Författningar utgivna av Arbetsmiljöverket

AFS 2020:9 (konsoliderad tom. 2021:12-16): Särskilda bestämmelser om personlig skyddsutrustning med anledning av covid-19 (AFS 2020:9)

2022-07-01

AFS 2018:4 (konsoliderad tom. 2020:04-06): Smittrisker (AFS 2018:4) - Arbetsmiljöverket

2020-06-02

AFS 2015:2 (konsoliderad tom. 2019:04-09): Kvarts - stendamm i arbetsmiljön (AFS 2015:2)

2019-08-21

AFS 2012:3 (konsoliderad tom. 2014:12-10): Minderårigas arbetsmiljö (AFS 2012:3)

2018-08-18

AFS 2012:2 (konsoliderad tom. 2019:04-09): Belastningsergonomi (AFS 2012:2)

2019-08-23

AFS 2011:19 (konsoliderad tom. 2017:06-13): Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19)

2018-08-18

AFS 2010:16 (konsoliderad tom. 2014:03-25): Dykeriarbete (AFS 2010:16)

2018-08-18

AFS 2010:1 (konsoliderad tom. 2014:03-25): Berg- och gruvarbete (AFS 2010:1)

2018-08-18

AFS 2009:7 (konsoliderad tom. 2014:03-25): Artificiell optisk strålning (AFS 2009:7)

2018-08-18

AFS 2009:2 (konsoliderad tom. 2013:04-23): Arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2)

2018-08-18

AFS 2008:13 (konsoliderad tom. 2014:12-10): Skyltar och signaler (AFS 2008:13)

2018-08-18

AFS 2008:3 (konsoliderad tom. 2016:12-13): Maskiner (som släppts ut på marknaden efter 29 dec 2009) (AFS 2008:3)

2018-08-18

AFS 2007:7 (konsoliderad tom. 2014:03-25): Rök- och kemdykning (AFS 2007:7)

2018-08-18

AFS 2007:5 (konsoliderad tom. 2014:12-10): Gravida och ammande arbetstagare (AFS 2007:5)

2018-08-18

AFS 2007:1 (konsoliderad tom. 2014:03-25): Sprängarbete (AFS 2007:1)

2018-08-18

AFS 2006:8 (konsoliderad tom. 2014:03-25): Provning med över- eller undertryck (AFS 2006:8)

2018-08-18

AFS 2006:7 (konsoliderad tom. 2014:03-25): Tillfälliga personlyft med kranar eller truckar (AFS 2006:7)

2018-08-18

AFS 2006:6 (konsoliderad tom. 2010:11-16): Användning av lyftanordningar och lyftredskap (AFS 2006:6)

2018-08-18

AFS 2006:5 (konsoliderad tom. 2014:03-25): Användning av truckar (AFS 2006:5)

2018-08-18

AFS 2006:4 (konsoliderad tom. 2010:11-16): Användning av arbetsutrustning (AFS 2006:4)

2018-08-18

AFS 2006:1 (konsoliderad tom. 2014:03-25): Asbest (AFS 2006:1)

2018-08-18

AFS 2005:15 (konsoliderad tom. 2015:09-29): Vibrationer (AFS 2005:15)

2018-08-18

AFS 2005:6 (konsoliderad tom. 2015:06-16): Medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2005:6)

2018-08-18

AFS 2005:5 (konsoliderad tom. 2009:10-19): Cytostatika och andra läkemedel med bestående toxisk effekt (AFS 2005:5)

2018-08-18

AFS 2005:3 (konsoliderad tom. 2016:06-21): Besiktning av trycksatta anordningar (AFS 2005:3)

2018-08-18

AFS 2005:2 (konsoliderad tom. 2016:06-21): Tillverkning av vissa behållare, rörledningar och anläggningar (AFS 2005:2)

2018-08-18

AFS 2005:1 (konsoliderad tom. 2014:03-25): Mikrobiologiska arbetsmiljörisker - smitta, toxinpåverkan, överkänslighet (AFS 2005:1)

2018-08-18

AFS 2004:6 (konsoliderad tom. 2008:06-17): Användning av traktorer (AFS 2004:6)

2018-08-18

AFS 2004:3 (konsoliderad tom. 2014:03-25): Stegar och arbetsbockar (AFS 2004:3)

2018-08-18

AFS 2004:1 (konsoliderad tom. 2014:03-25): Syntetiska oorganiska fibrer (AFS 2004:1)

2018-08-18

AFS 2003:6 (konsoliderad tom. 2014:03-25): Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar (AFS 2003:6)

2018-08-18

AFS 2003:3 (konsoliderad tom. 2016:06-21): Arbete i explosionsfarlig miljö (AFS 2003:3)

2018-08-18

AFS 2002:1 (konsoliderad tom. 2014:03-25): Användning av trycksatta anordningar (AFS 2002:1)

2018-08-18

AFS 2001:4 (konsoliderad tom. 2014:03-25): Gasflaskor (AFS 2001:4)

2018-08-18

AFS 2001:3 (konsoliderad tom. 2010:11-16): Användning av personlig skyddsutrustning (AFS 2001:3)

2018-08-18

AFS 2001:1 (konsoliderad tom. 2008:09-30): Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1)

2018-08-18

AFS 2000:6 (konsoliderad tom. 2014:03-25): Mast- och stolparbete (AFS 2000:6)

2018-08-18

AFS 1999:8 (konsoliderad tom. 2017:04-18): Användning av pressar och gradsaxar (AFS 1999:8)

2018-08-18

AFS 1999:4 (konsoliderad tom. 2015:02-05): Tryckbärande anordningar (AFS 1999:4)

2018-08-18

AFS 1999:3 (konsoliderad tom. 2014:03-25): Byggnads- och anläggningsarbete (AFS 1999:3)

2018-08-18

AFS 1998:6 (konsoliderad tom. 2012:07-01): Bekämpningsmedel (AFS 1998:6)

2018-08-18

AFS 1998:5 (konsoliderad tom. 2014:03-25): Arbete vid bildskärm (AFS 1998:5)

2018-08-18

AFS 1998:2 (konsoliderad tom. 2000:12-15): Arbete i kylda livsmedelslokaler (AFS 1998:2)

2018-08-18

AFS 1997:7 (konsoliderad tom. 2017:06-13): Gaser (AFS 1997:7)

2018-08-18

AFS 1997:5 (konsoliderad tom. 2014:03-25): Smältning och gjutning av metall (AFS 1997:5)

2018-08-18

AFS 1996:7 (konsoliderad tom. 2014:03-25): Utförande av personlig skyddsutrustning (AFS 1996:7)

2018-08-18

AFS 1995:5 (konsoliderad tom. 2014:03-25): Utrustningar för explosionsfarlig miljö (AFS 1995:5)

2018-08-18

AFS 1993:41 (konsoliderad tom. 2014:03-25): Enkla tryckkärl (AFS 1993:41)

2018-08-18

AFS 1992:9 (konsoliderad tom. 2014:03-25): Smältsvetsning och termisk skärning (AFS 1992:9)

2018-08-18

AFS 1984:16 (konsoliderad tom. 2008:06-17): Maskiner för papperstillverkning (AFS 1984:16)

2018-08-18

AFS 1982:17 (konsoliderad tom. 2000:12-15): Anteckningar om jourtid, övertid och mertid (AFS 1982:17)

2018-08-18

AFS 2023:16: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2019:3) om medicinska kontroller i arbetslivet

2023-09-12

AFS 2022:4: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i AFS 2022:4 Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd Utkom från trycket den 22 november 2022 (AFS 2011:19) om kemiska arbetsmiljörisker

2022-11-23

AFS 2022:3: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2019:3) om medicinska kontroller i arbetslivet

2022-11-23

AFS 2022:1: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i AFS 2022:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd Utkom från trycket den 4 april 2022 (AFS 2011:19) om kemiska arbetsmiljörisker

2022-07-01

AFS 2021:4: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i från trycket Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna Utkom den 3 januari 2022 råd (AFS 2020:9) med särskilda bestämmelser om personlig skyddsutrustning med anledning av covid-19

2022-07-01

AFS 2021:1: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2018:4) och allmänna råd om smittrisker

2021-06-05

AFS 2020:9: Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd med särskilda bestämmelser om personlig skyddsutrustning med anledning av covid-19

2020-11-28

AFS 2020:8: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2006:8) om provning med över- eller undertryck

2020-11-26

AFS 2020:7: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring AFS 2020:7 i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2011:19) Utkom från trycket den 28 september 2020 om kemiska arbetsmiljörisker

2020-10-24

AFS 2020:5: Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om arbetsanpassning

2020-12-08

AFS 2020:4: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2006:4) och allmänna råd om användning av arbetsutrustning

2020-07-14

AFS 2020:3: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2018:4) och allmänna råd om smittrisker

2020-06-02

AFS 2020:2: Arbetsmiljöverkets föreskrifter med särskilda bestämmelser om personlig skyddsutrustning med anledning av hotet från sjukdomen covid-19

2020-03-19

AFS 2020:1: Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om arbetsplatsens utformning

2020-07-14

AFS 2019:13: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2007:7) om rök- och kemdykning

2019-08-21

AFS 2019:12: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2005:15) om vibrationer

2019-08-21

AFS 2019:11: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2009:7) om artifciell optisk strålning

2019-08-21

AFS 2019:10: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2000:6) om mast- och stolparbete

2019-08-21

AFS 2019:9: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2011:19) om kemiska arbetsmiljörisker

2019-08-21

AFS 2019:8: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2012:2) om belastningsergonomi

2019-08-23

AFS 2019:7: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2006:1) om asbest

2019-08-21

AFS 2019:6: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2015:2) om kvarts – stendamm i arbetsmiljön

2019-08-21

AFS 2019:5: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2004:1) om syntetiska oorganiska fibrer

2019-05-08

AFS 2019:4: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2010:16) om dykeriarbete

2019-08-21

AFS 2019:3: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om medicinska kontroller i arbetslivet

2019-06-29

AFS 2019:2: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2007:1) om sprängarbete

2019-03-28

AFS 2018:10: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter (AFS 1984:16) om maskiner för papperstillverkning

2018-11-29

AFS 2018:8: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring av Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2012:3) om minderårigas arbetsmiljö

2018-08-18

AFS 2018:7: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2007:5) om gravida och ammande arbetstagare

2018-08-18

AFS 2018:6: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring av Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2008:13) om skyltar och signaler

2018-08-18

AFS 2018:5: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2009:2) om arbetsplatsens utformning

2018-08-18

AFS 2018:4: Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om smittrisker

2018-08-18

AFS 2018:3: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter (AFS 1996:7) och allmänna råd om utförande av personlig skyddsutrustning

2018-08-18

AFS 2018:2: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2011:19) om kemiska arbetsmiljörisker

2018-08-18

AFS 2018:1: Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden

2018-08-18

AFS 2017:5: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1997:7) om gaser

2018-08-18

AFS 2017:4: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2011:19) om kemiska arbetsmiljörisker

2018-08-18

AFS 2017:3: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning och kontroll av trycksatta anordningar

2018-08-18

AFS 2017:2: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1999:8) om användning av pressar och gradsaxar

2018-08-18

AFS 2017:1: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1994:54) med föreskrifter om vissa arbeten med högtrycksstråle

2018-08-18

AFS 2016:10: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2008:3) om maskiner

2018-08-18

AFS 2016:9: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1984:3) om spikpistoler

2018-08-18

AFS 2016:8: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1984:2) om bultpistoler

2018-08-18

AFS 2016:7: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2003:3) om arbete i explosionsfarlig miljö

2018-08-18

AFS 2016:6: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:3) om besiktning av trycksatta anordningar

2018-08-18

AFS 2016:5: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:2) om tillverkning av vissa behållare, rörledningar och anläggningar

2018-08-18

AFS 2016:4: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om utrustning och skyddssystem som är avsedda för användning i potentiellt explosiva atmosfärer

2018-08-18

AFS 2016:3: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om elektromagnetiska fält och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna

2018-08-18

AFS 2016:2: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om tillhandahållande på marknaden av enkla tryckkärl

2018-08-18

AFS 2016:1: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om tryckbärande anordningar

2018-08-18

AFS 2015:9: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:3) om besiktning av trycksatta anordningar

2018-08-18

AFS 2015:8: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:2) om tillverkning av vissa behållare, rörledningar och anläggningar

2018-08-18

AFS 2015:7: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hygieniska gränsvärden och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna

2018-08-18

AFS 2015:6: Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd (AFS 1989:7) om arbete med kvicksilver och amalgam inom tandvården Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd (AFS 1989:7) om arbete med kvicksilver och amalgam inom tandvården

2018-08-18

AFS 2015:5: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:15) om vibrationer

2018-08-18

AFS 2015:4: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna

2018-08-18

AFS 2015:3: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:6) om medicinska kontroller i arbetslivet

2018-08-18

AFS 2015:2: Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om kvarts – stendamm i arbetsmiljön

2018-08-18

AFS 2015:1: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (AFS 1999:4) om tryckbärande anordningar

2018-08-18

AFS 2014:44: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande av föreskrifterna (AFS 2005:19) om förebyggande av allvarliga kemikalieolyckor

2018-08-18

AFS 2014:43: (Titel saknas)

2018-08-18

AFS 2014:42: Arbetsmiljöverkets föreskrifter föreskrifter om om ändring ändring ii Arbetsmiljöverkets Arbetsmiljöverkets Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) om föreskrifter (AFS 2012:3) om minderårigas arbetsmiljö

2018-08-18

AFS 2014:41: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) om om ändring i ArbetsmiljöArbetsmiljöverkets föreskrifter verkets föreskrifter (AFS 2007:5) om gravida och ammande arbetstagare

2018-08-18

AFS 2014:40: Arbetsmiljöverkets föreskrifter föreskrifter om om ändring ändring ii Arbetsmiljöverkets Arbetsmiljöverkets Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) om föreskrifter (AFS 2008:13) om skyltar och signaler

2018-08-18

AFS 2014:39: Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd om arbete i slutet utrymme Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd (AFS 1993:3) om arbete i slutet utrymme

2018-08-18

AFS 2014:38: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1985:10) med föreskrifter om manhål på vissa behållare samt kommentarer

2018-08-18

AFS 2014:37: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1986:26) med föreskrifter om vissa arbeten på fartyg samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna

2018-08-18

AFS 2014:36: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1984:15) med föreskrifter om avloppsanläggningar m.m. samt kommentarer

2018-08-18

AFS 2014:35: Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd (AFS 1989:8) om arbetsmiljön vid kassodling av fisk Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd (AFS 1989:8) om arbetsmiljön vid kassodling av fisk

2018-08-18

AFS 2014:34: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2006:8) om provning med över- eller undertryck

2018-08-18

AFS 2014:31: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:3) om besiktning av trycksatta anordningar

2018-08-18

AFS 2014:30: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:2) om tillverkning av vissa behållare, rörledningar och anläggningar

2018-08-18

AFS 2014:29: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets av lyftanordningar XXXX:X) om föreskrifter (AFS 2002:1) ombesiktning användning av trycksatta och vissa andra tekniska anordningar anordningar

2018-08-18

AFS 2014:28: Arbetsmiljöverkets föreskrifter föreskrifter om om ändring ändring ii Arbetsmiljöverkets Arbetsmiljöverkets Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) om föreskrifter (AFS 2001:4) om gasflaskor

2018-08-18

AFS 2014:27: Arbetsmiljöverkets föreskrifter föreskrifter om om ändring ändring ii Arbetsmiljöverkets Arbetsmiljöverkets Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) om föreskrifter (AFS 2006:1) om asbest

2018-08-18

AFS 2014:26: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets Arbetsmiljöverkets föreskrifter föreskrifter (AFS xxxx:xx) om om ändring i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1999:3) om byggnads- och anläggningsarbete

2018-08-18

AFS 2014:25: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx)föreskrifter Arbetarskyddsstyrelsens om (AFS 1999:4) om tryckbärande anordningar

2018-08-18

AFS 2014:24: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) om Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2007:5) om gravida och ammande arbetstagare

2018-08-18

AFS 2014:23: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) om Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:6) om medicinska kontroller i arbetslivet

2018-08-18

AFS 2014:22: Arbetsmiljöverkets föreskrifter föreskrifter om om ändring ändring ii Arbetsmiljöverkets Arbetsmiljöverkets Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) om föreskrifter (AFS 2008:3) om maskiner

2018-08-18

AFS 2014:21: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2006:7) om tillfälliga personlyft med kranar eller truckar

2018-08-18

AFS 2014:20: Arbetsmiljöverkets föreskrifter föreskrifter om om ändring ändring ii Arbetsmiljöverkets Arbetsmiljöverkets Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) om föreskrifter (AFS 2006:5) om användning av truckar

2018-08-18

AFS 2014:19: Arbetsmiljöverkets föreskrifter föreskrifter om om ändring ändring ii Arbetsmiljöverkets Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) om Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1993:41) om enkla tryckkärl

2018-08-18

AFS 2014:18: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) om Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1996:7) med föreskrifter om utförande av personlig skyddsutrustning

2018-08-18

AFS 2014:17: Arbetsmiljöverkets föreskrifter föreskrifter om om ändring ändring ii Arbetsmiljöverkets Arbetsmiljöverkets Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) om föreskrifter (AFS 2004:3) om stegar och arbetsbockar

2018-08-18

AFS 2014:16: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2003:6) om besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar

2018-08-18

AFS 2014:15: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) om Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1997:5) om smältning och gjutning av metall

2018-08-18

AFS 2014:14: Arbetsmiljöverkets föreskrifter föreskrifter om om ändring ändring ii Arbetsmiljöverkets Arbetsmiljöverkets Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) om föreskrifter (AFS 2007:7) om rök- och kemdykning

2018-08-18

AFS 2014:13: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2003:3) xxxx:xx) om om arbete i explosionsfarlig miljö

2018-08-18

AFS 2014:12: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) om Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1995:5) om utrustningar för explosionsfarlig miljö

2018-08-18

AFS 2014:11: Arbetsmiljöverkets föreskrifter föreskrifter om om ändring ändring ii Arbetsmiljöverkets Arbetsmiljöverkets Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) om föreskrifter (AFS 2000:6) om mast- och stolparbete

2018-08-18

AFS 2014:10: Arbetsmiljöverkets föreskrifter föreskrifter om om ändring ändring ii Arbetsmiljöverkets Arbetsmiljöverkets Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) om föreskrifter (AFS 2010:1) om berg- och gruvarbete

2018-08-18

AFS 2014:9: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2004:1) xxxx:xx) om om syntetiska oorganiska fibrer

2018-08-18

AFS 2014:8: Arbetsmiljöverkets föreskrifter föreskrifter om om ändring ändring ii Arbetsmiljöverkets Arbetsmiljöverkets Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) om föreskrifter (AFS 2009:7) om artificiell optisk strålning

2018-08-18

AFS 2014:7: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:1) om mikrobiologiska arbetsmiljörisker – smitta, toxinpåverkan, överkänslighet

2018-08-18

AFS 2014:6: Arbetsmiljöverkets föreskrifter föreskrifter om om ändring ändring ii Arbetsmiljöverkets Arbetsmiljöverkets Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) om föreskrifter (AFS 2010:16) om dykeriarbete

2018-08-18

AFS 2014:5: Arbetsmiljöverkets föreskrifter föreskrifter om om ändring ändring ii Arbetsmiljöverkets Arbetsmiljöverkets Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) om föreskrifter (AFS 2011:19) om kemiska arbetsmiljörisker

2018-08-18

AFS 2014:3: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1992:9) med föreskrifter om smältsvetsning och termisk skärning

2018-08-18

AFS 2014:2: Arbetsmiljöverkets föreskrifter föreskrifter om om ändring ändring ii Arbetsmiljöverkets Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) om Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1998:5) om arbete vid bildskärm

2018-08-18

AFS 2014:1: Arbetsmiljöverkets föreskrifter föreskrifter om om ändring ändring ii Arbetsmiljöverkets Arbetsmiljöverkets Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) om föreskrifter (AFS 2007:1) om sprängarbete

2018-08-18

AFS 2013:4: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ställningar samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna

2018-08-18

AFS 2013:3: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2009:2) xxxx:xx) om om arbetsplatsens utformning

2018-08-18

AFS 2013:1: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2003:3) om arbete i explosionsfarlig miljö

2018-08-18

AFS 2012:7: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:1) om mikrobiologiska arbetsmiljörisker – smitta, toxinpåverkan, överkänslighet

2018-08-18

AFS 2012:6: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx)föreskrifter Arbetarskyddsstyrelsens om (AFS 1998:6) om bekämpningsmedel

2018-08-18

AFS 2012:5: publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter är bindande regler. Allmänna råd har en annan juridisk status än föreskrifter. Allmänna råd är inte bindande, utan innehåller rekommendationer om tillämpningen av föreskrifterna som anger hur någon kan eller bör handla i ett visst hänseende. De kan t.ex. upplysa om lämpliga sätt att uppfylla kraven och visa på praktiska lösningar. Observera att hänvisningar till författningar alltid avser författningens ursprungliga nummer. Senare ändringar och omtryck kan förekomma. När det gäller ändringar och omtryck av Arbetarskyddsstyrelsens och Arbetsmiljöverkets författningar hänvisas till senaste Förteckning över föreskrifter och allmänna råd.

2018-08-18

AFS 2012:3: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderårigas arbetsmiljö och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna

2018-08-18

AFS 2012:2: Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om belastningsergonomi

2018-08-18

AFS 2012:1: publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter är bindande regler. Allmänna råd har en annan juridisk status än föreskrifter. Allmänna råd är inte bindande, utan innehåller rekommendationer om tillämpningen av föreskrifterna som anger hur någon kan eller bör handla i ett visst hänseende. De kan t.ex. upplysa om lämpliga sätt att uppfylla kraven och visa på praktiska lösningar. Observera att hänvisningar till författningar alltid avser författningens ursprungliga nummer. Senare ändringar och omtryck kan förekomma. När det gäller ändringar och omtryck av Arbetarskyddsstyrelsens och Arbetsmiljöverkets författningar hänvisas till senaste Förteckning över föreskrifter och allmänna råd.

2018-08-18

AFS 2011:20: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1992:9) med föreskrifter om smältsvetsning och termisk skärning

2018-08-18

AFS 2011:19: Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om kemiska arbetsmiljörisker

2018-08-18

AFS 2011:17: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelser (AFS 1996:10) med föreskrifter om sömlösa gasflaskor av stål, (AFS 1996:11) med föreskrifter om sömlösa gasflaskor av legerad och olegerad aluminium, (AFS 1996:12) med föreskrifter om svetsade gasflaskor av olegerat stål

2018-08-18

AFS 2011:16: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:3) om besiktning av trycksatta anordningar

2018-08-18

AFS 2011:15: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2006:8) om provning med över- eller undertryck

2018-08-18

AFS 2011:14: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2006:7) om tillfälliga personlyft med kranar eller truckar

2018-08-18

AFS 2011:13: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:2) om tillverkning av vissa behållare, rörledningar och anläggningar

2018-08-18

AFS 2011:12: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2004:3) om stegar och arbetsbockar

2018-08-18

AFS 2011:11: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2003:6) om besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar

2018-08-18

AFS 2011:10: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2002:1) om användning av trycksatta anordningar

2018-08-18

AFS 2011:9: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 2000:6) om mast- och stolparbete

2018-08-18

AFS 2011:7: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2008:3) om maskiner

2018-08-18

AFS 2011:6: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1999:4) om tryckbärande anordningar

2018-08-18

AFS 2011:5: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1996:7) om utförande av personlig skyddsutrustning

2018-08-18

AFS 2011:4: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1995:5) om utrustningar för explosionsfarlig miljö

2018-08-18

AFS 2011:3: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1993:41) om enkla tryckkärl

2018-08-18

AFS 2011:2: Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna

2018-08-18

AFS 2011:1: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2008:3) om maskiner

2018-08-18

AFS 2010:16: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om dykeriarbete samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna

2018-08-18

AFS 2010:15: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2006:5) om användning av truckar

2018-08-18

AFS 2010:14: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2006:4) om användning av arbetsutrustning

2018-08-18

AFS 2010:12: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:2) om tillverkning av vissa behållare, rörledningar och anläggningar

2018-08-18

AFS 2010:11: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:3) om användning av personlig skyddsutrustning

2018-08-18

AFS 2010:10: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1999:4) om tryckbärande anordningar

2018-08-18

AFS 2010:8: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1996:7) om utförande av personlig skyddsutrustning

2018-08-18

AFS 2010:7: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1995:5) om utrustningar för explosionsfarlig miljö

2018-08-18

AFS 2010:6: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1993:41) om enkla tryckkärl

2018-08-18

AFS 2010:5: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2006:6) om användning av lyftanordningar och lyftredskap

2018-08-18

AFS 2010:3: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2006:7) om tillfälliga personlyft med kranar eller truckar

2018-08-18

AFS 2010:2: (Titel saknas)

2018-08-18

AFS 2010:1: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om berg- och gruvarbete samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna ISBN 978-91-7930-525-3 ISSN 1650-3163

2018-08-18

AFS 2009:12: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2008:16) om ändring i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1999:3) om byggnads- och anläggningsarbete

2018-08-18

AFS 2009:11: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1983:18) om värme i taxibilar

2018-08-18

AFS 2009:10: Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd om värme i bilhytter Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd (AFS 1989:10) om värme i bilhytter

2018-08-18

AFS 2009:9: Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om laser Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1994:8) med föreskrifter om laser samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna

2018-08-18

AFS 2009:8: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring av Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:3) om användning av personlig skyddsutrustning

2018-08-18

AFS 2009:7: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om artificiell optisk strålning

2018-08-18

AFS 2009:6: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:5) om cytostatika och andra läkemedel med bestående toxisk effekt samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna

2018-08-18

AFS 2009:5: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2008:3) om maskiner

2018-08-18