MD 2014:1
Fråga om tillämpning av den s.k. konfliktlösningsregeln i 3 kap. 27 § konkurrenslagen (2008:579).
MD 2014:2
Ett företag som säljer kläder samt reservdelar och tillbehör till motorcyklar respektive snöscootrar har i sin marknadsföring bl.a. använt påståenden av innebörd att bolaget har Sveriges bästa priser, största sortiment och utbud. Detta har befunnits vara vilseledande och otillbörligt.
MD 2014:3
Ett företag har vid marknadsföring av taxitjänster använt ett kännetecken som uppvisar stor likhet med ett annat företags kända och särpräglade varumärken. Detta har befunnits vara vilseledande och otillbörligt.
MD 2014:4
Fråga om marknadsföring av alkoholdryck (Jägermeister) uppfyller kravet på "särskild måttfullhet" i 7 kap. 1 § alkohollagen.
MD 2014:5
Användning av påståendet "Vi slår varje pris" vid marknadsföring av byggvaror har ansetts vilseledande och otillbörlig. Även fråga om prisjämförelse avseende byggvaror varit vilseledande.
MD 2014:6
Fråga om marknadsföring av alkoholdryck (Purity Vodka) varit vilseledande. Även fråga om ansvar för marknadsföring.
MD 2014:7
Fråga om marknadsföring av konsumentkredit, bl.a. fråga om vilken målgrupp marknadsföringen riktar sig till.
MD 2014:8
Marknadsföring av hälsokostprodukter på webbplats och genom direktreklam har ansetts vara vilseledande. Även fråga om ansvar för marknadsföringen.
MD 2014:9
Fråga om vilseledande marknadsföring av el.
MD 2014:10
Kännetecken som använts på en taxibil har ansetts vara förväxlingsbara med bl.a. kännetecknet Taxi Göteborg, som befunnits vara känt och särpräglat, varför marknadsföringen på taxibilen ansetts utgöra vilseledande efterbildning enligt 14 § marknadsföringslagen.
MD 2014:11
Marknadsföring av förbränningstoalett på bl.a. webbplats har ansetts vara vilseledande.
MD 2014:12
Fråga om skälig ersättning för rättegångskostnad i fall där käranden återkallat talan.
MD 2014:13
Marknadsföring av kosttillskott och magnetprodukter har ansetts vara vilseledande.
MD 2014:14
Fråga om förbud enligt 14 och 14 a §§ tobakslagen (1993:581) mot marknadsföring av snus avseende kommersiella meddelanden inne på försäljningsställe och vissa butiksarrangemang. Även fråga om s.k. brand stretching.
MD 2014:15
Marknadsföring av ett s.k. ryggbord har ansetts vara vilseledande.
MD 2014:16
Fråga om ett brev till en myndighet utgjort marknadsföring.
MD 2014:17
Fråga om marknadsföring av erbjudanden som innehållit inbetalningskort varit vilseledande m.m.
MD 2014:18
Fråga om marknadsföring av konsumentkredit, bl.a. fråga om vilken målgrupp marknadsföringen riktar sig till.