Ds 2006:1
En strategi för Sveriges säkerhet
Ds 2006:2
Gruvverksamheten i Kiruna och Malmberget - vissa administrativa förutsättningar för utvecklingen
Ds 2006:3
Skydd mot internationella hot mot folkhälsan
Ds 2006:4
Rätten till ersättning för kostnader för vård i annat EES-land - En översyn
Ds 2006:5
Ändringar i luftfartslagen - kompletterande bestämmelser till två EG-förordningar på lufträttens område
Ds 2006:6
Informationskrav i noterade företag, m.m.
Ds 2006:7
Vållandebrotten i trafiken
Ds 2006:8
Paketresor
Ds 2006:9
Rättvisa och jämlika villkor på bostadsmarknaden
Ds 2006:11
Könsfördelningen i bolagsstyrelser
Ds 2006:12
Trafikförsäkringsfrågor m.m.
Ds 2006:13
Var det bättre förr? Pensionärernas ekonomiska situation i början av 2000-talet
Ds 2006:14
Inför arbetsförmedlaren är vi alla lika?
Ds 2006:15
Intern styrning och kontroll i staten
Ds 2006:16
Upphovsmannens rätt till ersättning vid vidareförsäljning av originalkonstverk (följerätt) - genomförande av direktiv 2001/84/EG
Ds 2006:17
Utvidgat förverkande m.m.
Ds 2006:18
Rapportering av händelser inom civil luftfart m.m.
Ds 2006:19
Personalföreträdare och personalansvarsnämnder i statliga myndigheter
Ds 2006:20
Några frågor om säkerhetsprövning inför utlandsverksamhet, m.m.
Ds 2006:21
Danmarksavtalen
Ds 2006:22
Gränsöverskridande fusioner
Ds 2006:23
Slopad avskattning för personaloptioner
Ds 2006:24
Förbättrad tolkservice - Språktest, nationellt register, statistik