Dir. 2020:1
Tilläggsdirektiv till utredningen om jämlik tandhälsa (S 2018:02)
Dir. 2020:2
Tilläggsdirektiv till Utredningen om planering och dimensionering av komvux och gymnasieskola (U 2018:01)
Dir. 2020:3
Stärkt rätt till personlig assistans för stöd vid egenvård, vid tillsyn samt för barn
Dir. 2020:4
Ett förenklat och effektivt regelverk för bland annat bygglov
Dir. 2020:5
Ett ytterligare förstärkt straffrättsligt skydd mot sexuella kränkningar
Dir. 2020:6
Ett permanent snabbförfarande i brottmål och andra åtgärder för en snabbare lagföring av brott
Dir. 2020:7
Ett mer effektivt utbyte av brottmålsdomar mot tredjelandsmedborgare