Ds 2020:1
Ett nytt brott om olovlig befattning med betalningsinstrument – genomförande av non-cash-direktivet
Ds 2020:2
Uppenbart ogrundade ansökningar och fastställande av säkra ursprungsländer