SOU 1953:1
1950 års folkomröstnings- och valsättsutrednings betänkande
SOU 1953:2
Betänkande med förslag till fiskeristadga m. m.
SOU 1953:3
Betänkande med förslag till åtgärder för stödjande av hästaveln m. m
SOU 1953:4
Nordisk passfrihet. D. 2,
SOU 1953:5
Lättnader i fråga om tullbehandling m. m. av motorfordon i trafiken mellan de nordiska länderna
SOU 1953:6
Betänkande angående generella metoder och fysiska kontroller inom investeringspolitiken
SOU 1953:7
Läkarutbildningen
SOU 1953:8
Utredning om fastighetsbeskattningen
SOU 1953:9
Förslag till lagstiftning om insemination
SOU 1953:10
Förband och bygd : Försvarets samarbetsutrednings betänkande
SOU 1953:11
Betänkande med förslag till allmänna riktlinjer för den territoriella pastoratsindelningen och församlingsprästerliga organisationen m. m
SOU 1953:12
Fakta om olja
SOU 1953:13
Landsbygdens elkraftförsörjning : undersökningar rörande tekniska, organisatoriska och ekonomiska förhållanden samt jordbrukets eldrift
SOU 1953:14
Förslag till brottsbalk
SOU 1953:15
Juridisk och samhällsvetenskaplig utbildning
SOU 1953:16
Juridisk och samhällsvetenskaplig utbildning
SOU 1953:17
Enhetligt frihetsstraff m. m.
SOU 1953:18
Lika lön för män och kvinnor i det statliga lönesystemet : Likalönskommitténs betänkande
SOU 1953:19
Sågverksindustrien i södra Sverige
SOU 1953:20
Trafiknykterhet : förslag
SOU 1953:21
Promemoria med förslag till vissa åtgärder för att nedbringa väntetiderna vid sinnesundersökning i brottmål
SOU 1953:22
Nåd i brottmål statistiska uppgifter för 1900-talets första hälft
SOU 1953:23
Konsumentprisindex
SOU 1953:24
Folkhögskolans ställning och uppgifter
SOU 1953:25
1950 års folkomröstnings- och valsättsutrednings betänkande
SOU 1953:26
Betänkande med förslag till vissa ändringar i rättegångsbalken m. m
SOU 1953:27
Psykologiskt försvar
SOU 1953:28
Befälsordningen vid infanteriet
SOU 1953:29
Abortfrågan
SOU 1953:30
Åtgärder för förenhetligande av besvärstiden i administrativa mål
SOU 1953:31
Förslag till hälsovårdsstadga m. m.
SOU 1953:32
Vårdorganisation för förvarade och internerade : förslag
SOU 1953:33
Smålands Taberg utredning rörande frågan om åtgärder till skydd för Smålands Tabergs naturvärden
SOU 1953:34
Beskattningen av motorfordonstrafiken
SOU 1953:35
Badvatten
SOU 1953:36
Ökad examination av tandläkare