SOU 1956:1
Åldringsvård
SOU 1956:2
Fiskhandeln i Sverige
SOU 1956:3
Restaurering av Uppsala domkyrka : förslag
SOU 1956:4
Statens stöd åt växtförädlingen m. m.
SOU 1956:5
Standardtariffer för detaljdistribution av elektrisk kraft betänkande
SOU 1956:6
Statliga företagsformer
SOU 1956:7
Städernas donationsjord
SOU 1956:8
Förenklad statsbidragsgivning
SOU 1956:9
Frågan om fortsatt samarbete mellan staten och TGO i LKAB förslag till överenskommelser
SOU 1956:10
Penningvärdeundersökningen. D. 3,
SOU 1956:11
Atomenergien
SOU 1956:12
Bihang till kyrkohandboken : förslag
SOU 1956:13
Konstbildning i Sverige : förslag till åtgärder för att främja svensk estetisk fostran
SOU 1956:14
Tulltaxa : förslag
SOU 1956:15
Tulltaxa 2,förslag.
SOU 1956:16
Tulltaxa 3,förslag.
SOU 1956:17
Fiskeområde
SOU 1956:18
Seminarieorganisationen
SOU 1956:19
Kommunalförbund och indelningsändringar
SOU 1956:20
Utredningen om kortare arbetstid
SOU 1956:21
Utredningen om kortare arbetstid
SOU 1956:22
Alternativt aftonsångsritual : förslag
SOU 1956:23
Vissa ändringar i nöjesbeskattningen m. m. : förslag
SOU 1956:24
Statliga företagsformer
SOU 1956:25
Upphovsmannarätt till litterära och konstnärliga verk : lagförslag
SOU 1956:26
Byggnadsminnen
SOU 1956:27
Betänkande med förslag till sjukhuslag m. m
SOU 1956:28
Rådhusrätts sammansättning i brottmål
SOU 1956:29
Lag om rätt att utöva läkekonsten : förslag
SOU 1956:30
Prästvalslag
SOU 1956:31
Remissyttranden över Pensionsutredningens slutliga förslag till allmän pensionsförsäkring : sammandrag
SOU 1956:32
Hemmen och samhällsplaneringen : Bostadskollektiva kommitténs slutbetänkande
SOU 1956:33
Skogsindustrins utbyggnad
SOU 1956:34
Kliniska utbildningsplatser för blivande läkare
SOU 1956:35
Upplysningsverksamhet vid folkomröstningar
SOU 1956:36
Skogsbrukets arbetsmarknad : utredning
SOU 1956:37
Alkoholblodprovet betänkande
SOU 1956:38
Strålskydd : förslag till strålskyddslagstiftning samt omorganisation av Radiofysiska institutionen
SOU 1956:39
Offentliga byggnader : Statens byggnadsbesparingsutrednings betänkande
SOU 1956:40
Riktlinjer för bostadspolitiken
SOU 1956:41
Nya kommunala ortsavdrag
SOU 1956:42
Staten och de politiska ungdomsorganisationerna
SOU 1956:43
Zigenarfrågan
SOU 1956:44
Översyn av Förenta nationernas stadga
SOU 1956:45
Slutbetänkande
SOU 1956:46
Bränsleförsörjningen i atomåldern
SOU 1956:47
Stöd åt ofullständiga familjer promemoria
SOU 1956:48
Statsbudgetens verkningar på konjunkturutvecklingen undersökning
SOU 1956:49
Tillsynen å djurskyddslagens efterlevnad
SOU 1956:50
Brandfarliga varor
SOU 1956:51
Brandfarliga varor. D. 2, Bilagor
SOU 1956:52
Domartjänster i häradsrätt och hovrätt
SOU 1956:53
Balanserad expansion
SOU 1956:54
Statens järnvägars taxor
SOU 1956:55
Skyddslag : Strafflagberedningens slutbetänkande
SOU 1956:56
Ekonomiska villkor för rusdrycksutskänkningen
SOU 1956:57
Undersökning av taxeringsutfallet beträffande jordbruksfastighet på landsbygden vid 1952 års allmänna fastighetstaxering
SOU 1956:58
Bränsleförsörjningen i atomåldern
SOU 1956:59
Statliga företagsformer. 3,
SOU 1956:60
Tulltaxeförordning : förslag
SOU 1956:62
Betänkande med förslag till ändringar i lagstiftningen angående uppsikt å jordbruk m. m.