Författningar utgivna av Riksarkivet

RA-FS 2023:1: Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2018:10) om gallring och utlån av räkenskapsinformation m.m.

2023-10-21

RA-FS 2022:4: Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 1991:1) om arkiv hos statliga myndigheter

2023-01-06

RA-FS 2022:3: Riksarkivets föreskrifter om upphävande av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2013:3) om arkiv hos kommittéer under regeringen

2023-05-02

RA-FS 2022:2: Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2021:7) om gallring av handlingar inom stödverksamheter

2022-11-23

RA-FS 2022:1: Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2021:6) om gallring av handlingar av uppenbart ringa betydelse och handlingar som är generiska för styr-, stöd- och kärnverksamheter

2022-11-23

RA-FS 2021:8: Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2021:6) om gallring av handlingar av uppenbart ringa betydelse och handlingar som är generiska för styr-, stöd- och kärnverksamheter

2021-12-22

RA-FS 2021:7: Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av handlingar inom stödverksamheter

2021-08-26

RA-FS 2021:6: Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av handlingar av uppenbart ringa betydelse och handlingar som är generiska för styr,- stöd- och kärnverksamheter

2021-08-26

RA-FS 2021:5: Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 1991:1) och allmänna råd om arkiv hos statliga myndigheter

2021-08-26

RA-FS 2021:4: Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 1991:1) och allmänna råd om arkiv hos statliga myndigheter

2021-03-27

RA-FS 2021:3: Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av säkerhetshandlingar

2021-03-27

RA-FS 2021:2: Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2019:1) om återlämnande eller gallring av handlingar inom löne- och personaladministrativ verksamhet

2021-03-27

RA-FS 2021:1: Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av pappershandlingar efter skanning

2021-03-27

RA-FS 2020:2: Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 2018:3) och allmänna råd om återlämnande eller gallring av handlingar vid upphandling

2021-01-23

RA-FS 2020:1: Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2019:1) om återlämnande eller gallring av handlingar inom löne- och personaladministrativ verksamhet

2020-06-23

RA-FS 2019:4: Riksarkivets föreskrifter om upphävande av Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 2008:2) om återlämnande av handlingar från domstol

2020-01-12

RA-FS 2019:3: Riksarkivets föreskrifter om upphävande av Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 1991:9) om fortsatt giltighet av vissa föreskrifter om arkiv och gallring hos statliga myndigheter, utfärdade med stöd av allmänna arkivstadgan (1961:590)

2020-01-12

RA-FS 2019:2: Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter (RA–FS 1991:1) och allmänna råd om arkiv hos statliga myndigheter

2019-07-04

RA-FS 2019:1: Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om återlämnande eller gallring av handlingar inom löneoch personaladministrativ verksamhet

2019-03-21

RA-FS 2018:12: Riksarkivets föreskrifter om upphävande av Riksarkivets allmänna råd (RA-FS 1997:5) om registrering

2018-12-19

RA-FS 2018:11: Riksarkivets föreskrifter om upphävande av vissa allmänna råd för kommuner och landsting

2018-12-19

RA-FS 2018:10: Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring och utlån av räkenskapsinformation m.m.

2018-12-19

RA-FS 2018:9: Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter (RAFS 2013:3) och allmänna råd om arkiv hos kommittéer under regeringen

2018-11-21

RA-FS 2018:8: Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter (RAFS 2013:2) och allmänna råd om analoga ljud- och videoupptagningar på magnetband

2018-11-21

RA-FS 2018:7: Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter (RAFS 2009:1) och allmänna råd om elektroniska handlingar (upptagningar för automatiserad behandling)

2018-11-21

RA-FS 2018:6: Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter (RAFS 2006:3) och allmänna råd om handlingar på ritfilm och reprografisk film

2018-11-20

RA-FS 2018:5: Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter (RAFS 2006:2) och allmänna råd om handlingar på mikrofilm

2018-11-20

RA-FS 2018:4: Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter (RAFS 2006:1) och allmänna råd om handlingar på papper

2018-11-20

RA-FS 2018:3: Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om återlämnande eller gallring av handlingar vid upphandling beslutade den 19 november 2018. Riksarkivet föreskriver följande med stöd av 11 § 4 och 12 § första stycket arkivförordningen (1991:446) samt 10 § förordningen (2015:605) om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring. 1 kap. Omfattning och tillämpning 1§

2018-11-20

RA-FS 2018:2: Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter (RAFS 1991:1) och allmänna råd om arkiv hos statliga myndigheter

2018-11-20

RA-FS 2018:1: Riksarkivets föreskrifter om upphävande av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2007:1) om gallring och återlämnande av handlingar vid universitet och högskolor

2018-08-18

RA-FS 2016:1: Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 2006:4) och allmänna råd om tekniska krav och certifiering

2018-08-18

RA-FS 2015:5: Riksarkivets föreskrifter om upphävande av allmänna råd om arkivreglemente för kommuner och landsting

2018-08-18

RA-FS 2015:4: Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 2006:4) och allmänna råd om tekniska krav och certifiering

2018-08-18

RA-FS 2015:3: Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 2006:2) och allmänna råd om handlingar på mikrofilm

2018-08-18

RA-FS 2015:2: Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring och utlån av räkenskapsinformation m.m.

2018-08-18

RA-FS 2015:1: Riksarkivets föreskrifter RA-FS 2015 :1 om upphävande av vissa allmänna råd för kommuner Utkom från trycket och landsting; den 8 april 2015

2018-08-18

RA-FS 2014:1: Föreskrifter om upphävande av Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 1992:2) om samsortering av församlingsboksblad inför mikrofilmning och överlämnande till landsarkiven av kyrkobokföringshandlingar

2018-08-18

RA-FS 2013:6: Riksarkivets föreskrifter om upphävande av vissa allmänna råd för kommuner och landsting

2018-08-18

RA-FS 2013:4: Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om arkivlokaler

2018-08-18

RA-FS 2013:3: Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om arkiv hos kommittéer under regeringen

2018-08-18

RA-FS 2013:2: Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om analoga ljud- och videoupptagningar på magnetband

2018-08-18

RA-FS 2013:1: Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring och återlämnande av handlingar vid upphandling

2018-08-18

RA-FS 2012:10: Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 2008:2) om återlämnande av handlingar från domstol

2018-08-18

RA-FS 2012:9: Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 2006:5) och allmänna råd om gallring av handlingar tillkomna inom löne- och personaladministrativ verksamhet

2018-08-18

RA-FS 2012:8: Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 2006:4) och allmänna råd om tekniska krav och certifiering

2018-08-18

RA-FS 2012:7: Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 2006:3) och allmänna råd om handlingar på ritfilm och reprografisk film

2018-08-18

RA-FS 2012:6: Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 2006:2) och allmänna råd om handlingar på mikrofilm

2018-08-18

RA-FS 2012:5: Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 2006:1) och allmänna råd om handlingar på papper

2018-08-18

RA-FS 2012:3: Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 2004:1) och allmänna råd om gallring och återlämnande av handlingar vid ansökan om tjänst

2018-08-18

RA-FS 2012:2: Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 1991:6) och allmänna råd om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse1

2018-08-18

RA-FS 2012:1: Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 1991:1) och allmänna råd om arkiv hos statliga myndigheter1

2018-08-18

RA-FS 2011:1: Riksarkivets föreskrifter om upphävande av vissa allmänna råd för kommuner och landsting

2018-08-18

RA-FS 2010:2: Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter RA—FS 201032

2018-08-18

RA-FS 2010:1: Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 2008:2) om återlämnande av handlingar från domstol

2018-08-18

RA-FS 2009:3: Riksarkivets föreskrifter om upphävande av vissa RA.-FS 2009;3 allmänna råd för kommuner och landsting; Utkom från trycket den 7 oktober 2009

2018-08-18

RA-FS 2009:2: Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om

2018-08-18

RA-FS 2009:1: Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om elektroniska handlingar (upptagningar för automatiserad behandling)

2018-08-18

RA-FS 2008:4: Föreskrifter om ändring i Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 1991:1) om arkiv hos statliga myndigheter

2018-08-18

RA-FS 2008:2: Riksarkivets föreskrifter om återlämnande av handlingar från domstol

2018-08-18

RA-FS 2008:1: Föreskrifter om ändring i Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2006:4) om tekniska krav och certifiering

2018-08-18

RA-FS 2006:5: Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av handlingar tillkomna inom löneoch personaladministrativ verksamhet

2018-08-18

RA-FS 2006:4: Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om tekniska krav och certifiering

2018-08-18

RA-FS 2006:3: Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om handlingar på ritfilm och reprografisk film

2018-08-18

RA-FS 2006:2: Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om handlingar på mikrofilm

2018-08-18

RA-FS 2006:1: Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om handlingar på papper

2018-08-18

RA-FS 2005:3: Riksarkivets allmänna råd om bevarande och gallring [(A—FS 2005:3

2018-08-18

RA-FS 2005:2: Riksarkivets allmänna råd om bevarande och gallring av RA-FS 2005:2 handlingar inom den kommunala och Utkom från trycket landstingskommunala fritids- och kulturverksamheten; den 27 april 2005

2018-08-18

RA-FS 2004:1: Föreskrifter om gallring och återlämnande av handlingar id ansökan om tjänst

2018-08-18

RA-FS 2002:4: Riksarkivets allmänna råd om bevarande och gallring av handlingar hos överförmyndare

2018-08-18

RA-FS 2002:1: Föreskrifter om ändring i Riksarkivets föreskrifter RA-FS 2002:1 (1999:1) och allmänna råd om gallring av handlingar inkom från trycket i statliga myndigheters forskningsverksamhet; den l7 muj 2002

2018-08-18

RA-FS 2001:1: Socialstyrelsens och Riksarkivets allmänna råd till Utkom från trycket

2018-08-18

RA-FS 2000:1: Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om RA-FS 200021 gallring av vissa handlingar som inkommit eller Utkom från mycket

2018-08-18

RA-FS 1999:1: Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av handlingar i statliga myndigheters forskningsverksamhet

2018-08-18

RA-FS 1997:6: Föreskrifter om ändring i Riksarkivets föreskrifter RA-FS 1997 :6 (RA-FS 1991:6) och allmänna råd om gallring av Utkomfråmrycket handlingar av tillfällig eller ringa betydelse; den 29 januari 1998

2018-08-18

RA-FS 1997:5: Riksarkivets allmänna råd om registrering

2018-08-18

RA-FS 1997:4: Föreskrifter om ändring av Riksarkivets RA-FS 1997 :4 föreskrifter (RA-FS 1991:1) och allmänna råd Utkom fråntrycket om arkiv hos statliga myndigheter; den 29 januari 1993

2018-08-18

RA-FS 1994:4: Riksarkivets föreskrifter om upphävande av RA-FS 1994z4 Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 1991:12) om Utkom från tweket återlämnande eller gallring av vissa den 27 september 199

2018-08-18

RA-FS 1991:9: Riksarkivets föreskrifter om fortsatt giltighet av vissa föreskrifter om arkiv och gallring hos statliga myn- digheter, utfärdade med stöd av allmänna arkivstadgan

2018-08-18

RA-FS 1991:6: Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring Utkom från trycket av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse; den 25juni 1991.

2018-08-18

RA-FS 1991:1: Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om arkiv hos statliga myndigheter

2018-08-18