Ds 1998:2
Ändringar i fiskelagen m.m.
Ds 1998:3
Fastighetsskatt alternativa underlag m.m.
Ds 1998:5
Digital marksänd TV - lagändringar
Ds 1998:7
AP-fonden och det reformerade ålderspensionssystemet
Ds 1998:8
Vad kostar en ren? - en ekonomisk och politisk analys
Ds 1998:9
Svensk säkerhetspolitik i ny omvärldsbelysning
Ds 1998:10
Ett offentligt rättsinformationssystem
Ds 1998:14
Digital signatures - a technological and legal overview
Ds 1998:14
Digitala signaturer - en teknisk och juridisk översikt
Ds 1998:15
Kommuner Kan! Kanske! - om kommunal välfärd i framtiden
Ds 1998:16
Arbetsförmedlingarna - mål och drivkrafter
Ds 1998:17
Företagshälsovård - En resurs i samhället
Ds 1998:20
Skoglig och skogsindustriell forskning och utbildning - Problem och förslag till åtgärder
Ds 1998:21
Genomförande av EG:s TV-direktiv
Ds 1998:27
PRIV - en ny väg till ett nationellt program
Ds 1998:28
Utredning om upprättande av ett svenskt institut i Alexandria, Egypten
Ds 1998:30
Utvärderingsrapporten "Att söka säkerhet i samarbete"
Ds 1998:32
Skyldigheter och befogenheter vid svåra påfrestningar på samhället i fred
Ds 1998:33
Sverige i Asien delstudier för en svensk Asienstrategi
Ds 1998:34
Asiatiska vägval delstudier för en svensk Asienstrategi
Ds 1998:43
Myndigheternas föreskrifter
Ds 1998:46
Mänskliga rättigheter - mångas skyldigheter
Ds 1998:48
Social ekonomi i EU-landet Sverige - tradition och förnyelse i samma begrepp
Ds 1998:49
Jämställdhetsmärkning - Konsumentmakt för ett jämställt samhälle
Ds 1998:50
Att se till eller titta på - om tillsynen inom miljöområdet
Ds 1998:51
Studentinflytande inom högskolan
Ds 1998:54
Sweden's first national report under the Convention of Nuclear Safety
Ds 1998:55
Immunitet och privilegier för tjänstemän och övriga anställda i EG - en inventering
Ds 1998:56
Regeringskansliet inför 2000-talet - rapport från ett ESO-seminarium
Ds 1998:57
Kommittéerna och bofinken - kan en kommitté se ut hur som helst?
Ds 1998:58
En strategi för kultur i skolan
Ds 1998:59
Remissammanställning
Ds 1998:61
Framtid med Asien Förslag till en svensk Asienstrategi
Ds 1998:62
SLU:s sektorsansvar - Kartläggning och konkretisering
Ds 1998:64
Staten och bolagskapitalet - om aktiv styrning av statliga bolag
Ds 1998:65
The Swedish Code of Judicial Procedure
Ds 1998:66
Gröna boken
Ds 1998:67
Konst utan gränser
Ds 1998:69
Agenda 2000 - några konsekvenser för svenskt jordbruk
Ds 1998:70
Agenda 2000 - with Reference to Swedish Agriculture
Ds 1998:71
Bättre förutsättningar för värdepapperisering