SOU 2023:1
Skärpta straff för flerfaldig brottslighet
SOU 2023:2
En inre marknad för digitala tjänster – ansvarsfördelning mellan myndigheter
SOU 2023:3
Nya regler om nödlidande kreditavtal och inkassoverksamhet
SOU 2023:4
Posttjänst för hela slanten
SOU 2023:5
Från delar till helhet
SOU 2023:6
En lag om tilläggsskatt för företag i stora koncerner
SOU 2023:7
På egna ben - Utvecklad samverkan för individers etablering på arbetsmarknaden