ARN 2012-04857
Säljarens skyldighet att upplysa om begränsningar i varans användbarhet före köpet. (I-III)
ARN 2012-07066
Fråga om ändrade avtalsvillkor i paketresa och om ändringen varit väsentlig för resenären.
ARN 2012-08741
Fråga om skyldighet att utge kompensation och skadestånd vid försenad flygning orsakad av att en tidigare flygning försenats vid flygplansbyte. Även fråga om tillerkänd kompensation ska avräknas från skadeståndet.
ARN 2012-09213
Säljarens skyldighet att upplysa om begränsningar i varans användbarhet före köpet. (I-III)
ARN 2012-09653
Säljarens skyldighet att upplysa om begränsningar i varans användbarhet före köpet. (I-III)
ARN 2012-10560
Ångerrätten kunde inte avtalas bort.
ARN 2013-02010
Säljarens skyldighet att före köpet upplysa om bilens tillverkningstidpunkt om det kan antas att tillverkningstidpunkten ligger så långt tillbaka i tiden att det påverkar bilens marknadsvärde.
ARN 2013-02350
Fråga om säljarens skyldighet att upplysa om risk för ärrbildning vid laserbehandling.
ARN 2013-02420
Säljarens skyldighet att före köpet upplysa om bilens tillverkningstidpunkt om det kan antas att tillverkningstidpunkten ligger så långt tillbaka i tiden att det påverkar bilens marknadsvärde.
ARN 2013-02668
Säljarens skyldighet att före köpet upplysa om bilens tillverkningstidpunkt om det kan antas att tillverkningstidpunkten ligger så långt tillbaka i tiden att det påverkar bilens marknadsvärde.
ARN 2013-02687
Fråga om beställda soffor varit felaktiga och om ångerrätt förelegat.
ARN 2013-03620
Fråga om ångerrätt vid distansköp av ridstövlar med gjorda tilläggsval.
ARN 2013-03682
Säljarens skyldighet att före köpet upplysa om bilens tillverkningstidpunkt om det kan antas att tillverkningstidpunkten ligger så långt tillbaka i tiden att det påverkar bilens marknadsvärde.
ARN 2013-04700
Fråga om kontohavares agerande att lämna ut koder från bankdosa till kapat Facebook-konto varit särskilt klandervärt enligt 4 § lagen om obehöriga transaktioner med betalningsinstrument.
ARN 2013-07406
Fråga om köparen fullgjort sin skyldighet att kontrollera riktigheten av utfärdade biljetter samt om resebyrås ansvar för de felaktiga biljetterna.