SOU 1977:1
Totalförsvaret 1977-82
SOU 1977:2
Bilarbetstid betänkande
SOU 1977:3
Utbyggd regional näringspolitik
SOU 1977:4
Sjukvårdsavfall
SOU 1977:5
Kvinnlig tronföljd
SOU 1977:6
Översyn av det skatteadministrativa sanktionssystemet
SOU 1977:7
Rätten till vapenfri tjänst
SOU 1977:8
Folkhögskolan. 2,
SOU 1977:9
Betygen i skolan
SOU 1977:10
Utrikeshandelsstatistiken
SOU 1977:11
Forskning om massmedier
SOU 1977:12
Kommunal och enskild väghållning : lagförslag och motivuttalanden
SOU 1977:13
Sveriges samarbete med u-länderna : huvudbetänkande
SOU 1977:14
Sveriges samarbete med u-länderna huvudbetänkande. Bilagor : bilaga 5-11 till Biståndspolitiska utredningen
SOU 1977:15
Handelsstålsindustrin inför 1980-talet
SOU 1977:16
Handelsstålsindustrin inför 1980-talet
SOU 1977:17
Översyn av jordbrukspolitiken
SOU 1977:18
Inflationsskyddad skatteskala delbetänkande
SOU 1977:19
Radio och TV 1978-1985
SOU 1977:20
Kommunernas ekonomi 1975-1985
SOU 1977:21
Svensk undervisning i utlandet
SOU 1977:22
Arbete med näringshjälp
SOU 1977:23
Psykiskt avvikande lagöverträdare
SOU 1977:24
Näringsidkares avbetalningsköp m m
SOU 1977:25
Båtliv
SOU 1977:26
Kvinnan och försvarets yrken
SOU 1977:27
Revision av vattenlagen
SOU 1977:28
Kortare väntetider i utlänningsärenden : Utlänningslagkommitténs betänkande, 1
SOU 1977:29
Konkursförvaltning
SOU 1977:30
Elektronmusik i Sverige
SOU 1977:31
Studiestöd
SOU 1977:32
Konsumentskydd vid köp av begagnad personbil
SOU 1977:33
Allmänflygplats - Stockholm
SOU 1977:34
Inrikesflygplats - Stockholm
SOU 1977:35
Inrikesflygplats - Stockholm
SOU 1977:36
Ersättning för brottsskador
SOU 1977:37
Underhåll till barn och frånskilda : delbetänkande
SOU 1977:38
Folkbildningen i framtiden : en debattskrift från Folkbildningsutredningen
SOU 1977:39
Företagsdemokrati i kommuner och landstingskommuner
SOU 1977:40
Socialtjänst och socialförsäkringstillägg : lagar och motiv : Socialutredningens slutbetänkande
SOU 1977:41
Socialtjänst och socialförsäkringstillägg : sammanfattning av Socialutredningens slutbetänkande
SOU 1977:42
Kronofogdemyndigheterna
SOU 1977:43
Koncentrationstendenser inom byggnadsmaterialindustrin
SOU 1977:44
Skyddad verkstad - halvskyddad verksamhet : resultatredovisning och analyser av intervjuundersökningar : rapport till Sysselsättningsutredningen
SOU 1977:45
Information vid kriser : rapport från Arbetsgruppen för informationsberedskap för fredskris på energiområdet
SOU 1977:46
Pensionsfrågor m.m.
SOU 1977:47
Billingen
SOU 1977:48
Översyn av de speciella statsbidragen till kommunerna
SOU 1977:49
Översyn av rättshjälpssystemet
SOU 1977:50
Häktning och anhållande
SOU 1977:51
Fusioner och förvärv i svenskt näringsliv 1969-73 : en fallstudie : delbetänkande
SOU 1977:52
Forskningspolitik
SOU 1977:53
Forskningspolitik
SOU 1977:54
Forskningspolitik
SOU 1977:55
Forskningspolitik
SOU 1977:56
Energi - program för forskning, utveckling, demonstration EFUD 78
SOU 1977:57
Energi - program för forskning, utveckling, demonstration : EFUD 78
SOU 1977:58
Energi - program för forskning, utveckling, demonstration : EFUD 78
SOU 1977:59
Energi - program för forskning, utveckling, demonstration : EFUD 78
SOU 1977:60
Energi - program för forskning, utveckling, demonstration : EFUD 78
SOU 1977:61
Energi - program för forskning, utveckling, demonstration : EFUD 78
SOU 1977:62
Energi - program för forskning, utveckling, demonstration Bil. F,EFUD 78.
SOU 1977:63
Fortsatt högskoleutbildning
SOU 1977:64
STUs stöd till teknisk forskning och innovation
SOU 1977:65
Kommunernas gatuhållning
SOU 1977:66
Patienten i sjukvården - kontakt och information : rapport från en expertgrupp inom Medicinalansvarskommittén
SOU 1977:67
Energi, hälsa, miljö
SOU 1977:68
Energi, hälsa, miljö
SOU 1977:69
Energi, hälsa, miljö
SOU 1977:70
Energi, hälsa, miljö
SOU 1977:71
Vetenskaplig och teknisk informationsförsörjning
SOU 1977:72
Affärstiderna
SOU 1977:73
U-landsinformation och internationell solidaritet
SOU 1977:74
Fiskerinäringen i framtiden
SOU 1977:75
Industrimineral : delbetänkande
SOU 1977:76
Personalen vid kriminalvårdens anstalter
SOU 1977:77
Sveriges utvecklingssamarbete på industriområdet
SOU 1977:78
Kommunerna : utbyggnad, utjämning, finansiering : slutbetänkande
SOU 1977:79
Skatteutjämning : beräkningsmetoder samt resultat för enskilda kommuner : bilagorna 5 och 6 till SOU 1977:78, slutbetänkande av 1976 års kommunalekonomiska utredning
SOU 1977:80
Länsdomstolarna : delbetänkande
SOU 1977:81
I livets slutskede
SOU 1977:82
I livets slutskede
SOU 1977:83
Tillsynsdom
SOU 1977:84
Konsumentförsäkringslag : delbetänkande = [The consumer insurance act]
SOU 1977:85
I livets slutskede
SOU 1977:86
Beskattning av företag : slutbetänkande
SOU 1977:87
Beskattning av företag : slutbetänkande
SOU 1977:88
Förtidspensionering : [två forskningsrapporter] : rapport till Sysselsättningsutredningen
SOU 1977:89
Betingat arbetsföra : rapport om försöksverksamhet vid två Volvoenheter : rapport till Sysselsättningsutredningen
SOU 1977:90
Anställning av arbetshandikappade i stat och kommun : rapport om försöksverksamhet i Jönköping, Piteå och Stockholm : rapport till Sysselsättningsutredningen
SOU 1977:91
Översyn av skattesystemet : slutbetänkande
SOU 1977:92
Utbildning i företag, kommuner och landsting
SOU 1977:93
Ny jordförvärvslag
SOU 1977:94
Personval och valkretsindelning
SOU 1977:95
Måste insamlare kontrolleras? betänkande
SOU 1977:96
Artistavgift
SOU 1977:97
Finansieringsbolag
SOU 1977:98
Pensionär '75 : en kartläggning med framtidsaspekter : huvudresultat
SOU 1977:99
Pensionär '75 : en kartläggning med framtidsaspekter
SOU 1977:100
Pensionär '75 : en kartläggning med framtidsaspekter