Prop. 1995/96:5
Lag om företagsrekonstruktion
Prop. 1995/96:137
Partnerskaps- och samarbetsavtal mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och Kirgizistan
Prop. 1995/96:140
Sveriges ratifikation av Förenta havsrättskonventionen av den 10 december 1982 och avtalet av den 28 juli 1994 om tillämpningen av konventionens del XI
Prop. 1995/96:149
Beräkning av basbelopp m.m.
Prop. 1995/96:159
Effektivare gränskontroll
Prop. 1995/96:162
EGs arbetsdirektiv
Prop. 1995/96:167
Kommunal uppdragsverksamhet avseende kollektivtrafik, m.m..
Prop. 1995/96:186
Nya regler för bostadsbidrag
Prop. 1995/96:197
Kontroll av yrkesmässiga vägtransporter av mineraloljeprodukter, alkohol och tobak
Prop. 1995/96:200
Fristående skolor m.m.
Prop. 1995/96:207
Sysselsättningspropositionerna
Prop. 1995/96:219
Ändringar i fartygssäkerhetslagen (1988:49) m.m.
Prop. 1995/96:221
Militära skyddsområden
Prop. 1995/96:222
Sysselsättningspropositionerna
Prop. 1995/96:225
Marknadsföring av kristallglas
Prop. 1995/96:226
Hållbar utveckling i landets fjällområden, (Fjällpropositionen)
Prop. 1995/96:229
Skattereduktion för utgifter för byggnads-arbete på bostadshus