SOU 1980:1
Fjorton dagars fängelse : minimitid för fängelsestraff : delbetänkande
SOU 1980:2
Skolforskning och skolutveckling
SOU 1980:3
Lärare i högskolan
SOU 1980:4
Preskriptionshinder vid skattebrott : delbetänkande
SOU 1980:5
Förenklad skoladministration : [principer för ny organisation] : slutbetänkande
SOU 1980:6
Offentlig verksamhet och regional välfärd : perspektiv på det politiska beslutsfattandet och den offentliga sektorn : en forskarrapport från Expertgruppen för forskning om regional utveckling (ERU)
SOU 1980:7
Kompensation för förvandlingsstraffet
SOU 1980:8
Privatlivets fred
SOU 1980:9
Övergång till fasta bränslen
SOU 1980:10
Ökad kommunal självstyrelse : slutbetänkande
SOU 1980:11
Vildsvin i Sverige
SOU 1980:12
Mineralpolitik : [slutbetänkande]
SOU 1980:13
Lönar det sig att tillsätta fluor i dricksvattnet? : en samhällsekonomisk utvärdering för perioden 1981-2025 : rapport till Fluorberedningen
SOU 1980:14
Kärnkraftens avfall
SOU 1980:15
Läromedlen i skolan
SOU 1980:16
Vissa frågor rörande flerhandikappade
SOU 1980:17
Datateknik och industripolitik : industri- och forskningspolitiska program inom data- och elektronikområdet i olika länder : rapport från Data- och elektronikkommittén (DEK)
SOU 1980:18
Att vara skolledare ett studiecirkelmaterial
SOU 1980:19
Fler kvinnor som skolledare
SOU 1980:20
Rapport om jämställdhet i statsförvaltningen effekter och resultat av det statliga jämställdhetsarbetet 1976-1979
SOU 1980:21
Hem och skola
SOU 1980:22
Utbyggnad av yrkesmedicinen : delbetänkande
SOU 1980:23
Statligt kunnande till salu
SOU 1980:24
Bättre miljöinformation : rapport och förslag från Miljödatanämnden
SOU 1980:25
Studiestöd för 16-19-åringar i gymnasial utbildning
SOU 1980:26
Mot bättre vetande : förslag från Uppslagsverkskommittén
SOU 1980:27
Barn och vuxna : Barnomsorgsgruppens slutbetänkande om föräldrautbildning
SOU 1980:28
Massmediekoncentration
SOU 1980:29
Vilt och trafik
SOU 1980:30
Den sociala selektionen till gymnasiestadiet : en jämförelse mellan fyra årskullar = [Socioeconomic aspects of the selection process in upper secondary education in Sweden] : [a comparison of four age cohorts] : [en forskningsrapport från Gymnasieutredningen]
SOU 1980:31
Offentlighetsprincipen och ADB : insyn i, tillgång till information hos myndigheterna : delbetänkande
SOU 1980:32
Stödet till dagspressen : slutbetänkande
SOU 1980:33
Svensk läkemedelsindustri slutbetänkande från Läkemedelsindustridelegationen (LIND)
SOU 1980:34
Handikappad, integrerad, normaliserad, utvärderad : delbetänkande från Integrationsutredningen
SOU 1980:35
Energi i utveckling : program för forskning, utveckling och demonstration inom energiområdet 1981/82-1983/84 (EFUD 81) : förslag från Delegationen för energiforskning
SOU 1980:36
Arbetskooperation
SOU 1980:37
Ny järnvägslagstiftning
SOU 1980:38
Utbildning för uppdrag i u-land betänkande
SOU 1980:39
Vattenplanering betänkande
SOU 1980:40
Vattenplanering betänkande. Exempel och bilagor
SOU 1980:41
Olja för kristid : delbetänkande
SOU 1980:42
Arbetstagares uppfinningar
SOU 1980:43
Program för energihushållning i befintlig bebyggelse
SOU 1980:44
Bidrag till kvinnoorganisationer
SOU 1980:45
Översyn av vallagen
SOU 1980:46
Högskolan i FoU-samverkan
SOU 1980:47
Samspel för balanserad utveckling i glesbygd : en forskarrapport från Expertgruppen för forskning om regional utveckling (ERU)
SOU 1980:48
I livets slutskede
SOU 1980:49
Tomträtt
SOU 1980:50
Personalutveckling, -vård, -planering : betydelsefulla förutsättningar för skolans elevvård : rapport från Elevvårdskommittén
SOU 1980:51
Valutareglering och ekonomisk politik : expertrapporter från Valutakommittén
SOU 1980:52
Långtidsutredningen 1980 : [LU 80] : huvudrapport
SOU 1980:53
Länsförvaltningarna i Danmark, Finland, Norge : rapport från Länsdemokratikommittén