RK 2022:1
Prövning av villkor som är av betydelse för Sveriges säkerhet.
RK 2022:2
Föreläggande vid vite om att inkomma med uppgifter om internetabonnemang via fiber är både förenligt med lag och proportionerligt.
RK 2022:3
Beräkning av årlig avgift enligt lagen om elektronisk kommunikation m.fl. lagar, får baseras på en omsättningsbaserad fördelningsnyckel.