SOU 1986:1
Översyn av rättegångsbalken : delbetänkande
SOU 1986:2
En treårig yrkesutbildning
SOU 1986:3
En treårig yrkesutbildning
SOU 1986:4
Bostadskommitténs slutbetänkande
SOU 1986:5
Bostadskommitténs slutbetänkande
SOU 1986:6
Bostadskommitténs slutbetänkande
SOU 1986:7
Militära skyddsområden
SOU 1986:8
Soliditet och skälighet i försäkringsverksamheten : delbetänkande
SOU 1986:9
Ny lönegarantilag
SOU 1986:10
Enklare skolförfattningar
SOU 1986:11
Enklare skolförfattningar
SOU 1986:12
Datorer, sårbarhet, säkerhet : en slutrapport från SÅRB
SOU 1986:13
Påföljd för brott : [om straffskalor, påföljdsval, straffmätning och villkorlig frigivning m m]
SOU 1986:14
Påföljd för brott : [om straffskalor, påföljdsval, straffmätning och villkorlig frigivning m m]
SOU 1986:15
Påföljd för brott : [om straffskalor, påföljdsval, straffmätning och villkorlig frigivning m m]
SOU 1986:16
Vägar till effektivare energianvändning
SOU 1986:17
Framtid i samverkan : 1982 års kyrkokommittés slutförslag till lokal och regional organisation i Svenska kyrkan
SOU 1986:18
Framtid i samverkan : 1982 års kyrkokommittés slutförslag till lokal och regional organisation i Svenska kyrkan
SOU 1986:19
Aktuella socialtjänstfrågor : delbetänkande från Socialberedningen
SOU 1986:20
Barns behov och föräldrars rätt
SOU 1986:21
Barns behov och föräldrars rätt : socialtjänstens arbete med utsatta familjer
SOU 1986:22
Riksbanken och Riksgäldskontoret : förslag till ny riksbankslag och ändrat huvudmannaskap för Riksgäldskontoret : slutbetänkande
SOU 1986:23
Aktiers röstvärde
SOU 1986:24
Integritetsskyddet i informationssamhället : delbetänkande
SOU 1986:25
Kontroll av livsmedel : slutbetänkande från Livsmedelskontrollutredningen
SOU 1986:26
Åklagarväsendets lokala organisation m. m.
SOU 1986:27
Folkets främsta företrädare : tre undersökningar av riksdagsledamöternas arbete i och utanför riksdagen : rapporter till Folkstyrelsekommittén
SOU 1986:28
Folkstyrelsen under krig och krigsfara : delbetänkande från Folkstyrelsekommittén
SOU 1986:29
Fastighetsbildning : delbetänkande
SOU 1986:30
Vapenfriutbildningen i framtiden
SOU 1986:31
EFU 87
SOU 1986:32
EFU 87 : förslag till program för forskning och utveckling inom energiområdet
SOU 1986:33
Att studera framtiden
SOU 1986:34
Att studera framtiden
SOU 1986:35
Handel med teknisk sprit m. m. : slutbetänkande från Alkoholhandelsutredningen
SOU 1986:36
Samernas folkrättsliga ställning : delbetänkande
SOU 1986:37
Reavinst, aktier och obligationer : slutbetänkande
SOU 1986:38
Förvärv av nya småhus : delbetänkande
SOU 1986:39
Skatteutredningar : slutbetänkande
SOU 1986:40
Utgiftsskatt
SOU 1986:42
Bränsle- och drivmedelsberedskapen under kriser och i krig
SOU 1986:43
Befrielse från värnpliktstjänstgöring
SOU 1986:44
Staketmetod för beskattning av handelsbolag : delbetänkande
SOU 1986:45
Bibeln tillägg till Gamla testamentet : de apokryfa eller deuterokanoniska skrifterna
SOU 1986:46
Integritetsskyddet i informationssamhället : delbetänkande
SOU 1986:47
Deltidspension : översyn med förslag till ändringar i delpensioneringen : delbetänkande
SOU 1986:48
Rättssäkerheten vid direktavvisningar : slutbetänkande
SOU 1986:49
Målsägandebiträde : slutbetänkande
SOU 1986:50
God man och förvaltare : delbetänkande
SOU 1986:51
Alkoholer som motorbränsle : slutbetänkande från Motoralkoholkommittén
SOU 1986:52
Friköp vid historiskt arrende
SOU 1986:53
Ny minerallagstiftning
SOU 1986:54
Ny minerallagstiftning
SOU 1986:55
Försäkringsmäklare i Sverige : delbetänkande
SOU 1986:56
Personförsäkringslag : delbetänkande