SOU 1982:1
Real beskattning
SOU 1982:2
Real beskattning
SOU 1982:3
Real beskattning
SOU 1982:4
Tandvården under 80-talet
SOU 1982:5
Betänkande
SOU 1982:6
Sockernäringen betänkande
SOU 1982:7
Talböcker utgivning och spridning
SOU 1982:8
Videoreklamfrågan
SOU 1982:9
Ny plan- och bygglag remissammanställning
SOU 1982:10
Sanering efter industrinedläggningar
SOU 1982:11
Den långsiktiga tillgången och efterfrågan på läkararbetskraft ett bedömningsunderlag
SOU 1982:12
Statlig fondförvaltning m. m. : avveckling av vissa statliga fonder : delbetänkande
SOU 1982:13
Kommunalföretaget : delbetänkande
SOU 1982:14
Tillväxt eller stagnation : avstämning av 1980 års långtidsutredning
SOU 1982:15
Internationella företag i svensk industri : en jämförelse mellan svenska multinationella, utlandsägda och nationella företag
SOU 1982:16
Skatt på energi
SOU 1982:17
Skatt på energi betänkande. Bilagor
SOU 1982:18
Förvärvsarbete och föräldraskap : åtgärdsförslag från Jämställdhetskommittén
SOU 1982:19
Handikappade elever i det allmänna skolväsendet : slutbetänkande från Integrationsutredningen
SOU 1982:20
Kommunerna och näringslivet : en redogörelse för gällande rätt jämte förslag till lagtekniska ändringar i den kommunala kompetenslagstiftningen
SOU 1982:21
Ett effektivare vite
SOU 1982:22
Svensk amatörboxning och skadeverkningarna
SOU 1982:23
Fritidsboende : slutbetänkande
SOU 1982:24
Vidgad länsdemokrati : slutbetänkande
SOU 1982:25
Översyn av rättegångsbalken : delbetänkande
SOU 1982:26
Översyn av rättegångsbalken : delbetänkande
SOU 1982:27
Svensk industri i utlandet : en analys av drivkrafter och effekter
SOU 1982:28
Löntagarna och kapitaltillväxten
SOU 1982:29
Komvux
SOU 1982:30
Information om arbetsmiljörisker
SOU 1982:31
Information om arbetsmiljörisker
SOU 1982:32
Information om arbetsmiljörisker
SOU 1982:33
Information om arbetsmiljörisker
SOU 1982:34
Prisutvecklingen inom bostadsbyggandet och dess orsaker
SOU 1982:35
Prisutvecklingen inom bostadsbyggandet och dess orsaker D. 2,betänkande. Bilagor
SOU 1982:36
Enklare föräldraförsäkring
SOU 1982:37
Kommunal planering i förändring
SOU 1982:38
Fakta för konsumenter
SOU 1982:39
Stöld i butik
SOU 1982:40
Ägarlägenheter
SOU 1982:41
Överklagande av kommunala beslut
SOU 1982:42
Utbildning för hälso- och sjukvård vid katastrofer och i krig
SOU 1982:43
Språk- och kulturstöd för invandrar- och minoritetsbarn i förskoleåldern
SOU 1982:44
Nytt bilstöd till handikappade
SOU 1982:45
Ortnamns värde och vård
SOU 1982:46
Handlingsprogram i handikappfrågor : förslag
SOU 1982:47
Löntagarna och kapitaltillväxten
SOU 1982:48
Försvarsmaktens personalkategorier
SOU 1982:49
Invandringspolitiken : delbetänkande
SOU 1982:50
Reviderad tandvårdstaxa betänkande
SOU 1982:51
Hästavel och hästanvändning : statens stöd åt hästaveln m. m. : slutbetänkande
SOU 1982:52
En effektivare kreditpolitik
SOU 1982:53
Kreditpolitiken fakta, teorier och erfarenheter : expertrapporter från Kreditpolitiska utredningen
SOU 1982:54
Översyn av det skatteadministrativa sanktionssystemet
SOU 1982:55
Översyn av det skatteadministrativa sanktionssystemet 2,betänkande. Bilaga
SOU 1982:56
Kommunal förvaltning och medbestämmanderätt : om personalinflytande i kommuner, landstingskommuner och kyrkliga kommuner : [betänkande]
SOU 1982:57
Pantbrev
SOU 1982:58
Bostadsbidragen
SOU 1982:59
Militär själavård
SOU 1982:60
MBL i utveckling
SOU 1982:61
Våldtäkt och andra sexuella övergrepp
SOU 1982:62
Avveckling av statliga fonder : delbetänkande
SOU 1982:63
Polislag
SOU 1982:64
Frihetsberövande vid bråk och berusning
SOU 1982:65
Återinvestera i bostäder : slutbetänkande