SOU 1976:1
Arbetsmiljölag : slutbetänkande
SOU 1976:2
Bakgrund till förslag om arbetsmiljölag : bilaga 1 till Arbetsmiljöutredningens betänkande
SOU 1976:3
Rapport i psykosociala frågor : bilaga 2 till Arbetsmiljöutredningens betänkande
SOU 1976:4
Internationella konventioner inom arbetarskyddet : bilaga 3 till Arbetsmiljöutredningens betänkande
SOU 1976:5
Säkerhetspolitik och totalförsvar
SOU 1976:6
Deltidsanställdas villkor : en utredning från Delegationen för jämställdhet mellan män och kvinnor
SOU 1976:7
Deltidsarbete 1974 : rapport över en intervjuundersökning
SOU 1976:8
Regionala trafikplaner : länsvisa sammanfattningar
SOU 1976:9
Sexuella övergrepp
SOU 1976:10
Skolans ekonomi
SOU 1976:11
Bostadsbeskattning
SOU 1976:12
Företagens uppgiftslämnande
SOU 1976:13
Byggnadsindex för husbyggnader och anläggningar slutbetänkande
SOU 1976:14
Kårobligatorium?
SOU 1976:15
Utbildning i förvaltning inom försvaret
SOU 1976:16
Folkhögskolan
SOU 1976:17
Skador i arbetet
SOU 1976:18
Lokala trafikföreskrifter m.m.
SOU 1976:19
Den militära underrättelsetjänsten
SOU 1976:20
Kultur åt alla
SOU 1976:21
Trafikbuller
SOU 1976:22
Långtidsutredningen 1975
SOU 1976:23
Produktansvar
SOU 1976:24
Internationellt patentsamarbete
SOU 1976:25
Internationellt patentsamarbete
SOU 1976:26
Bostadsverket
SOU 1976:27
Långtidsutredningen 1975
SOU 1976:28
Vattenkraft och miljö
SOU 1976:29
Verkstadsindustrins arbetsmarknad : kartläggning av arbetskraftsströmmar : rapport från Verkstadsindustridelegationen
SOU 1976:30
Använt kärnbränsle och radioaktivt avfall
SOU 1976:31
Använt kärnbränsle och radioaktivt avfall
SOU 1976:32
Spent nuclear fuel and radioactive waste : a summary of a report given by the Swedish government committee on radioactive waste
SOU 1976:33
Musiken - människan - samhället : musikutbildning i framtidsperspektiv : principbetänkande
SOU 1976:34
Arbetstidsförkortning - när? hur? : en rapport
SOU 1976:35
Dryckesförpackningar och miljö
SOU 1976:36
Anonymitet och tvångsmedel
SOU 1976:37
Smugglingsbrott och tulltillägg
SOU 1976:38
Yrkesinriktad rehabilitering
SOU 1976:39
Hemvist
SOU 1976:40
Kommunal utveckling
SOU 1976:41
Använt kärnbränsle och radioaktivt avfall
SOU 1976:42
Långtidsutredningen 1975
SOU 1976:43
Länskort i kollektivtrafiken
SOU 1976:44
Sjöfart och flagg
SOU 1976:45
Kommunernas ekonomi 1960-1972
SOU 1976:46
Skolhälsovården
SOU 1976:47
Färre brottmål
SOU 1976:48
Reklam och integritet
SOU 1976:49
Offentligt utredningsväsende delbetänkande
SOU 1976:50
Statligt personskadeskydd
SOU 1976:51
Långtidsutredningen 1975
SOU 1976:52
Utbildning för konstvård och konservering vid Konsthögskolans institut för materialkunskap betänkande
SOU 1976:53
Försäkringsrätt och försäkringsöverdomstol
SOU 1976:54
Om fondkommissionsrörelse m.m.
SOU 1976:55
Kommunal energiplanering
SOU 1976:56
Fastighetsdata betänkande
SOU 1976:57
Fastighetsdata
SOU 1976:58
ADB och samordning
SOU 1976:59
Petroindustrin i Sverige : petrokemisk industri : slutbetänkande
SOU 1976:60
Hyresrätt
SOU 1976:61
Statlig personalutbildning : ett principförslag : [betänkande]
SOU 1976:62
Progressiv utgiftsskatt - ett alternativ? : teknik, funktion, effekter : rapport
SOU 1976:63
Reklamen för alkohol och tobak
SOU 1976:64
Försvarsmaktens centrala ledning
SOU 1976:65
Finansiering av forskningsstöd
SOU 1976:66
Köplag : [The sale of goods act] : slutbetänkande
SOU 1976:67
Beredskapslagring av olja, kol och uran
SOU 1976:68
Moderna arkivmedier
SOU 1976:69
Teknikupphandling
SOU 1976:70
Rätt till luftfartyg m.m.
SOU 1976:71
Roller i omvandling : en rapport skriven på uppdrag av Delegationen för jämställdhet mellan män och kvinnor