ARN 2014-02631
Fråga om ångerrätt vid köp på internetauktion. Därtill fråga om säljarens upplysningsplikt och köparens rätt till hävning. Varan såld i befintligt skick.
ARN 2014-03280
Fråga om en konsument haft rätt att frånträda ett avtal om personlig träning och om och i vilken utsträckning konsumenten ska betala någon ersättning till näringsidkaren.
ARN 2014-03499
Fråga om det är förmedlaren eller utföraren av en tjänst som är ansvarig för beställarens skada då förmedlaren publicerat ett felaktigt erbjudande om tjänsten. Nämnden fann att tjänsteförmedlaren agerat som fullmäktig för utföraren och att förmedlaren inte kunnat bevisa att utföraren var bunden av kundens beställningar.
ARN 2014-05369
Fråga om rätt till skadestånd när resenär frånträtt ett avtal om paketresa på grund av arrangörens avtalsbrott.
ARN 2014-05617
Fråga om värdeminskningsavdrag vid ångerrätt av skor som använts.
ARN 2014-05810
Fråga om rätt till ränta vid återgång av betalning för att avtal hävts.
ARN 2014-06330
Fråga om vad som utgör affärslokal och om kontakt skulle anses ha skett utanför sådan affärslokal vid tillämpning av distansavtalslagen.
ARN 2014-06843
Fråga om konsument blivit kontaktad utanför affärslokal och om näringsidkarens informationsplikt vid utövande av ångerrätt.
ARN 2014-07049
Fråga om bevisbördans placering när konsumenten inte har kunnat avboka på annat sätt än per telefon.
ARN 2014-07170
Byte av flygplanstyp ger inte rätt till prisavdrag.
ARN 2014-07352
Betydelsen för rätten till skadestånd av att en flygning varit försenad i förhållande till den tidtabellsenliga avgångstiden, respektive till den tidtabellsenliga ankomsttiden. Tillämpning av EG-förordning nr 261/2004 om flygpassagerares rättigheter och av Montrealkonventionen.
ARN 2014-07927
Fråga om skyldighet enligt nya distansavtalslagen att utge ersättning för den del av en tjänst som utförts innan konsumenten ångrade avtalet.
ARN 2014-07942
Fråga om arrangör av paketresa var skyldig att innan avresa informera om kända brister i researrangemanget och om rätt till prisavdrag förelåg (golfbana i dåligt skick vid golfresa).
ARN 2014-07945
Fråga om köparen av en dator vars syfte var att generera s.k. kryptovaluta var att anse som konsument eller näringsidkare.
ARN 2014-10238
Fråga om rätten till ersättning vid tågtransport när en övervägande del av förseningsminuterna har berott på transportören.
ARN 2014-10437
Fråga om när en transaktion genomförts och om kontohavare agerat grovt oaktsamt vid obehöriga transaktioner med användande av lösenord till Verified by Visa.
ARN 2014-10487
Fråga om värdeminskningsavdrag vid ångerrätt av vara som skadats och om näringsidkarens informationsplikt.
ARN 2014-10690
Fråga om köpare av skor har rätt till skadestånd för prisskillnaden mellan ordinarie pris och det rea-pris skorna såldes för.
ARN 2014-11033
Fråga om ett företags informationsskyldighet rörande ångerrätt.
ARN 2014-11165
Fråga om företags informationsskyldighet rörande ångerrätt vid köp av tjänst.
ARN 2014-11278
För att inte vara skadeståndsskyldigt enligt artikel 19 i Montrealkonventionen måste ett flygbolag både bevisa att rimliga åtgärder har vidtagits för att undvika följderna av den skadebringande händelsen och att den skadebringande händelsen i sig inte har gått att undvika. Också fråga om rätten till kompensation enligt artikel 7 i EU-förordning nr 261/2004 och avräkning enligt artikel 12. 1 i samma förordning.
ARN 2015-00635
Fråga om reklamation av skadat bagage vid flygresa skett i rätt tid enligt Montrealkonventionen.
ARN 2015-01191
Fråga om företag var ansvarigt för underleverantörs bristande uppfyllelse av avtal avseende bokat hotell och om rätt till ersättning förelåg för bland annat förlust av fritid.
ARN 2015-02352
Fråga om innebörd av öppet köp vid ombokning och ny bokning av resa.
ARN 2015-03046
I två ärenden (I och II) har flygbolag begärt avräkning enligt artikel 12.1 i EU-förordningen nr 261/2004 om flygpassagerares rättigheter.
ARN 2015-05586
Fråga om säljarens upplysningsplikt och köparens undersökningsplikt enligt konsumentköplagen. Också fråga om distansavtalslagens tillämplighet på auktioner där köparen köper en option att senare köpa en vara.