RK 2008:1
En oreglerad operatörs i ansökan om tvistlösning framställda yrkande att en annan operatör, vars skyldigheter på området är reglerade, ska förpliktas att inleda samtrafik med ett visst bestämt pris för samtalsterminering i sökandens mobila nät kan bli föremål för tvistlösning. Däremot kan inte genom tvistlösning fastställas ett pris som en oreglerad operatör har rätt att ta ut.