RK 2020:1
Tillstånd att använda radiosändare för amatörradio via satellit i frekvensbandet 2400-2450 MHz har inte beviljats eftersom det kan antas att radiofrekvenserna kommer att användas på ett sådant sätt att risk för otillåten skadlig störning uppkommer.
RK 2020:2
PTS beslut om bl.a. villkoren för tillstånd i ett auktionsförfarande om frekvenser är ett överklagbart beslut och ett bolag som inte är part i ärendet men vars produkter påverkas av beslutet har talerätt. Det har däremot inte kommit fram skäl för att beslutet tills vidare inte ska gälla.