JO dnr 279-1990
Kommun har inte haft författningsstöd för att fatta ett för allmänheten bindande beslut om bilfria lördagar
JO dnr 1299-1989
Åtal mot f.d. polismästare för myndighetsmissbruk (underlåtenhet att frige frihetsberövade)
JO dnr 1672-1987
Förföljande/efterföljande med polisfordon
JO dnr 2840-1989
Utlämnande av ansökningshandlingar och intresseanmälningar i tillsättningsärende avseende chefstjänst vid centralt ämbetsverk
JO dnr 3176-1989
Kritik mot byggnadsnämnd för underlåtenhet att till saklig prövning ta upp av ägare till grannfastighet gjord framställning om ingripande mot olovlig båtuppläggning