Ds 1995:10
Försvarets kostnader och produktivitet
Ds 1995:28
Sverige i Europa och världen