Misshandel

Misshandel är ett brott enligt 3 kap 5 § brottsbalken.