Narkotikabrott

Narkotikabrott är den typ av gärningar som straffbelagts i narkotikastrafflagen (1968:64) eller när det gäller narkotikasmuggling i lagen (2000:1225) om straff för smuggling.