JO dnr 1419-1979
Fråga om rätten till socialhjälp får göras villkorad av att den hjälpsökande deltar i gruppsamtal och om videobandupptagningar vid sådana gruppsamtal