Förverkande

Förverkande innebär att egendom som skapats genom brott t ex kontanter som är resultatet (vinsten) av narkotikaaffärer eller egendom som använts för att genomföra brott avhändes brottslingen enligt 36 kap. 1 § och 2 § brottsbalken.

Hyresrätt, dvs rätt att hyra bostad kan också förverkas enligt 12 kap. 42 § jordabalken.