Ds 2022:1
Viktigt meddelande till allmänheten – en översyn av VMA-systemet
Ds 2022:3
Garantitillägg i bostadstillägget
Ds 2022:4
Ökade möjligheter till användning av välfärdsteknik inom äldreomsorgen
Ds 2022:5
En effektivare upphandlingstillsyn
Ds 2022:6
Straff för del­tagande i en terrorist­organisation
Ds 2022:7
Ett försämrat säkerhetspolitiskt läge - konsekvenser för Sverige
Ds 2022:10
Ett flexiblare karensvillkor i arbetslöshetsförsäkringen
Ds 2022:11
Arlanda flygplats – en plan för framtiden
Ds 2022:12
Vistelseförbud för barn
Ds 2022:13
Utökat informationsutbyte
Ds 2022:14
Ett hållbart mediestöd för hela landet
Ds 2022:15
Regler om privata sjukvårdsförsäkringar inom den offentligt finansierade hälso- och sjukvården
Ds 2022:16
Ledarhundar
Ds 2022:17
Inordnande av Statens medieråd i Myndigheten för press, radio och tv
Ds 2022:18
Straffansvar för psykiskt våld
Ds 2022:20
Återkallelse av sändningstillstånd med hänsyn till Sveriges säkerhet
Ds 2022:21
Anpassningar av svensk rätt till EU:s förordningar om interoperabilitet
Ds 2022:22
Bättre konsekvensutredningar
Ds 2022:24
Promemorian Sveriges medlemskap i Nato
Ds 2022:26
En hjälpande hand – ökade möjligheter till in- och utlån av personal mellan myndigheter
Ds 2022:27
Nya trafikförsäkringsregler – stärkt skydd för försäkringstagare och andra som skadas i trafiken
Ds 2022:29
Fler veckor med omställningsstudiestöd