Offentlig försvarare

Offentlig försvarare är en försvarare för tilltalad som domstol kan utse enligt 21 kap. 3 § rättegångsbalken.