SOU 1985:1
Församlingar i samverkan : rapport från 1982 års kyrkokommitté
SOU 1985:2
Livsmedelsforskning : delbetänkande från Utredningen angående översyn av livsmedelsforskning m m - LIF
SOU 1985:3
Leva som äldre : tolv intervjuer med forskare, författare, politiker m. fl. : delrapport i Äldreberedningens idéprogram om Livet som äldre
SOU 1985:4
Rättshjälp : offentliga biträden, organisationsfrågor m. m. : delbetänkande
SOU 1985:5
Barn genom befruktning utanför kroppen m. m.
SOU 1985:6
Förköp av bostadsrätt m. m.
SOU 1985:7
Arbetsmarknadsverkets ansvarsområde
SOU 1985:8
Arbetsmarknadsverkets ansvarsområde
SOU 1985:9
Arbetsmarknadsverkets ansvarsområde
SOU 1985:10
Pantsättning av patent
SOU 1985:11
Ny räntelag
SOU 1985:12
Skolbarnsomsorgen
SOU 1985:13
Fornlämningar och exploatering
SOU 1985:14
Den barn- och ungdomspsykiatriska verksamheten : slutbetänkande från BFU-81
SOU 1985:15
Handel med alkoholdrycker : delbetänkande
SOU 1985:16
Den svenska psalmboken : slutbetänkande
SOU 1985:17
Den svenska psalmboken : slutbetänkande
SOU 1985:18
Den svenska psalmboken : slutbetänkande
SOU 1985:19
Den svenska psalmboken : slutbetänkande
SOU 1985:20
Sammanhållen skatteförvaltning
SOU 1985:21
Ökat förtroendemannainflytande i försäkringskassorna
SOU 1985:22
Förskola - skola
SOU 1985:23
Svensk säkerhetspolitik inför 90-talet : rapport från 1984 års försvarskommitté
SOU 1985:24
Ordningslag : slutbetänkande
SOU 1985:25
Kunskap för kemikaliekontroll : slutbetänkande
SOU 1985:26
JO-ämbetet
SOU 1985:27
Gripen - anhållen - häktad
SOU 1985:28
Aktivt folkstyre i kommuner och landsting
SOU 1985:29
Principer för ny kommunallag
SOU 1985:30
Skola för delaktighet
SOU 1985:31
Dagens äldre : fakta kring levnadsförhållanden : delbetänkande i Äldreberedningens idéprogram om Livet som äldre
SOU 1985:32
Hushållning för välfärd
SOU 1985:33
Några barn- och ungdomsfrågor 1982-1985 : en rapport från Regeringens Barn- och ungdomsdelegation
SOU 1985:34
Gruppförsäkring : delbetänkande
SOU 1985:35
Ersättningar och förmåner inom frivilligförsvaret
SOU 1985:36
Värnplikten i samhället
SOU 1985:37
Om smittskydd betänkande
SOU 1985:38
Reavinstuppskov - fastigheter
SOU 1985:39
Reavinstuppskov - fastigheter
SOU 1985:40
Regeringen, myndigheterna och myndigheternas ledning
SOU 1985:41
Affärsverken och deras företag
SOU 1985:42
Förenklad taxering
SOU 1985:43
Med sikte på nedrustning : omställning från militär till civil produktion i Sverige
SOU 1985:44
Svenska kyrkans gudstjänst
SOU 1985:45
Svenska kyrkans gudstjänst
SOU 1985:46
Svenska kyrkans gudstjänst
SOU 1985:47
Svenska kyrkans gudstjänst. Bd 9,
SOU 1985:48
Svenska kyrkans gudstjänst
SOU 1985:49
Svenska kyrkans gudstjänst
SOU 1985:50
Bred datautbildning
SOU 1985:51
Upphovsrätt
SOU 1985:52
Översyn av valutaregleringen : slutbetänkande
SOU 1985:53
Sverige och den europeiska patentorganisationen
SOU 1985:54
Översyn av arbetsskadeförsäkringen
SOU 1985:55
Musiken i Svenska kyrkan
SOU 1985:56
Sveriges musikråd
SOU 1985:57
Tillträde till högskolan
SOU 1985:58
Ny strålskyddslag
SOU 1985:59
Prov för urval till högskolan : rapport
SOU 1985:60
Statens förvaltningsfond : slutbetänkande
SOU 1985:61
Skatteutjämningssystemet
SOU 1985:62
Inriktningen av polisverksamheten : slutbetänkande
SOU 1985:63
Tjänstepension - tryggande och beskattning : slutbetänkande