SOU 1961:1
Totalisatorverksamheten
SOU 1961:2
Sparstimulerande åtgärder
SOU 1961:3
Effektivare prisövervakning
SOU 1961:4
Automatisk databehandling inom folkbokförings- och uppbördsväsendet
SOU 1961:5
Begravningsplatser och gravar : förslag
SOU 1961:6
Underrätterna
SOU 1961:7
Enhetlig ledning av krigsmakten : 1960 års försvarsledningsutrednings betänkande 1
SOU 1961:8
Om läkarbehov och läkartillgång
SOU 1961:9
Principer för en ny kommunindelning
SOU 1961:10
Preliminär nationalbudget för år 1961
SOU 1961:11
Den allmänna brottsregistreringen
SOU 1961:12
Statliga belastningsbestämmelser av år 1960 för byggnadsverk : (1960 års belastningsbestämmelser)
SOU 1961:13
Lantbrukets yrkesskolor
SOU 1961:14
Pensionsstiftelser
SOU 1961:15
Polisens brottsbekämpande verksamhet
SOU 1961:16
Kriminalvård i frihet
SOU 1961:17
1957 års skolberedning
SOU 1961:18
Totalförsvarets upplysningsverksamhet
SOU 1961:19
Byggnadsindustrins arbetskraft : utredning
SOU 1961:20
Vissa frågor rörande allmänna val
SOU 1961:21
Författningsutredningen
SOU 1961:22
Den svenska utvecklingshjälpens administration
SOU 1961:23
Svensk trafikpolitik
SOU 1961:24
Svensk trafikpolitik
SOU 1961:25
Flygbuller som samhällsproblem
SOU 1961:26
Reviderad nationalbudget för år 1961
SOU 1961:27
Skifferoljefrågan
SOU 1961:28
Kungl. teatern
SOU 1961:29
Förtidspensionering och sjukpenningförsäkring m. m. : förslag
SOU 1961:30
1957 års skolberedning
SOU 1961:31
1957 års skolberedning
SOU 1961:32
Handläggningen av bostadslån
SOU 1961:33
Redareansvarets begränsning
SOU 1961:34
Huvudmannaskapet för polisväsendet m. m. : principbetänkande
SOU 1961:35
Ändamålsenliga studentbostäder
SOU 1961:36
Tandsjukvården vid de odontologiska läroanstalterna
SOU 1961:37
Stämpel- och expeditionsavgifter
SOU 1961:38
Stöd åt barnaföderskor
SOU 1961:39
Lag om allmän försäkring, m. m. : förslag
SOU 1961:40
Länsindelningen inom Stockholms- och Göteborgsområdena
SOU 1961:41
Reviderad giftlagstiftning
SOU 1961:42
Mål och medel i stabiliseringspolitiken
SOU 1961:43
Användningen av August Abrahamsons stiftelse å Nääs
SOU 1961:44
Folkbildningsarbete och ungdomsverksamhet : överväganden och förslag
SOU 1961:45
Djurplågeri, vetenskapliga djurförsök samt djurskyddsordning
SOU 1961:46
Boxningssportens skadeverkningar : utredning
SOU 1961:47
Reviderad hyreslag : förslag
SOU 1961:48
Byggnadsstyrelsens organisation
SOU 1961:49
Förslag till jordförvärvslag m. m
SOU 1961:50
Den svenska utvecklingshjälpen
SOU 1961:51
Bostadsbyggnadsbehovet : preliminär uppskattning
SOU 1961:52
Förenklingar i utskänkningslagstiftningen. Ciderfrågan
SOU 1961:53
Utsökningsrätt : förslag
SOU 1961:54
Ersättning för kommunala förtroendeuppdrag
SOU 1961:55
Effektivare arbetsförmedling för tjänstemän : utredning
SOU 1961:56
Ändrade bestämmelser om ackumulerad inkomst : förslag
SOU 1961:57
Sociallagstiftningen och de s. k. beroende uppdragstagarna
SOU 1961:58
Översyn av nykterhetsvården
SOU 1961:59
Klubbverksamheten bland ungdomen på landsbygden
SOU 1961:60
Den automatiska databehandlingens teknik
SOU 1961:61
Beräkning av pensionsreserv : 1961 års lagstiftning om pensionsstiftelser : rådgivning från Pensionsstiftelseutredningen
SOU 1961:62
Kostnader för övergång till högertrafik
SOU 1961:63
Läkaren i totalförsvaret
SOU 1961:64
Långfristiga krediter till mindre företag
SOU 1961:65
Sparbankstillsynen
SOU 1961:66
Totalförsvarets högsta ledning : 1960 års försvarsledningsutrednings betänkande 2
SOU 1961:67
Betänkande med förslag till ändringar i jaktlagstiftningen