Allmän handling

Med begreppet allmän handling menar man handlingar som förvaras hos ett allmänt organ, t.ex. en statlig myndighet eller en kommun. Tre kriterier ska vara uppfyllda för att det ska röra sig om en allmän handling:

  1. Det ska röra sig om en handling enligt tryckfrihetsförordningen (TF 2:3)
  2. Handlingen ska förvaras hos myndigheten
  3. Handlingen ska vara antingen inkommen eller upprättad hos myndigheten (TF 2:6 och TF 2:7)

Att en handling är allmän är inte detsamma som att den är offentlig.