Inkomst av kapital

Inkomst av kapital är ett av inkomstskattelagens tre inkomstslag, de andra två är inkomst av näringsverksamhet och tjänst. Endast fysiska personer beskattas i detta inkomstslag.

Beskattning sker vanligen i detta inkomstslag då verksamheten bedrivs självständigt och med vinstsyfte, men saknar varaktighet.

Det finns i huvudsak två typer av kapitalinkomster, avkastning och vinst. Avkastning är löpande kapitalinkomster, t.ex. utdelning och ränta. Källan till avkastningen, aktierna eller fordringen, påverkas inte i sig av att de ger avkastning. Kapitalvinst eller förlust handlar det istället om när källan på något sätt avyttrats.

Kapital beskattas vanligen separat från näringsverksamhet och tjänst.


Översikt över kapitel om inkomstslaget kapital:

Kapitel 41
Grundläggande bestämmelser samt vad som ska tas upp i inkomstslaget kapital, sätter ramarna för inkomstslaget.
Kapitel 42
Vad som skall tas upp och dras av inom ramarna för ramarna av inkomstslaget.
Kapitel 43
Har upphört att gälla
Kapitel 44 -55
Hur kapitalvinster och kapitalförluster vid försäljning och liknande ska hanteras.