018-08-18

FFS 2017:9: Försvarsmaktens föreskrifter om ändring av Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 1997:12) om fortsatt giltighet av vissa författningar inom försvarsmaktens verksamhetsområde

2018-08-18

FFS 2017:8: Försvarsmaktens föreskrifter om ändring av Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2016:2) med arbetsordning för Försvarsmakten (FM ArbO)

2018-08-18

FFS 2017:7: Försvarsmaktens föreskrifter om utbildning och krigsplacering av totalförsvarspliktiga

2018-08-18

FFS 2017:6: Försvarsmaktens föreskrifter om ändring av Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2016:2) med arbetsordning för Försvarsmakten (FM ArbO)

2018-08-18

FFS 2017:5: Förordning om upphävande av Försvarets radioanstalts föreskrifter (FFS 1992:22) om hörselundersökning

2018-08-18

FFS 2017:4: Försvarsmaktens föreskrifter om personaltjänst

2018-08-18

FFS 2017:3: Försvarsmaktens föreskrifter om grundläggande officersutbildning och tjänstegrader

2018-08-18

FFS 2017:2: Försvarsmaktens föreskrifter om upphävande av Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 1994:32) om befordringsberedningar

2018-08-18

FFS 2017:1: Försvarsmaktens föreskrifter om upphävande av Överbefälhavarens föreskrifter (FFS 1987:24) om Försvarsmaktens medverkan i räddningstjänst m m

2018-08-18

FFS 2016:5: Försvarsmaktens föreskrifter om upphävande av Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 1996:3) om spärrning, blockering och förstöring

2018-08-18

FFS 2016:4: Försvarsmaktens föreskrifter om upphävande av Överbefälhavarens kungörelse (FFS 1982:39) med fastställande av bestämmelser förkryptobeteckning (Best Krybet), 1983 års upplaga

2018-08-18

FFS 2016:3: Försvarsmaktens föreskrifter om signalskyddstjänsten

2018-08-18

FFS 2016:2: Försvarsmaktens föreskrifter med arbetsordning för Försvarsmakten (FMArbo)

2018-08-18

FFS 2016:1: Försvarsmaktens föreskrifter för militär luftfart

2018-08-18

FFS 2015:5: Försvarsmaktens föreskrifter om tillämpning av förordning (2015:613) om militär grundutbildning

2018-08-18

FFS 2015:2: Försvarsmaktens föreskrifter om säkerhetsskydd

2018-08-18

FFS 2015:1: Försvarsmakten föreskriver att Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2010:1) om skydd för utrikes- och sekretessklassificerade uppgifter och handlingar ska upphöra att gälla den 31 maj 2015.

2018-08-18

FFS 2014:2: Försvarsmaktens föreskrifter om brandfarliga varor

2018-08-18

FFS 2014:1: Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (2012:3) om tillämpning av förordning (2010:590) om grundläggande och kompletterande militär utbildning inom Försvarsmakten

2018-08-18

FFS 2013:3: Försvarsmaktens föreskrifter om verkställighet av tillträdes- och IKFNförordningarna

2018-08-18

FFS 2013:2: Försvarsmaktens föreskrifter om kontrollbesiktning av fordon

2018-08-18

FFS 2012:4: Generalläkarens föreskrifter om livsmedelsverksamhet inom Försvarsmakten

2018-08-18

FFS 2012:3: Försvarsmaktens föreskrifter om tillämpning av förordning (2010:590) om grundläggande och kompletterande militär utbildning inom Försvarsmakten

2018-08-18

FFS 2011:2: Försvarsmaktens föreskrifter för militär sjöfart

2018-08-18

FFS 2011:1: Försvarsmaktens föreskrifter om militärpolisen

2018-08-18

FFS 2010:8: Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2010:2) om hemvärnet

2018-08-18

FFS 2010:7: Försvarsmaktens föreskrifter om användande av skjutvapen vid vakttjänst m.m. inom Försvarsmakten

2018-08-18

FFS 2010:6: Försvarsmaktens föreskrifter om vakttjänst inom Försvarsmakten (VaktB)

2018-08-18

FFS 2010:5: (Titel saknas)

2018-08-18

FFS 2010:3: Generalläkarens föreskrifter om anmälningsskyldighet enligt Lex Maria inom Försvarsmakten

2018-08-18

FFS 2010:2: Försvarsmaktens föreskrifter om hemvärnet

2018-08-18

FFS 2010:1: Försvarsmaktens föreskrifter om skydd för utrikes- och sekretessklassificerade uppgifter och handlingar

2018-08-18

FFS 2009:5: Föreskrifterna i 28-36 §§ i denna författning börjar tillämpas först när regeringen har meddelat ett sådant förordnande som avses i 1 § IKFN-förordningen. När 28-36 §§ är i tilllämpning, gäller inte föreskrifterna i 8-26 §§ i denna författning för krigförande staters statsfartyg och statsluftfartyg.

2018-08-18

FFS 2009:4: Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 1996:16) om förmåner till frivilliga och hemvärnsmän

2018-08-18

FFS 2009:1: Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2008:2) om befordran av totalförsvarspliktig personal

2018-08-18

FFS 2008:4: Förordning om upphävande av Överbefälhavarens föreskrifter (FFS 1991:5) om byggnads- och reparationsberedskapen

2018-08-18

FFS 2008:2: Försvarsmaktens föreskrifter om befordran av totalförsvarspliktig personal

2018-08-18

FFS 2008:1: Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 1996:16) om förmåner till frivilliga och hemvärnsmän

2018-08-18

FFS 2007:4: Försvarsmaktens föreskrifter om verksamheten vid Försvarsmakten (verksamhetsordning)

2018-08-18

FFS 2007:3: Försvarsmaktens föreskrifter om medinflytande inom hemvärnet

2018-08-18

FFS 2007:1: Försvarsmaktens föreskrifter om hantering, förvaring och transport av skjutvapen och ammunition

2018-08-18

FFS 2006:2: Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 1996:16) om förmåner till frivilliga och hemvärnsmän

2018-08-18

FFS 2005:3: Föreskrifter om upphävande av Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2001:6) om säkerhetsskydd vid visst försvarsmaterielsamarbete

2018-08-18

FFS 2004:4: Generalläkarens föreskrifter om avsteg från tillämpningen av vissa föreskrifter i miljöbalken och avfallsförordningen (2001:1063) i fråga om hantering av hushållsavfall och farligt avfall

2018-08-18

FFS 2004:3: Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 1994:30) om förmåner till instruktörer vid frivillig försvarsutbildning inom Försvarsmakten

2018-08-18

FFS 2004:2: Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 1996:16) om förmåner till frivilliga och hemvärnsmän

2018-08-18

FFS 2003:10: Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 1996:16) om förmåner till frivilliga och hemvärnsmän

2018-08-18

FFS 2003:8: Riksarkivets föreskrifter om upphävande av vissa av Krigsarkivets föreskrifter om gallring

2018-08-18

FFS 2003:5: om upphävande av Överbefälhavarens föreskrifter (FFS 1992:16) om ekonomisk hjälp till värnpliktiga m fl

2018-08-18

FFS 2003:3: Generalläkarens föreskrifter om upphävande av Försvarets sjukvårdsstyrelses föreskrifter (FFS 1989:24) om fastställande av försvarsmedicinsk klassifikation (FMK)

2018-08-18

FFS 2002:7: Försvarsmaktens föreskrifter om Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet

2018-08-18

FFS 2002:6: Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 1995:19) om arvoden för auditörer inom Försvarsmakten

2018-08-18

FFS 2002:3: Försvarsmaktens föreskrifter om folkrättsliga rådgivare inom Försvarsmakten;1

2018-08-18

FFS 2001:8: Generalläkarens föreskrifter om upphävande av Försvarets sjukvårdsstyrelses föreskrifter (FFS 1985:27) om hörselvård inom försvarsmakten

2018-08-18

FFS 2001:5: Försvarsmaktens föreskrifter om upphävande av Chefens för flygvapnet föreskrifter (FFS 1991:35) om utredning av driftstörningar i militär luftfart

2018-08-18

FFS 2000:8: Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 1996:16) om förmåner till frivilliga och hemvärnsmän

2018-08-18

FFS 2000:5: Riksarkivets föreskrifter om ändring i Krigsarkivets föreskrifter (FFS 1993:21) om fortsatt giltighet för av Riksarkivet utfärdade gallringsbeslut

2018-08-18

FFS 2000:4: Försvarsmaktens föreskrifter om tjänsteställningsbefordran av avtalspersonal

2018-08-18

FFS 2000:3: Försvarsmaktens föreskrifter om upphävande av Överbefälhavarens föreskrifter (FFS 1990:13) om uniformssystem m/87 och fältuniformssystem 90

2018-08-18

FFS 1999:12: Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 1995:19) om arvoden för auditörer inom Försvarsmakten

2018-08-18

FFS 1999:4: Försvarsmaktens föreskrifter om flaggning

2018-08-18

FFS 1999:1: (Titel saknas)

2018-08-18

FFS 1998:7: Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 1996:16) om förmåner till frivilliga och hemvärnspersonal

2018-08-18

FFS 1998:6: Försvarsmaktens föreskrifter om medinflytande för totalförsvarspliktiga som fullgör värnplikt

2018-08-18

FFS 1997:12: Försvarsmaktens föreskrifter om fortsatt giltighet av vissa författningar inom försvarsmaktens verksamhetsområde

2018-08-18

FFS 1996:16: Försvarsmaktens föreskrifter om förmåner till frivilliga och hemvärnspersonal beslutade den 9 december 1996. Försvarsmakten föreskriver med stöd av 17 § förordningen (1994:523) om förmåner till frivilliga och 21 § förordningen (FFS 1986:36) om förmåner till hemvärnets personal samt efter hörande av Arbetsmarknadsstyrelsen och de frivilliga försvarsorganisationerna som anges i bilagan till förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet samt efter samråd med hemvärnets centrala förtroenderåd, följande. Inledande bestämmelser 1§ Föreskrifterna i denna författning gäller för frivilliga som är verksamma inom Försvarsmakten och hemvärnspersonal, som deltar i utbildning eller tjänstgöring som leder till en krigsbefattning, vidareutbildning i en krigsbefattning eller till bibehållande av kompetens i en krigsbefattning och instruktörsutbildning. Föreskrifterna gäller även frivilliga som är funktionärer inom en frivillig försvarsorganisation. 2§ För beräkning och utbetalting av ekonomiska förmåner till hemvärnets personal, utom avtalspersonalen, ansvarar berörd försvarsområdesbefälhavare och i förekommande fall chefen för östkustens marinkommando. Befattningspenning 3§ Av 3 § förordningen (1994:523) om förmåner till frivilliga framgår att en frivillig på lägst gruppchefsnivå har rätt till befattningspenning. Rätt till befattningspenning föreligger då han eller hon är inkallad till tjänstgöring i sin krigsbefattning. Befattningspenningen skall per dag utgöra det belopp som anges för befattningens kompetens- respektive funktionsnivå enligt följande tabell. Kodsiffra 8 7 6 5 4-1

2018-08-18

FFS 1996:14: Försvarsmaktens föreskrifter om utmärkelsetecken till uniform

2018-08-18

FFS 1996:6: Försvarsmaktens föreskrifter om motorreparationstjänsten för totalförsvaret

2018-08-18

FFS 1996:4: Försvarsmaktens föreskrifter om civila åtföljande stridskrafterna

2018-08-18

FFS 1995:20: Försvarsmaktens föreskrifter om frivillig försvarsverksamhet inom Försvarsmakten

2018-08-18

FFS 1995:19: Försvarsmaktens föreskrifter om arvoden för auditörer inom Försvarsmakten

2018-08-18

FFS 1995:12: (Titel saknas)

2018-08-18

FFS 1995:10: (Titel saknas)

2018-08-18

FFS 1995:9: (Titel saknas)

2018-08-18

FFS 1995:8: Krigsarkivets föreskrifter om gallring av vissa handlingar i system DELTA

2018-08-18

FFS 1995:7: (Titel saknas)

2018-08-18

FFS 1995:3: Försvarsmaktens föreskrifter om fördelning av fordon inom totalförsvaret

2018-08-18

FFS 1994:36: (Titel saknas)

2018-08-18

FFS 1994:30: Försvarsmaktens föreskrifter om förmåner till instruktörer vid frivillig försvarsutbildning inom Försvarsmakten

2018-08-18

FFS 1994:21: (Titel saknas)

2018-08-18

FFS 1994:20: (Titel saknas)

2018-08-18

FFS 1994:19: (Titel saknas)

2018-08-18

FFS 1994:18: (Titel saknas)

2018-08-18

FFS 1994:15: (Titel saknas)

2018-08-18

FFS 1994:14: (Titel saknas)

2018-08-18

FFS 1994:11: (Titel saknas)

2018-08-18

FFS 1994:9: (Titel saknas)

2018-08-18

FFS 1994:4: Krigsarkivets föreskrifter om gallring av vissa handlingar i Byggnads och reparationsberedskapen beslutade den 22 april 1994. Krigsarkivet beslutar med stöd av 12 § 3 st arkivförordningen (1991:446, med ändring 1992:1056) om följande föreskrifter om gallring av vissa handlingar i Byggnads- och reparationsberedskapen (BRB). Tillämpning 1§ Följande föreskrifter gäller för arkiv hos myndigheter under Försvarsdepartementet. Gallring 2§ Handlingar och upptagningar som upptas nedan skall gallras efter den frist som angivits i varje särskilt fall. Av praktiska skäl medtas även sådana handlingar som skall bevaras. Handlingar/upptagningar

2018-08-18

FFS 1994:1: Överbefälhavarens föreskrifter om identitetskkort m m för kombattanter samt för militär sjukvårds- och själavårdspersonal

2018-08-18

FFS 1993:40: (Titel saknas)

2018-08-18

FFS 1993:21: Krigsarkivets föreskrifter om fortsatt giltighet för av 1993-06-08 Riksarkivet utfärdade gallringsbeslut beslutade den 27 maj 1993. Krigsarkivet beslutar med stöd av 12 § 3 st arkivförordningen (1991:446 med ändring 1992:1056) att följande av Riksarkivet utfärdade gallringsbeslut och gallringsföreskrifter skall tillämpas även fortsättningsvis. Nr 93 183 234 253

2018-08-18

FFS 1993:18: Krigsarkivets föreskrifter om gallring av handlingar och upptagningar för ADB i system INH

2018-08-18

FFS 1992:35: (Titel saknas)

2018-08-18

FFS 1992:34: (Titel saknas)

2018-08-18

FFS 1992:29: Överbefälhavarens föreskrifter om användning av särskilda anläggningsnummer (B-nummer) beslutade den 20 oktober 1992 Överbefälhavaren föreskriver med stöd av 7 § i förordningen (1981:421) om säkerhetsskydd vid statliga myndigheter följande 1§ Dessa föreskrifter gäller användandet av särskilda anläggningsnummer, B-nummer, inom försvarsmakten. 2§ En militärbefälhavare får inom ett militärområde av sekretesskäl tilldela viktiga anläggningar inom försvarsmakten ett B-nummer. 3§ Ett B-nummer får inte användas i en handling om handlingen är avsedd att vara offentlig (t ex öppen telefonkatalog och reseorder). Ett B-nummer får heller inte användas vid telefonsamtal som inte är krypterat. 4§ Ansökan om besökstillstånd till en anläggning enligt 2 § görs på därför avsedd blankett med iakttagande av bestämmelserna i 3 §. Ansökan insänds till säkerhetsansvarig myndighet. Dessa föreskrifter träder i kraft den 15 november 1992. B Gustafsson

2018-08-18

FFS 1992:27: Överbefälhavarens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (FFS 1992:16) om ekonomisk hjälp till värnpliktiga m fl: beslutade den 22 september 1992. Överbefälhavaren föreskriver, med stöd av 9 § i förordningen (1991:1385) om ekonomisk hjälp till värnpliktiga m fl och efter hörande av Vapenfristyrelsen att 1 § i överbefälhavarens före skrifter (FFS 1992:16) om ekonomisk hjälp till värnpliktiga m fl skall ha nedan angivna lydelse. Inledande bestämmelser 1§ Dessa föreskrifter gäller för sådan ekonomisk hjälp (räntefritt lån och flyttningsbidrag) som avses i 1 och 2 §§ förordningen (1991:1385) om ekonomisk hjälp till värnpliktiga m fl. Bestämmelserna tillämpas på 1. värnpliktig som fullgör grundutbildning eller repetitionsutbildning i omedelbart anslutning till grundutbildningen 2. den som full gör grundutbildning eller repetionsutbildning i omedelbar anslutning till grundutbildningen enligt lagen (1966:413) om vapenfri tjänst, 3. yrkes- och reservofficersaspiranter för tid innan de anställs, 4. kvinnor som genomgår utbildning enligt lagen (1980:1021) om militär grundutbildning för kvinnor. Dessa föreskrifter träder i kraft den 7 oktober 1992. B Gustafsson

2018-08-18

FFS 1992:16: Överbefälhavarens föreskrifter om ekonomisk hjälp till värnpliktiga m fl beslutade den 11 juni 1992. Överbefälhavaren föreskriver, med stöd av 9 § i förordningen (1991:1385) om ekonomisk hjälp till värnpliktiga m. fl. och efter hörande av Vapenfristyrelsen följande Inledande bestämmelser 1§ Dessa föreskrifter gäller för sådan ekonomisk hjälp (räntefritt lån och flyttningsbidrag) som avses i 1 och 2 §§ förordningen (1991:1385) om ekonomisk hjälp till värnpliktiga m. fl. 2§ En ansökan om ekonomisk hjälp enligt 1 § skall göras på särskilt avsedd blankett. Blanketten skall finnas tillgänglig vid alla myndigheter där värnpliktiga tjänstgör. 3§ Den värnpliktige skall kunna styrka utgifter för vilka han söker lån eller bidrag. Ekonomisk hjälp i form av räntefritt lån 4§ Ekonomisk hjälp i form av räntefritt lån lämnas i regel inte för skuld som skall betalas tidigare än 15 dagar efter inryckning eller senare an 15 dagar efter utryckning. 5§ Lån skall omvandlas till bidrag - då den vämpliktige måste använda sitt utryckningsbidrag för att återbetala hjälpen, - då situationen för den värnpliktige och dennes hushåll har förändrats på sådant sätt all lånet borde ha beviljats som bidrag. 6§ Vid lån skall skuldförbindelse upprättas mellan den värnpliktige och den myndighet som beviljat lånet.

2018-08-18

FFS 1991:35: (Titel saknas)

2018-08-18

FFS 1989:24: Försvarets sjukvårdsstyrelses föreskrifter om fastställande av försvarsmedicinsk klassifikation (FMK)

2018-08-18

FFS 1989:11: Försvarets sjukvårdsstyrelses föreskrifter om kompetenskrav för viss hälsooch sjukvårdspersonal på lägre regional och lokal myndighet inom armen, marinen och flygvapnet

2018-08-18

FFS 1988:29: (Titel saknas)

2018-08-18

FFS 1988:6: (Titel saknas)

2018-08-18

FFS 1988:5: (Titel saknas)

2018-08-18

FFS 1987:34: (Titel saknas)

2018-08-18

FFS 1987:12: (Titel saknas)

2018-08-18

FFS 1987:8: (Titel saknas)

2018-08-18

FFS 1987:4: Överbefälhavarens föreskrifter om ändring i överbefälhavarens kungörelse (FFS 1978:36) om instruktion för överkommendanten och kommendanten i Stockholm

2018-08-18

FFS 1986:34: (Titel saknas)

2018-08-18

FFS 1986:25: Försvarets sjukvårdsstyrelses föreskrifter om obligatorisk tandvård för submarin och flygande personal inom försvarsmakten

2018-08-18

FFS 1986:5: I denna förordning finns föreskrifter om ersättning åt den som är make till en försvarsattaché. Med make likställs den som en försvarsattaché varaktigt sammanbor med under äktenskapsliknande förhållanden. Ersättningar 2§ Maken har rätt att få resekostnadsersättning, traktamente och hotellkostnadsersättning, när han eller hon följer med på - försvarsattachéns ackrediterings- och avskedsbesök i ett sidoackrediteringsland, - andra resor som försvarsattachén gör i sin tjänst utanför stationeringslandet, om överbefälhavaren finner att det behövs eller annars är lämpligt att maken följer med. 3§ Resekostnadsersättning, traktanente och hotellkostnadsersättning enligt denna förordning beräknas med tillämpning av utlandsresereglementet (1953:666). Därvid skall de bestämmelser som gäller för försvarsattachén tillämpas också på maken. 4§ Ersättning betalas ut av överbefälhavaren efter ansökan. Kostnaderna skall betalas från fjärde huvudtitelns förslagsanslag E 1. Operativ ledning m.m.: Ledning och förbandsverksamhet. Överklagande 5§

2018-08-18

FFS 1985:26: (Titel saknas)

2018-08-18

FFS 1985:20: Föreskrifterna i denna förordning om försvarsattachéer skall i tillämpliga delar också gälla för biträdande försvarsattachéer. Försvarsattachéerna benämns arméattaché, marinattaché eller flygattaché. 2§ En försvarsattaché skall i det land eller de länder som han svarar för 1. följa och bedöma den militärpolitiska utvecklingen och utvecklingen i övrigt inom det totala försvaret samt hålla sig underrättad om den säkerhetspolitiska utvecklingen, 2. vara rådgivare åt beskickningschefen i militära frågor, 3. biträda svenska försvarsmyndigheter i frågor som berör inköp eller försäljning av materiel och tjänster samt i mån av möjlighet hjälpa andra myndigheter och företag i frågor som rör militära förhållanden, 4. lämna biträde åt företrädare för det svenska totalförsvaret i samband med besök, 5. fullgöra uppgifter i övrigt enligt överbefälhavarens bestämmande. 3§ En försvarsattaché skall hålla beskickningschefen underrättad

2018-08-18

FFS 1985:11: Överbefälhavarens föreskrifter om beväpning och vapenutbildning av fältpräster (motsv) i krigsorganisationen

2018-08-18

FFS 1984:57: (Titel saknas)

2018-08-18

FFS 1984:47: (Titel saknas)

2018-08-18

FFS 1984:36: (Titel saknas)

2018-08-18

FFS 1984:30: (Titel saknas)

2018-08-18

FFS 1984:24: (Titel saknas)

2018-08-18

FFS 1983:45: (Titel saknas)

2018-08-18

FFS 1982:48: (Titel saknas)

2018-08-18

FFS 1982:30: (Titel saknas)

2018-08-18

FFS 1982:20: (Titel saknas)

2018-08-18

FFS 1980:35: (Titel saknas)

2018-08-18

FFS 1979:15: (Titel saknas)

2018-08-18

FFS 1978:51: (Titel saknas)

2018-08-18