Ds 1996:51
Omvärldsförändring och svensk säkerhetspolitik
Ds 1996:59
Allas vårt ansvar - ett nationellt brottsförebyggande program
Ds 1996:74
Kunskap som kraft