Ds 1997:9
Euron och medborgaren
Ds 1997:49
Romer i Sverige - tillsammans i förändring
Ds 1997:57
En värdegrundad skola - idéer om samverkan och möjligheter
Ds 1997:59
Praktiska Euroförberedelser i Sverige del 2
Ds 1997:64
Amsterdamfördraget EU:s regeringskonferens 1996-1997
Ds 1997:78
Gymnasieskola i ständig utveckling
Ds 1997:80
Gruppregistrering av finansiella företag
Ds 1997:82
Ett rättsligt skydd för beteckningen Svensk författningssamling
Ds 1997:86
Framtidsformer