JO dnr 1418-1998
Skrivelse till Justitiedepartementet med synpunkter med anledning av iakttagelser gjorda under inspektioner vid vissa av polisens internutredningsenheter m.m.
JO dnr 3622-1996
Anmälan mot Styrelsen för proAros i Västerås kommun – stadsbiblioteket – angående handläggningen av en begäran om boklån m.m.
JO dnr 4338-1996
Anmälan mot Kulturnämnden i Kristianstads kommun – stadsbiblioteket – angående handläggningen av en begäran om förmedling av en bok via s.k. fjärrlån