Ds 2023:1
Ändringar i regel­verket om över­läm­nande enligt en euro­peisk och nordisk arresterings­order
Ds 2023:2
Näringsförbud till följd av förbud att bedriva näringsverksamhet som har meddelats i en annan stat